Rector’s profile

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

ПРОФІЛЬ РЕКТОРА

Українського католицького університету

Український католицький університет (УКУ) є відкритою академічною спільнотою, яка живе східнохристиянською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів, для служіння в Україні та за її межами – в ім’я слави Божої, спільного блага й людської гідності. 

УКУ створений Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ) – католицькою Церквою київської традиції, належить до світової родини католицьких університетів і, згідно зі своєю місією, покликаний плекати і розвивати українську східнохристиянську культуру. Християнська ідентичність є серцем УКУ і саме завдяки їй Університет постав, сформувався і набув прикмет, які сьогодні роблять його передовим, шанованим і привабливим закладом.

УКУ – це університет, ідентичність якого, як українського, католицького й академічного середовища, забезпечується через духовну формацію і цілісний людський розвиток, синергію віри й розуму, щоденну практику спілкування, служіння і свідчення його викладачів і працівників, студентів і випускників у різних сферах суспільного та церковного життя в Україні і світі. 

УКУ – це університет з високою корпоративною культурою: відсутність корупції; гостинність і спілкування; запрошення маргіналізованих в життя спільноти і служіння бідним; орієнтація на красу в людських стосунках, освітніх програмах і результатах праці; творчий підхід в управлінні, основні риси якого – відповідальність, ефективність, прозорість, колегіальність, небюрократичність.

УКУ – це університет, який готує до активного життя нове покоління вільних людей, здатних брати і нести відповідальність за Україну на своїх позиціях у Церкві, академічному світі, бізнесі, уряді, медійному середовищі, громадському секторі, школах, соціальних службах та ін.

У 2020 році УКУ приступив до реалізації нової стратегії розвитку Університету до 2025 року, згідно з якою УКУ повинен стати «спільнотою служіння».

Згідно з візією 2025 «Університет, який служить», УКУ хоче стати університетом:

  • зорієнтованим на цілісний розвиток та успіх студентів і викладачів у партнерстві з випускниками, працедавцями і жертводавцями;
  • чия християнська позиція є водночас пропозицією у дії, служінні і свідченні всієї спільноти Університету;
  • який є прикладом католицької освіти на рівні бакалаврату в Європі;
  • який є інноваційним, ефективним і підприємливим закладом вищої освіти у всіх аспектах університетського життя;
  • що здійснює свій внесок у творення нової України і Європи через широку мережу міжнародних і національних партнерств.

Тому УКУ шукає надихаючого лідера, який готовий жертовно служити своїм колегам – викладачам і студентам в УКУ, а також берегти, плекати та примножувати «зусилля і прагнення Української Греко-Католицької Церкви та українських науковців творити заклад вищої освіти, який би виростав на ґрунті християнської духовності, культури та світогляду і був би освітнім та науковим центром світового значення, а також місцем екуменічного діалогу й порозуміння в Україні». 

Головними завданнями Ректора УКУ є:

– бути лідером у реалізації Стратегії УКУ 2025;

– розвивати УКУ як академічне середовище на принципах ad fontes (до джерел), artes liberales, цілісного людського розвитку, синергії віри і розуму з щедрою пропозицією актуальних, інноваційних і прикладних освітніх програм;

– творити університет з впізнаваним науковим профілем, особливо в тих ділянках, де УКУ виконує унікальну місію, спроможний робити це найкраще і де є найвищі шанси сформувати провідні наукові школи;

– розвивати УКУ як академічну спільноту, яка вимірює результативність своєї праці тим, як змінюється соціальне середовище завдяки її внеску і під її впливом та яка є прикладом підприємливого стартап-університету з наголосом на експериментуванні;

– будувати комунікацію і взаємодію УКУ з Церквою «від серця до серця» і пропонувати українському суспільству соціальне вчення Церкви як шлях для осмислення суспільних викликів;

– творити УКУ як університет, який пропонує глобальні сенси, вписує українське на глобальному рівні, а також забезпечити міжнародну впізнаваність УКУ шляхом тісної співпраці з іншими католицькими університетами;

– створити такі умови в Університеті, щоб привертати найкращих студентів і знаходити найкращих викладачів і працівників для відповідних посад за гідну винагороду їхньої праці;

– впровадити в Університеті підприємливу культуру управління, завдяки чому спільнота УКУ розуміє фінансові справи, практикує ощадливість у використанні ресурсів та уміло вживає системи автоматизації й інформаційні технології у своїй професійній діяльності;

– покращувати фінансову стабільність УКУ шляхом активної участі у фандрейзингу та кампанії з розвитку, вдосконалення фінансової моделі Університету, формування сталих фондів та залученні державного фінансування;

– бути прикладом відкритості, солідарності, жертовності та взаємодовіри. 

 

Професійні вимоги до посади Ректора УКУ:

– особа повинна мати науковий ступінь і вчене звання, і стаж роботи на посаді науково-педагогічного працівника не менше 10 років;

– особа має відповідати християнському етосу, моральним і світоглядним засадам діяльності Університету;

– особа має поділяти місію, бути добре поінформованою про політики, програми і послуги Університету;

– особа має бути добре поінформованою про тренди, розвиток подій навколо Університету у галузі освіти, Церкві, державі, у світі;

– особа повинна мати досвід роботи щонайменше 5 років на керівних посадах в освітніх чи громадських організаціях, бізнесі;

– особа має вільно володіти українською, а також англійською мовою (або іншими офіційними мовами ЄС) на рівні В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти;

– особа повинна мати досвід діяльності в структурах Католицької Церкви, розуміти специфіку релігійної ситуації в Україні та діяльності Католицької Церкви в Україні, мати довіру та авторитет в церковному середовищі;

– особа має володіти лідерськими та управлінськими навичками, необхідними для управління в університетському середовищі;

– особа має вміти вирішувати нестандартні проблеми;

– особа має здатність управляти змінами: демонструвати креативність, новаторство та гнучкість;

– особа повинна вміти працювати в кризових умовах; 

– особа має мати досвід міжнародної діяльності і наявності міжнародних контактів, які вона спроможна залучити і використати для розвитку Університету;

– особа повинна володіти знаннями і навичками зі стратегічного планування, публічного представництва та фандрейзингу для формування мережі підтримки та залучення фінансування на діяльність і розвиток Університету;

– особа має знати освітнє законодавство України, Апостольської столиці, а також УГКЦ, які стосуються діяльності у сфері вищої освіти.

Перевага надається кандидатам, які:

  • або мають досвід роботи на керівних посадах в католицьких закладах вищої освіти; 
  • або мають канонічний науковий ступінь (STL, STD тощо);
  • або є провідними особами в організації життя і діяльності УГКЦ та її інституцій.

 

Особисті якості (Профіль) Ректора УКУ

1. Ректор УКУ – це духовний лідер і моральний авторитет, який своїм життям складає свідчення християнських цінностей, які становлять основу світоглядних засад УКУ.

2. Ректор УКУ – це управлінець, який приймає рішення на основі відповідальності, відкритості, солідарності, довіри і життєстійкості. 

3. Ректор УКУ — це новатор, який завжди готовий боротися з перешкодами і невдачами, експериментувати, ризикувати та постійно “зазирати у майбутнє”. 

4. Ректор УКУ – це дипломат, який вміє розв’язувати конфлікти, з повагою ставиться до очікувань людей, вміло поєднує націленість на вирішення задач з увагою до особистих потреб працівників, цінує і будує міцну спільноту завдяки взаємодії та комунікації.

5. Ректор УКУ – це наставник, який вміє навчати і розвивати підлеглих, удосконалювати їхні уміння і навички. Для цього завжди знаходить час, не шкодує зусиль та енергії.

6. Ректор УКУ – це агент змін, який розуміє потреби у змінах, вміє уважно слухати, колегіально обговорює і впроваджує зміни з відповідальністю за результат.

7. Ректор УКУ – це мотиватор, який вміє впливати на спільноту, взаємодіяти з колегами. Спілкування з колегами дає можливість апробувати свої рішення та підходи, діяти більш впевнено і розсудливо. Він може інтегрувати всіх потрібних виконавців для ефективного досягнення цілей. 

8. Ректор УКУ – це винахідник, який до вирішення професійних завдань підходить творчо, є винахідливим, уміє впроваджувати інновації, висуває нові ідеї, підштовхує до цього інших. 

9. Ректор УКУ – це адміністратор, оскільки обґрунтоване, кваліфіковане і базоване на даних управлінське рішення вимагає від нього відповідних адміністративних навичок з вирішення проблем. Робити це він має раціонально, виважено, використовуючи різні методи і прийоми: обробки та аналізу інформації, проведення нарад, експертних оцінок, опитувань.

10. Ректор УКУ – це приклад служіння, адже для Ректора УКУ важливо уміти бачити світ очима інших, бути прикладом служіння для інших, бути патріотом, мати особисту гідність та стояти на сторожі Богом даної гідності людини.