Офіційна інформація

Етос та цінності УКУ
Про візію та місію Українського католицького університету
Пам”ятка  про цінності та ідентичність УКУ
Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в УКУ
Пам’ятка про етос УКУ
Пам’ятка про засади духовної формації в УКУ: загальні принципи і норми

Загальна нормативна база

1.Статут УКУ ВНЗ

Положення про порядок визнання у ВНЗ Український католицький університет документів
про освіту, виданих іноземними навчальними закладами

2.Склад керівних органів ВНЗ УКУ
3.Положення про Сенат і склад сенату
4.Положення про Вчену Раду УКУ та склад Вченої Ради
5.Положення про Великого канцлера УКУ
6.Стратегія УКУ 2020
7.Положення про Президента УКУ
8.Положення про трудову дисципліну
9.Положення про загальні збори трудового колективу 

10. Політика Українського католицького університету щодо заходів за участі політичних діячів в УКУ

 Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

10.Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників УКУ
11.‍Результати щорічного оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників УКУ
12.Штатний розпис на поточний рік
13.Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюються за конкурсом
14.Положення про вимоги до претендентів на посади науково-педагогічних працівників
15.Положення про атестацію науково-педагогічних працівників
16.Положення про адаптацію персоналу

17. Наказ про адаптацію програми адаптації для нових працівників
18.Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
19.Положення про службові відрядження персоналу
20.Положення про засади преміювання працівників УКУ за виняткові досягнення у науковій праці Документи, що супроводжували процес виборів ректора

Організація навчального процесу, наукова діяльність

21.Положення про освітній процес 2018
22.Умови вступу до аспірантури ВНЗ УКУ
23.Положення про видавничу раду
24.Рішення про затвердження зразків документів про вищу освіту
25.Положення про плагіат
26. Порядок використання системи Unplug
27.Порядок організації, аналізу та представлення результатів опитування студентів стосовно якості викладання
28.Положення про академічну мобільність 
29.Положення про навчання іноземних студентів в УКУ
30.Положення про організацію навчання іноземних студентів за програмою “Семестр закордоном”
31. Положення про Екзаменаційну комісію вищого навчального закладу “Український католицький університет”
32.Положення про студентське самоврядування
33. Положення про порядок оцінювання знань студентів.

34.Положення про ЕНК

35.Положення про експертизу ЕНК

36. Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів у Вищому навчальному закладі "Український католицький університет"

37. Положення про порядок реалізації студентами Вищого навчального закладу "Український католицький університет" права на вільний вибір навчальних дисциплін

 

 Формування контингенту

38.Правила прийому УКУ 2017 
39.Положення про апеляційну комісію
40.Положення про приймальну комісію
41.Рішення приймальної комісії
42.Розмір оплати за навчання студентів УКУ в 2017-2018 н.р.
43.Положення про підготовчі курси
44.Розмір плати за навчання слухачів підготовчих курсів 

 

Ліцензіювання та акредитація

Ліцензія та сертифікати акредитації

Експертні висновки акредитаційних комісій

Профілі освітніх програм

 

Звіти

Річний звіт:
Ректорський звіт 2017\2018 
Rector`s report 2017\2018

Рішення засідань Вченої ради

Накази про визнання наукових ступенів викладачів