Склад вченої ради

Згідно з наказом ректора № 70 - О від 22.02.2018 затверджено такий склад Вченої ради Українського католицького університету:

 За посадами:
1. о. Б. Прах – ректор
2. Т. Добко – перший проректор
3. д-н Р. Завійській – декан філософсько-богословського факультету
4. С. Опацька – проректор з науково-педагогічної роботи
5. Я. Притула – декан факультету прикладних наук
6. А. Рубцов – голова Уряду студентів
7. М. Сеник – проректор з адміністрації та розвитку
8. І. Скочиляс – проректор з наукової роботи
9. С. Стельмах – декан факультету наук про здоров’я
10. Л. Тарновський – керівник фінансового відділу
11. О. Турій – проректор із зовнішніх зв’язків
12. В. Турчиновський – декан факультету суспільних наук
13. А. Ясіновський – декан гуманітарного факультету
14. Олег Яськів – директор Центру митрополита Андрея Шептицького

o Обрані Вченими радами факультетів УКУ:
1. В. Ададуров – завідувач кафедри світової історії нового і новітнього часу
2. У. Головач – доцент кафедри філологі
3. І. Городиський – директор Школи права
4. Р. Гринів – завідувач кафедри прикладної математики та статистики
5. В. Жуковський – завідувач кафедри богослов’я
6. Г. Католик – завідувач кафедри психології і психотерапії
7. К. Кобелюх – викладач кафедри богослов’я
8. С. Когут – завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки
9. Андрій Романюк – доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій
10. Віктор Сусак – професор кафедри соціології

o Призначені за квотою ректора УКУ:
1. о. І. Бойко – доцент кафедри богослов’я
2. Ярина Бойчук – директор Львівської бізнес-школи

o Обрані Урядом студентів УКУ:
1. Віра Трач – аспірантка
2. Назарій Баран – студент 2-го курсу освітньої програми «Історія»
3. Михайло Ємчура – студент 2-го курсу освітньої програми «Історія»
4. Владислав Урсул – студент 2-го курсу освітньої програми «Комп’ютерні науки»