“Побудова власної системи навчання” – к. пед. н., доц. Палка Олександра