Міждисциплінарний семінар програми «Київське християнство та унійна традиція» та в рамках наукових читань з нагоди 80-ліття академіка Ярослава Ісаєвича на тему «Граматика Адельфотес як історико-культурний феномен (до 425-річчя з дня публікації» 09.03.2016