Відкрита лекція: „Plato & Aristotle on art“ (Платон та Аристотель про мистецтво)