Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціально-педагогічний дискурс сучасної освіти: досвід та інновації» 26-27.05.2016