Склад вченої ради

Згідно з наказом ректора № 164-0 від 13.10.2015 затверджено такий склад Вченої ради

 • За посадами:
 1. о. Б. Прах – ректор
 2. Т. Добко – перший проректор
 3. М. Сеник – проректор з адміністрації та розвитку
 4. Софія Опацька – проректор з науково-педагогічної роботи
 5. О. Турій – проректор із зовнішніх зв’язків
 6. І. Скочиляс – проректор з наукової роботи
 7. д-н Р. Завійській – декан філософсько-богословського факультету
 8. А. Ясіновський – декан гуманітарного факультету
 9. С. Стельмах – декан факультету наук про здоров’я
 10. В. Турчиновський – декан факультету суспільних наук
 11. Я. Притула – декан факультету прикладних наук
 12. Т. Тимо – директор бібліотеки
 13. Л. Тарновський – керівник фінансового відділу
 14. Михайло Шелемба – голова Ради студентів
 • Обрані Вченими радами факультетів УКУ:
 1. В. Ададуров – завідувач кафедри світової історії нового і новітнього часу
 2. Г. Католик – завідувач кафедри психології і психотерапії
 3. І. Балинський – доцент кафедри журналістики
 4. С. Когут – завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки
 5. О. Міхеєва – завідувач кафедри соціології
 6. Я. Мельник – завідувач кафедри філології
 7. с. Луїза Цюпа – ст. викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки
 8. В. Жуковський – завідувач кафедри богослов’я
 9. о. О. Кіндій – заступник декана філософсько-богословського факультету з міжнародної співпраці
 10. о. А. Олійник – завідувач кафедри пасторального богослов’я
 • Призначені за квотою ректора УКУ:
 1. Я. Грицак – завідувач кафедри державного управління
 2. О. Яськів – директор Центру митрополита Андрея Шептицького
 3. о. Юрій Саквук – ст. викладач кафедри богослов’я
 4. о. І. Бойко – доцент кафедри богослов’я
 • Обрані Радою студентів УКУ:
 1. Дмитро Цимбаліста – студент гуманітарного факультету УКУ
 2. Наталія Цимбаліста – студентка філософсько-богословського факультету УКУ
 3. Марія Строцюк – студентка факультету наук про здоров’я
 4. Віра Трач – аспірантка