Лекторій СУА з жіночих студій на тему: «Вища освіта жінок Наддніпрянської України кін. ХІХ – поч. ХХ ст. у контексті жіночого руху» 30.09.2015