Категорія: WEB- адреси стипендійних сайтів

UCU

ЗАЯВКА НА ЗАПРОШЕННЯ ІНОЗЕМЦЯ В УКУ

«ПОГОДЖЕНО» «___»__________201__ р. _____________Тарас Добко, перший проректор УКУ   ЗАЯВКА НА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПРОШЕННЯ     Прошу Вашого дозволу на видачу...