Події в УКУ

Сьогодні - 16 вересня
Курс лекцій гостьового професора в рамках програми «Студентське портфоліо». Лектор – проф. Томаш Вюнш (Prof. Dr. Thomas W?nsch), Університет Пассау (Німеччина). Тема навчального курсу – У пошуках європейської ідентичності (In Search of a European Identity: the Contribution of the Slavic Nations (Stations of a History of Discourse, 18th­21st Centuries). Мова викладання – англійська. Цільова група слухачів: студенти 3­5 курсів спеціалізацій «Історія України», «Медієвістика», «Світова історія»; нормативний курс «Історія Центрально­Східної Європи»
Сьогодні - 18 вересня
Навчальний курс «Конфліктологія» для студентів магістерської програми спеціальності «Соціальна педагогіка». Проводить – Крістіна Хантел­ Фрейзер, професор­ емерит Інституту вирішення конфліктів Університету Вікторії (Канада) Час проведення – 8.30–9.50; 10.00-11.20. Місце проведення – ауд. 220, вул. Свенціцького, 17.
Сьогодні - 20 вересня
Курс лекцій гостьового професора в рамках програми «Студентське портфоліо». Лектор – проф. Ігор Галаґіда (Prof., Dr hab. Igor Ha?agida), Ґданський Університет (Польща); Інститут Національної пам’яті у Варшаві. Тема навчального курсу – Mi?dzy Moskw? a Watykanem: Греко­католицькі спільноти в країнах соціалістичного табору в добу тоталітаризму: приклад Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччини та Югославії (Wsp?lnoty greckokatolickie w pa?stwach obozu socjalistycznego w okresie totalitaryzmu: przyk?ad Czechos?awacji, Jugos?awii, Polski, Rumunii oraz W?gier, lata 1944­1970). Мова викладання – польська, українська. Цільова група слухачів – студенти 3­5 курсів Богословського факультету та Гуманітарного факультету спеціалізацій «Історія України», «Світова історія»; нормативні курси «Історія України XX століття», «Історія Церкви в Україні», «Історія християнства»
Сьогодні
Початок навчання студентів вечірньої форми Катехитично-педагогічного інституту. Організовує Катехитично-педагогічний інститут УКУ. Місце – 222 ауд. в корпусі по вул. І. Свєнціцького, 17. Початок – 18 год.

Навчальні програми

Ваше ім'я

Ваш email

1+1=?