Зустріч з Jaewon Peter Chun колишнім міністром диджиталізації Кореї