Науковий семінар з філософії “Мартін Гайдеґґер як філософ укоріненості”