2007 р. здобув диплом магістра богослов’я (Люблінський Католицький Університет Іоанна Павла II).

2011 р. захистив дисертацію на тему «Закордонна політика і державотворення в Україні після розпаду Радянського Союзу крізь призму теорії соціального конструктивізму» (Люблінський Католицький Університет Іоанна Павла II) та здобув науковий ступінь доктор гуманітарних наук у галузі соціології.

2014 р. пройшов переатестацію на науковий ступінь кандидат політичних наук (Чернівецький Національний Університет ім. Юрія Федьковича).

  • Європейський Союз як невпізнаний політичний партнер України: проблема сутності у двосторонніх відносинах // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. – 2013. – № 15. – С. 94–96.
  • Соціальний конструктивізм і внесок соціології в теорію міжнародних відносин // Нова парадигма. – 2012. – № 109. – С. 130–138.
  • Право народу на історію: законодавча база і державна політика // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2012. – № 8. – С. 228–234.
  • Ядерне роззброєння України: сучасний погляд на проблему крізь призму теорії соціального конструктивізму // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 68. – С. 653–656.
  • Ідентичність індивіда у добу глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – № 28. – С. 89–92.
  • Electoral protests in Ukraine in 2004 // Przegląd Zachodni. – 2012. – № 4. – P. 147–156.

 

  • Основи соціології
  • Вступ до соціології