Народилась 14 травня 1959 р. у м. Львові.

З 1977 по 1983 навчалась у Львівському політехнічному інституті  за спеціальністю «інженер-викладач будівельних дисциплін».

1983-1988 вчитель СШ № 18 м. Львова

1988–1994 – молодший наук.співробітник, асистент, старший викладач кафедри інженерної педагогіки Національного університету «Львівська політехніка».

– з 1989 – кандидат психологічних наук.

– з 1994 р. по 2002 — доцент, завідувач кафедри психології ЛОНМІО,

– з 1998 по 2003 – доцент кафедри психології ЛНУ ім.І.Франка за сумісництвом

– в 1998 р. отримала звання доцента.

– з 2003 р. по 2013 — доцент кафедри психології Львівського Національного університету ім. Івана Франка.

– з 2013 р. – завідувач кафедри психології Українського Католицького університету

– Заступник Голови правління Асоціації практикуючих психологів Львівської області,

 •  член Української Спілки психотерапевтів, член Тренерської Ради та Комісїї по науці УСП, голова секції УСП з дитячої та юнацької психотерапії,
 • член Європейської Спілки психотерапевтів,
 •  член Австрійської Асоціації дитячої та юнацької психотерапії ÖKIDS,
 • член редколегії Австрійського журналу з дитячої та юнацької психотерапії,
 • член редколегії   журналу «Наукові записки УКУ», серія: «Педагогіка. Психологія»,
 • голова Українського інституту дитячо-юнацької психотерапії та психологічного консультування,
 •  керівник проекту SOROS “Психологічні  проблеми попередження та корекції наслідків насильства над дітьми”(1998-99 рр.),
 • керівник, навчаючий тренер та супервізор міжнародних навчальних проектів у м. Львові, Києві, Одесі, Дніпропетровську за напрямком “Дитяча та юнацька психотерапія” (з 2000 р. по цей час),
 • керівник проекту посольства Королівства Нідерландів MATRA KAP “Психокорекційна допомога очевидцям та постраждалим в авіакатастрофі на летовищі Львів-Скнилів 27.07.2002 р.” (2002-2003 рр.),
 • заступник керівника проекту посольства Королівства Нідерландів MATRA KAP «Превенція насильства над дітьми» (2004-2005рр.)

Автор понад 150 наукових публікацій та 5 монографій.

Монографії:

 1. Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога. Монографія докт. дисертації / Г.В. Католик. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 405 с.
 2. Моногафія за заг. ред. Католик Г.В. Дитяча та юнацька психотерапія: теорія та практика / Г.В. Католик. – Львів: Видавництво Астролябія, 2009. – 216 с.
 3. Монографія за заг. ред. Католик Г.В. Дитяча та юнацька психотерапія: теорія та практика в сучасних наукових дослідженнях. Вид. 2-ге, доповнене / Г.В. Католик. – Львів: Видавництво Астролябія, 2012. – 312 с.
 4. Католик Г.В. Психотерапія: світогляд, мистецтво, наука!? / Г.В. Католик // Людина в сучасному світі: в трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст. – Колективна монографія за заг. редакцією доктора філософських наук, професора В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 326-353.
 5. Католик Г.В. Системний підхід до розуміння формування Я-духовного як складової Я-концепції в освітньому професійному просторі / Г.В. Католик // Духовно-психологічні основи християнської психології. – Колективна монографія за заг. редакцією доктора психологічних наук, професора Гридковець Л.М.. – Львів: Скриня, 2015. – С. 206-230.
 6. Католик Г.В. Психологічна допомога очевидцям і постраждалим від техногенних катастроф /Г.В.Католик // Психологія здоров’я: теорія і практика – Колективна монографія за заг. ред. Галецької І., Сосновського Т. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 159-187

Статті у наукових фахових виданнях: затверджених МОН України:

 1. Католик Г.В. Особливості ціннісних орієнтацій хворих, що перенесли інсульт / Г.В. Католик // Практична медицина. – Львів, 2004. – Вип. 3. Том Х – С. 51-57
 2. Католик Г.В. Психологічні особливості гіперактивних дітей та їх матерів / Г.В. Католик // Наукові записки. – Київ, 2005. – Вип. 26. – С. 35-44.
 3. Католик Г.В. Діти трудових емігрантів: особливості особистісних конфліктів (опис психотерапевтичного досвіду) / Г.В. Католик // Вісник Львівського університету ім. І. Франка, філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С.220-227.
 4. Католик Г.В. Діти трудових емігрантів: особливості особистісної ідентичності у підлітково-юнацькому віці / Г.В. Католик // Практична психологія і соціальна робота. – Київ, 2006. – №12. – С. 16-23.
 5. Католик Г.В. Особливості психокорекції адаптаційних розладів студентської молоді / Г.В. Католик // Психологічні студії ЛНУ. Збірник наукових праць. – 2004. – Том 1. – С. 43-51.
 6. Католик Г.В. Поняття «ідентичність» крізь призму психологічного розвитку дитини / Г.В. Католик // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – №1. – С. 14-19.
 7. Католик Г.В. Психотерапія в контексті світоглядної, мистецької та наукової ідентифікації / Г.В. Католик // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Київ, 2010. – С. 167-174.
 8. Католик Г.В. Модерні онтогенетичні підходи до розуміння динамічних аспектів розвитку «Я-концепції» / Г.В. Католик // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – Вип. 23, Том Х. – С. 191-205.
 9. Католик Г.В. Ціннісні орієнтації сучасної «золотої молоді» / Г.В. Католик // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – Вип 37, Том YII. – С. 85-96.
 10. Католик Г.В. Специфіка викладання психології в контексті духовного розвитку в системі сучасної вищої освіти //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2015. – Том. Х. – Вип. 27. С. 184-199. Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/arkhiv-vydannia/tom-10/vipusk-27-v-10-mua. Фахове видання.
 11. Католик Г.В. Психодіагноститчна модель професійного відбору в структурі первинного психотерапевтичного інтерв’ю. / Г.В. Католик // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія, Філософія. Психологія. Педагогіка. – Київ, 2016 – С.
 12. Католик Г.В. Інноваційні підходи до формування професійної Я-концепції психолога-практика в умовах безперервної професійної освіти (за напрямком психодинамічна інтегративна дитячо-юнацька психотерапія) /Г.В.Католик// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2016 – C.
 13. Католик Г.В.Інноваційний онтогенетичний  підхід  до розуміння розвитку Я-концепції практичного психолога. / Г.В. Католик // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Психологія” 2016   – С.
 14. Католик Г.В.Психотерапевтична діагностика в структурі освітніх проектів / Г.В. Католик // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. – Київ, 2016 – С.
 15. Католик Г.В. Психокорекційна безперервна освіта: інноваційні підходи / Г.В. Католик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. (Серія Психологія) – Львів , 2016 – С.
 16. Католик Г.В. Я-концепція практичного психолога: онтогенетичний підхід в контексті дитячо-юнацької психотерапії / Г.В. Католик // Криворізький державний педагогічний університет. Наукові записки: серія педагогіка і психологія. – Кривий Ріг, 2016 – С.

Опубліковані праці в наукометричних виданнях

 1. Католик Г.В. Сприйняття страху смерті в контексті замісної реляційної терапії та танатопедагогіки / Г.В.Католик // «Психологія і особистість» – 2015. – №2. – Ч. 2. – № 2 (8) – С. 208-225
 2. Католик Г.В. Онтогенетичний підхід в контексті сучасного розуміння динаміки формування Я-концепції практичного психолога / Г.В.Католик // «Психологія і особистість» – 2016. – №9 – С. 34-49
 3. Католик Г.В. Сучасна модель онтогенетичного підходу до розуміння розвитку «Я-концепції» практичного психолога / Г.В. Католик // «Університет економіки та права «КРОК». – 2016. – № – С. 27-41.

Науково-методичні доробки:

 1. Католик Г.В. Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим / Г.В. Католик, І.О. Корнієнко. – Львів: «Червона калина», 2003. – 64 с.
 2. Католик Г.В. Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим. Вид.2-ге доповнене / Г.В. Католик, І.О. Корнієнко. – Львів,: «Червона калина», 2003. – 245 с.
 3. Католик Г.В. Скривджена дитина / Г.В. Католик, І.О. Корнієнко. – Львів, 2005. – 296 с.
 4. Католик Г.В. Практикум з психології (Психологія агресії, конфлікту, любові): навч. посібник/ Г.В.Католик, Михальчишин Г.Є. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 128 с.
 5. Католик Г.В., Кігічак-Борщевська А.В. Дитячо-юнацька психотерапія //Навчальний посібник – Полтава: Алчевськ: ЦПК, 2013. – С.223 – 255.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Католик Г.В. Віддзеркалення суспільних трансформацій у динаміці юнацької психотерапевтичної групи / Г.В. Католик // Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів, 2006. – №5 – С. 23-30.
 2. Католик Г.В. Особливості ціннісних орієнтацій «золотої молоді» / Г.В. Католик // Соціогуманітарні проблеми. – Львів, 2010. – С. 174-184.
 3. Католик Г.В. Структурна інтегративна трьохвимірна модель післядипломної підготовки / Г.В. Католик // Тези звітної наукової конференції філософського факультету; відп. за вип. проф. В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 8. – С. 208–211.
 4. Католик Г.В. Ідентичність в контексті ранніх стосунків / Г.В. Католик // Львів: Тези звітної наукової конференції філософського факультету, 2011. – C. 170-174.
 5. Католик Г.В. Професійне становлення психолога в контексті психологічної допомоги дітям та молоді / Г.В. Католик // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2012. – № 6. – С. 204-214.
 6. Католик Г.В. Досвід психотерапевтичної роботи з дітьми трудових емігрантів / Г.В. Католик // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання // Збірник наукових статей на Міжнародній науково-практичній конференції. – Львів, 2012. – С. 178-185.
 7. Католик Г.В. Залучення сім’ї й оточення в дитячу та підліткову (юнацьку психотерапію) / Г.В. Католик // В колективній монографії Г.В. Католик «Дитяча та юнацька психотерапія: теорія та практика в сучасних наукових дослідженнях». – Львів, Астролябія, 2012. – С. 103-106.
 8. Католик Г.В. Модерні онтогенетичні підходи до розуміння динамічних аспектів розвитку «Я-концепції» практичного психолога / Г.В. Католик // Матеріали звітної конференції ЛНУ, 2012. – С. 92–101.
 9. Католик Г.В. Модерні підходи до розуміння динамічних аспектів розвитку «Я-концепції» дитячого психотерапевта в онтогенетичному контексті /Г.В. Католик // Форум психіатрії та психотерапії. – Львів, 2012. – Т.7. – С. 41-61.
 10. Католик Г.В. Особливості «Я-концепції» практичних психологів у контексті динаміки формування в освітньому професійному просторі / Г.В. Католик // Тези звітної конференції кафедри психології філософського факультету, ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 235-242.

Опубліковані праці в закордонних виданнях

 1. Katolyk Н. Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście tanatopedagogicznej relacyjnej terapii zastępczej – badania grupy realizowanych na terenie Ukrainy / Н.  Katolyk, Z.Forrnella, J.Binnebezel –  “Humanizm i medycyna ” red. naukowa. B. Stelcer, W. Strzelecki // Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2015. – S.108-155
 2. Halyna Katolyk, Olga Shyshak. Early pregnancy loss due to maternal sdentification process // Binnebesel J., Formella Z. Expereriencing a suffering vol.2. Roma-Lodz, 2012. − S. 75-98.
 3. Katolyk Н. The Motional Strategies of A Person / Н. Katolyk, O. Shtepa // International Jornal for – 2010. – Volum 14, N2. – P. 32-38.
 4. Katolyk Н. Early pregnancy loss due to maternal sdentification process / Н. Katolyk,   Shyshak // Binnebesel J., Formella Z. Expereriencing a suffering vol.2. – Roma-Lodz, 2012. – P. 75-98.
 5. Katolyk Н. Analise des Zustands der Kindheit und Jugendschaft in der Ukraine / Н. Katolyk // Material des Weltkongress fuer Psyhotherapie. – Wien 2002. – P. 178-181.
 6. Katolyk Н. Die volkstumlichen Mythen als ein psyhologischen Faktor der Identifikation des Ukrainuschen Jugends / Н. Katolyk // Material des Weltkongress fuer Psyhotherapie. – Wien, 2002. – P. 241-146.
 7. Katolyk Н. Globalizacja i naród: psyhoterapevatychny widok własnej koncepcji współczesnej. Europejczyk tworca cywilizaciji rozwoju I postepu / Н. Katolyk. – Warszawa: Wydawnictwo Polskeigo Towarzystwa Uniwersalismu, 2014. – S. 14-23.
 • загальна психологія
 • психологія особистості
 • психологічне консультування за психодинамічним напрямком
 • основи дитячої патопсихології та психокорекції
 • глибинна психологія
 • психоаналітичні теорії