UCU code of ethics

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

 

Метою Етичного кодексу УКУ є визначення та окреслення засадничих принципів і цінностей, якими керується Університет у своєму розвиткові та у формуванні академічної культури, що базується на католицькій ідентичності.

Католицька ідентичність

Духовну силу для формування своєї ідентичності спільнота УКУ черпає з Божого Слова, молитви – літургійної і приватної та християнського свідчення новомучеників УГКЦ. Опора на свідчення мучеників та ісповідників віри надає католицькій ідентичності УКУ характеру екуменічної відкритості й готовності до співпраці з усіма людьми доброї волі. Формуючи свою католицьку ідентичність, Університет прагне долучитися до виконання соціального вчення Української Греко-Католицької Церкви – Церкви, яка є засновницею УКУ, – і взорується на досвід інших католицьких університетів. УКУ належить до когорти Світової федерації католицьких університетів та Європейської федерації католицьких університетів

«Як католицький університет, УКУ пропонує своїм студентам, незалежно від обраної ними спеціальності, унікальну світоглядну програму знайомства зі світом християнства, а передусім зі світовою католицькою традицією та українською християнською культурою. Сутність цієї програми можна окреслити словами “Знати – розуміти – поважати”. Цією програмою УКУ вирізняється з-поміж інших університетів і вважає її не тільки своїм покликанням, а й конкурентною перевагою перед іншими навчальними закладами».

Місія Українського католицького університету й духовна атмосфера, яка панує в ньому, мають вирішальне значення для освітнього процесу і всієї діяльності в УКУ.. 

Етос – університетський колектив заслуговує на назву спільноти тоді, коли в ньому панує дух християнської любові, готовність служити людині й науці, пошана до найменшого, найслабшого, іншого й невідомого. Це творить атмосферу довіри і співпраці. За висловом президента Університету владики Бориса Ґудзяка, етос УКУ можна виразити формулою «3С + 2М».

3С: свідчити, спілкуватися, служити

У нинішній час, коли люди, за словами св. Папи Павла VI, більше слухають свідків, ніж вчителів, а якщо і слухають вчителів, то лише якщо вони є свідками, ми обираємо свідчення, бо воно, не відбираючи в людини свободу, запрошує й переконує її нашим власним прикладом. Місія всього УКУ в нинішній Україні – засвідчити можливість якісно іншого тлумачення освіти, в якій віра гармонійно поєднана з розумом, а знання – з цінностями.

У час, коли інформаційна революція стрімко переросла в революцію комунікаційну, постало питання якості спілкування. Інтернет і соціальні мережі творять фантастичні можливості для комунікації, але породжують нові кризи – знеособлення й анонімності, агресивності й замикання у власних «бульбашках». Спільнота УКУ має додаткові виклики у спілкуванні, оскільки Університет функціонує у декількох локаціях. Отож засадниче дієслово «спілкуватися» має заохочувати нас долати згадані обмеження і труднощі, ділитися духовними дарами та привносити Божий мир у душі одне одного.

Століттями у свідомості людства дієслово «владарювати, здійснювати владу» було й, мабуть, досі є синонімом до дієслова «панувати». Проте у житті християнських спільнот від самих початків ключове місце займало Христове розуміння влади як служіння: «Я між вами, як той, хто служить» (Лк. 22, 27). УКУ прагне всією своєю діяльністю засвідчити, що самовіддане служіння є найефективнішим шляхом до успіху у викладанні чи навчанні, організаційній праці та у спільнотному житті. Наша місія – довести, що служіння не має нічого спільного з прислужництвом і приниженням людської гідності. 

Поняття «служіння» вимагає відповіді не лише на питання «Для чого служити?», а й на питання «Кому служити?». В основі життя нашої спільноти лежить християнський принцип служіння ближньому. Цей принцип накладає на нас моральний обов’язок обмежувати свої егоїстичні схильності, проте водночас обдаровує духовними дарами, які відкриваються для нас лише у стані взаємної любові.

Тому Етос УКУ має у своїй основі ще один важливий складник, а саме:

2М: мученики і марґіналізовані

У першому складовому елементі втілено прагнення університетської спільноти жити духовністю і прикладом самопожертви християнських мучеників загалом і новомучеників комуністичної доби зокрема. Ми хотіли б стати сполучною ланкою міжпоколіннєвого ланцюга жертовної праці задля блага своїх родин і всього народу.

Другий елемент – марґіналізовані – містить у собі безпосередній сенс служіння, оскільки його бенефіціарами стають усі скривджені й відкинуті, вбогі та немічні. Наша місія щодо них має два напрями. По-перше, ми покликані не допустити будь-яких проявів жорстокого поводження із вразливими особами. А по-друге, ми зобов’язані допомогти цим людям стати на ноги, по змозі подолати причини своїх немочей і жити повноцінним життям. Саме з цією метою в УКУ всіляко заохочується волонтерство й різні форми доброчинної діяльності. Ми також покликані допомагати тим членам спільноти УКУ, які потрапили у скруту через хворобу чи інші причини.

В атмосфері, сформованій на таких засадах, якісні робота й навчання є результатом дисципліни та особистої волі людини, міжлюдської довіри і творчого натхнення. Тоді етика праці й академічна доброчесність стають природним відгуком людини на запити УКУ і суспільства загалом. Цінності можна вважати засвоєними лише тоді, коли спільнота Університету керується ними на практиці. 

З усіх сфер багатогранного життя Університету можна виділити засадничі:. 

УКУ – університет, який служить. Визначальною ідеєю, за якою впізнаватимуть УКУ і яка надихає спільноту розвивати Університет, є заклик до служіння. Цей заклик стосується всіх: 

– викладачів, які служать для цілісного розвитку студентів; 

– студентів, які навчаються і здобувають життєвий досвід, щоб стати лідерами для служіння; 

– жертводавців і партнерів, які своєю відданістю і щедрістю творять Університет як найкращу ілюстрацію того, на які дива здатні жертовні люди; 

– науковців та агентів змін, щоб змінювати те, як ми думаємо про різні проблеми нашого суспільства і світу, а також що ми робимо з ними.

– академічної спільноти, яка свідчить, служить і спілкується, щоб, будуючи на спадщині мучеників і перебуваючи в солідарності з маргіналізованими, стояти на сторожі Богом даної гідності людини.

УКУ і духовна формація учасників спільноти  Університет гостинно відчиняє свої двері для студентів, викладачів і працівників різних віросповідань, а також для людей, які не сповідують чи не практикують жодної релігії. Наша місія – творити якісне освітнє і наукове середовище, а також сприяти розвиткові особи і суспільства загалом. Водночас католицька ідентичність УКУ зобов’язує всіх членів спільноти Університету розуміти її базові принципи й шанувати їх. На викладачах і працівниках лежить особлива відповідальність за створення християнського освітнього клімату в УКУ. Тому їхня готовність давати живе євангельське свідчення і дотримуватися високих моральних принципів є ключовою для реалізації місії Університету.

УКУ і свобода  Завданням УКУ є плекати й оберігати духовну свободу людини, що робить її спроможною діяти згідно із власним сумлінням; її громадянську свободу, яка є основою формування суспільно відповідальної особистості, та академічну свободу, що є головним двигуном пізнання істини й наукового поступу. Кожен працівник, викладач і студент УКУ наділений правом вільно обирати свою духовну, громадянську та наукову позицію – при цьому вони узгоджують це своє право з місією УКУ та вимогами навчального процесу. У разі радикальної несумісності цієї позиції з місією УКУ та вимогами навчального процесу людина має можливість обстоювати згадану позицію поза стінами УКУ, не належачи до нього. Студентам і працівникам УКУ забезпечено право на вільне висловлення своїх думок на загальних зборах трудового колективу та можливість реагувати на проблемні питання, застосовуючи інструмент «Політика скарг та пропозицій».

УКУ і нульова толерантність до будь-яких проявів насилля. УКУ несе відповідальність за належне приготування до зрілого життя молодих людей, які приходять сюди навчатися, а також за всіх тих, хто з надією і довірою стежить за розвитком Університету і радіє його досягненнями. Тож з особливою увагою ми дбаємо про таку культуру стосунків в УКУ, щоб кожна людина, а особливо найуразливіша, могла повноцінно відчувати свою людську гідність і почуватися захищеною, щоб запобігати, виявляти і долати всі прояви жорстокого поводження з особами, які навчаються, працюють, проживають чи іншим чином повʼязані з УКУ.

УКУ і нульова толерантність до корупції та академічної недоброчесності. Від самого свого заснування УКУ формувався як «простір, вільний від корупції». Неможливо долучитися до розбудови сучасної демократичної держави, мирячись і далі з цим суспільним лихом. Тому в УКУ діє режим нульової толерантності до хабарництва та корупції; тут шанують авторські права і нетерпимі до плагіату.

УКУ й політичне життя. Всі студенти, викладачі та працівники УКУ як громадяни України є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. УКУ покликаний плекати серед членів університетської спільноти культуру свободи та громадянської відповідальності. Жодний адміністративний тиск на їхні політичні переконання, а також на характер їхнього волевиявлення в період виборів чи загальнодержавних референдумів недопустимий.

УКУ й екологічна та соціальна стійкість. Дбати про спільне благо й захист людської гідності означає, серед іншого, забезпечувати найкращі та безпечні умови для навчання і праці. Корпуси Університету зведені з урахуванням усіх вимог безпечного пересування та комфорту осіб з обмеженими можливостями. Провівши роки навчання у красивих та екологічно безпечних приміщеннях, випускники УКУ стануть речниками краси і високої якості життя й поза межами УКУ.

Завантажити Етичний кодекс УКУ

 

Перелік документів, які є інтегральною частиною Етичного кодексу УКУ

  1. Про візію та місію Українського католицького університету
  2. Візія та Візійна розповідь УКУ
  3. Пам’ятка про цінності та ідентичність УКУ
  4. Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в УКУ
  5. Пам’ятка про етос УКУ
  6. Пам’ятка про засади духовної формації в УКУ: загальні принципи і норми
  7. Політика Українського католицького університету щодо заходів за участі політичних діячів 
  8. Політика захисту вразливих осіб
  9. Політика скарг та пропозицій Українського католицького університету
  10. Політика про екологічну та соціальну стійкість УКУ