Тарас Добко

Перший проректор

 

 • У 1988 – 1993 роках навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка на механіко-математичному факультеті. Здобув диплом спеціаліста з теоретичної механіки з відзнакою.
 • У 1993 – 1998 роках навчався в Міжнародній академії філософії у князівстві Ліхтенштейн.
 • У 1996 році захистив магістерську роботу на тему «Religious Faith and Metaphysical Conviction about God’s Existence: A Comparative Study» (Релігійна віра і метафізичне переконання про існування Бога: порівняльне дослідження). Summa cum laude.
 • У 2003 році захистив в Міжнародній академії філософії у князівстві Ліхтенштейн докторську дисертацію на тему «Happiness of the Human Person. A Phenomenological Study of the Human Person’s Disclosure in Happiness» (Щастя людської особи. Феноменологічне дослідження розкриття людської особи у досвіді щастя). Summa cum laude.

 

 • 2002 рік – семінар «Globalization and Identity», Council for Research in Values and Philosophy, Католицький університет Америки у Вашингтоні, США (два місяці).
 • 2002 рік – Літня італомовна школа в Мантуї, Італія (один місяць).
 • 2003 рік – Літня італомовна школа в Мантуї, Італія (один місяць).
 • 2007 рік – наукове стажування в Інституті європейських досліджень університету Нотр-Дам в Індіані, США (один місяць).
 • 2007 рік – наукове стажування в Центрі досліджень античної традиції (OBTA) Варшавського університету, Польща (два місяці).
 • 2010 рік – наукове стажування в Інституті європейських досліджень університету Нотр-Дам в Індіані, США (три місяці).
 • з 1998 року – викладач філософії на філософсько-богословському факультеті Українського католицького університету – Львівської Богословської Академії. Курси: «Епістемологія» та «Філософія релігії».
 • 1998 – 2004 роки – викладач філософії у Вищому духовному інституті філософсько-богословських студій імені Миколи Чарнецького (ЧНІ) у Львові. Курси: «Вступ до філософії», «Епістемологія», «Християнська філософія», «Філософія релігії».
 • 2005 рік – викладач філософії в Інституті богослов’я, філософії і культури «Сулхан Сава Орбеліані» в Тбілісі, Грузія.
 • 2007 рік – докторантський семінар на тему «Теорія соціальної і культурної сучасності» в Центрі розвитку магістерських і докторантських програм Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • з 2008 року – викладач філософії у Василіанському інституті філософсько-богословських студій імені митрополита Йосифа В. Рутського у Львові. Курс: «Епістемологія».
 • 2008 рік – викладання на сертифікатній програмі з європейських студій «Інша Європа: вчитуючись в альтернативи» кафедри філософії Українського католицького університету. Курс «Європа – українська версія. Сучасні українські дискусії про європейську ідентичність».
 • 2009 рік – викладання на сертифікатній програмі «Етика і публічний простір» кафедри філософії Українського католицького університету. Курси: «Cутність публічності: свобода і/чи соціальна детермінація», «Феномен культури, як середовища людського духа».
 • 2010 рік – викладання на сертифікатній програмі «Еліти і соціальне служіння» кафедри філософії Українського католицького університету. Курс «Еліти в сучасному суспільстві і культурі».
 • 1998 – 2000 роки – Керівник відділу студентської документації Львівської Богословської Академії.
 • 2000 – 2003 роки – Заступник декана філософсько-богословського факультету Українського католицького університету – Львівської Богословської Академії.
 • 2003 – 2008 роки – Проректор з навчальної роботи в Українському католицькому університеті.
 • 2004 – 2010 роки – Вчений секретар Українського католицького університету.
 • 2005 – 2008 роки – Сенатор Українського католицького університету.
 • з 2008 року – Перший проректор Українського католицького університету. Голова Ради проекту будівництва університетського містечка УКУ. Член Спостережної ради Львівської бізнес-школи УКУ

 

 

 • класична феноменологія і феноменологічна епістемологія;
 • секуляризація у постмодерній культурі;
 • філософія релігії;
 • історико-філософський й соціокультурний аналіз концепцій раціональності у європейській культурі;
 • феномен homo post-sovieticus в українській дійсності;
 • проблеми університетської автономії та академічної культури
 • 2005 – 2009 роки – Член робочої групи проекту Консорціуму українських університетів «Університетська автономія – складова громадянського суспільства».
 • 2006-2010 роки – Член комітету дорадників ACLS HP (Американська рада наукових товариств, програма короткотермінових грантів у сфері гуманітарних наук).
 • з 2007 року – Член Міжнародної асоціації гуманітаріїв (МАГ)
 • з 2011 року – Член комітету дорадників МАГ, програма короткотермінових грантів у сфері гуманітарних наук
 • 2007 – 2009 роки – Член міжгалузевої робочої групи з розробки складових галузевого стандарту з богослов’я, Міністерство освіти і науки України.
 • 2009-2010 роки – Член Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні.
 • з 2011 року – Член Освітньої ради Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження»

Електронні публікації:

 1. «Богослов’я в Україні: А віз і нині там…»// Res Publica Litterarum (http://www.rpl.org.ua/ukr)

Книги:

 1. Упорядник та науковий редактор збірки перекладів «Досвід людської особи. Нариси з філософської антропології» (перша книга із серії «Антологія персоналістичної думки») – Львів: «Свічадо», 2000.
 2. Науковий редактор перекладу. Дітріх фон Гільдебранд, Етика (друга книга із серії «Антологія персоналістичної думки»). – Львів: УКУ, 2002.
 3. Науковий редактор перекладу. Дітріх фон Гільдебранд, Що таке філософія? (третя книга із серії «Антологія персоналістичної думки») – Львів: Колесо, 2008.

Статті та переклади:

 1. Переклад з англ. статті Дам’яна Федорики «Інтенційність та самосвідомість» // Досвід людської особи. Нариси з філософської антропології. – Львів: Свічадо, 2000.
 2. «Персоналізм, або людська особа у пошуках власної ідентичності» // передмова до книги «Досвід людської особи. Нариси з філософської антропології». – Львів: Свічадо, 2000. С.7-12.
 3. «Моральна психологія родини»// Бюлетень Інституту родини і подружнього життя ЛБА, квітень 2001.
 4. «Роль християнської освіти та виховання у формуванні громадянського суспільства»// Богословія, т. 64, 2001. С.68-78.
 5. «Виклик солідарності на шляху побудови орієнтованого на гідність людини суспільства» // Матеріали літнього семінару із соціальної філософії: «Соціальна ринкова економіка та побудова орієнтованого на гідність людини суспільства». – Львів: Львівська Богословська Академія, 2001.
 6. «Богослов’я в Україні»// Український регіональний вісник, № 27, листопад 2001.
 7. «Людина постмодерну перед питанням Бога»// передмова до книги Юзефа Жицінського «Бог постмодерністів». – Львів: УКУ, 2004.
 8. «Університетська автономія – шлях до вільного і відповідального університету»// матеріали семінару «Університетська автономія – складова громадянського суспільства». – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
 9. «Універсальність та  ідентичність: горизонти людського існування»// Богословія, Т.69. – Львів: УКУ, 2005. С.146-162.
 10. «Проблеми і перспективи рецепції богослов’я і богослова в академічному середовищі сучасного українського університету»// доповідь на конференції нового покоління  богословів УГКЦ «Кайрос». – Львів: УКУ, 2006.
 11. «Очевидність та істина в «Логічних дослідженнях» Едмунда Гуссерля»// Матеріали міжнародної конференції «Трансформація парадигм мислення  та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С.19-21.
 12. «Академічна культура, як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії»// Університетська автономія – Київ: Дух і Літера, 2008. С.93-102.
 13. «Як філософувати?»// передмова до публікації перекладу книги Дітріха фон Гільдебранда «Що таке філософія?» – Львів: Колесо, 2008. С.7-20.
 14. Nauka wolności. Wolnośc i jej falsyfikaty na poradzieckiej Ukrainie”, tłum. D. Chabrajska // Ethos, №81 – Люблін, Люблінський католицький університет, Польща, 2008. С.38-49.
 15. «Антиномія Культури і культури: колись і тепер»// Матеріали Міжнародної конференції «Ідентичність особи в добу глобалізації». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
 16. «Happiness and Moral Autonomy of the Human Person: A Critical Reflection on Kant and von Hildebrand» // Топос. Философско-культорологический журнал, №2. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2010. С.108-121.
 17. «Основні засади феноменологічної концепції пізнання» // Мультиверсум. Філософський альманах, Вип. 10(98). – Київ: Центр духовної культури, 2010. С.43-52.

Виступи та презентації (неопубліковані):

 1. «Universal» and local cultures: the limits and horizons of appreciation // виступ на семінарі «Globalization and Identity», USA, Council for Research in Values and Philosophy, Catholic University of America, 2002.
 2. «Універсальність та  ідентичність: горизонти людського існування»// виступ на засіданні Українського богословського наукового товариства. – Львів: УКУ, 2003.
 3. «Про позицію і пропозицію»// виступ на презентації перекладу книги Юзефа Жицінського «Бог постмодерністів». – Львів: УКУ, 2004.
 4. «Гордієві вузли богословської освіти в Україні»// доповідь на науково-практичній конференції „Взаємини Церкви і держави в галузі освіти: приклад Австрії та України“. – Львів: УКУ, 2005.
 5. «Нові тенденції у філософії: проблеми вивчення та викладання. Погляд зі Львова»// виступ на Міжнародному конгресі ACLS. – Харків: 2005.
 6. «Основні засади феноменологічної концепції пізнання і нові завдання для феноменологічної епістемології»// доповідь на семінарі «Наукове і позанаукове знання», V Львівсько-Варшавський семінар «Філософія науки», ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
 7. «Визнання богослов’я і богословів в Україні: досягнення, труднощі, перспективи»// виступ на семінарі «Акредитація богословської освіти в Україні: досвід УКУ та перспективи співпраці», 16 вересня 2006 року, Львів, Український католицький університет.
 8. «Prospects For Developing Joint PhD Studies Across Schengen Borders»// презентація на міжнародній конференції «University Autonomy, Civil Society, and University’s Teaching Mission», 4-8 грудня 2006 року, Варшава (Польща), Варшавський університет.
 9. «Автономія знання і запит розуму на богослов’я»// виступ на круглому столі «The Autonomy of Knowledge: Intellectual Horizons and Institutional Challenges», міжнародна конференція «University Autonomy, Civil Society, and University’s Teaching Mission», 4-8 грудня 2006 року, Варшава (Польща), Варшавський університет.
 10. 10.  «Dietrich von Hildebrand’s Philosophy of Freedom and Post-Soviet Ukraine as a Philosophical Event»// доповідь на конференції «Філософська спадщина Дітріха фон Гільдебранда» у Францисканському університеті в Стюбенвіл, Огайо, США, 2007.
 11. «Обскурантизм чи культура інтелекту?»// доповідь на міжнародному конгресі ACLS HP у Харкові, 2007.
 12. Повідомлення на міжнародній конференції «Accountability, Quality Control and Good Governance in Education as the Link between East and West», Ялта, 2007.
 13. «Етос і Закон у регулюванні життя української вищої школи»// доповідь на круглому столі «Підготовка нової редакції Закону України Про вищу освіту – шлях до євроінтеграції», Університет економіки і права “КРОК”, Київ, 2008.
 14. «Culture of Academic Excellence and Solidarity: Why These Matter for Promoting Academic Freedom and University Autonomy in Ukraine»// доповідь на міжнародній конференції Міжнародної мережі «Вчені в біді» (Scholars at Risk), Вільнюс, Литва, 2008.
 15. «Університет і богословська освіта у Росії: університетська автономія і православний схід»// доповідь на міжнародній конференції Elites, Public Debate and Higher Education Reform, Інститут міждисциплінарних студій Artes Liberales, Варшавський університет, Варшава, Польща, 2008.
 16. «Identifying Opportunities for Academic Cooperation»// повідомлення на міжнародному симпозіумі Консорціуму католицьких університетів Центрально-Східної Європи «Catholic University Project», Рим, Італія, 2009.
 17. «Університет і держава: між традицією і пізньою модерністю»// Круглий стіл «Університет і держава: дослідження глобальних трансформацій». Український католицький університет, Львів, 2009.
 18. «До модернізації вищої освіти в Україні: виклики і перспективи»// Круглий стіл «Освіта, дослідження та інновації: проблеми, виклики і стратегії на майбутнє». Львів, 2009.
 19. «Недержавний університет в Україні: тест на автономію»// Круглий стіл «Університетська автономія: міжнародний досвід і Україна». НаУКМА, Київ, 2009.
 20. «Запровадження третього циклу вищої освіти: основні підходи в рамках Болонського процесу і українська ситуація»// Круглий стіл «Запровадження третього циклу в Україні: сучасний стан і проблеми». Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2010.
 21. «Україна і Росія: проблеми конструювання модерної української ідентичності», відкрита лекція в Університеті Нотр-Дам, Індіана, США, грудень 2010.
 • classical phenomenology and phenomenological epistemology;
 • secularism and secularization in post-modern culture; philosophy of religion;
 • social and philosophical analysis of the concept of rationality in European culture;
 • homo post-sovieticus in Ukrainian context; university autonomy and academic culture
 • English – advanced;
 • Russian – fluent;
 • Polish – advanced (speaking and reading);
 • German – intermediate (reading)