Беген Олег

Кандидат історичних наук, доцент кафедри церковної історії

 

 

Історик, кандидат історичних наук. Навчався у докторантурі Європейського-Колегіуму Польських і Українських університетів та Люблінському Католицькому університеті ім. Івана Павла ІІ (2003-2007). З 2007 р. працює викладачем кафедри церковної історії Українського католицького університету, з 2012 – доцент. Протягом 2013-2015 рр. – керівник Науково-організаціного відділу (аспірантура) УКУ. У 2007-2013 роках Директор Літньої англомовної школи (Administration Director of English Summer School).

Публікації:

Монографії:

 1. Behen Oleh, Akcja Katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresiemiędzywojennym. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2009.
 2. Зайцев О., Беген О., Стефанів В. Націоналізм і релігія. Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920-1930-ті роки). Львів 2011.
 3. Методичні матеріали:
 4. Беген О.Б. Методички: Історія християнства ІІІ, Історія християнства в Україні ІІ. Вид. УКУ. Львів 2012

Статті:

 1. Działalność Greckokatolickiego Teologicznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie (1923-1939) // Prace Historyczno-Archiwalne. Tom XV. Rzeszów, 2005.
 2. Działalność Ukraińskiej Odnowy Narodowej oraz Towarzystwa „Skała” w diecezji Stanisławowskiej (1930-1939) // Prace Historyczno-Archiwalne. Tom XVI. Rzeszów, 2005.
 3. Działalność Ukraińskiego Związku Katolickiego w Galicji Wschodniej (1930-1939) // Prace Historyczno-Archiwalne. Tom XVII. Rzeszów, 2006.
 4. Українські католицькі організації у Східній Галичині (1930-1939) // Історія Релігії в Україні. Науковий щорічник. Книга І.  Львів, 2006.
 5. Католицька Акція у Європі кінець ХІХ початок ХХ століття. На межі між релігією та політикою // Религия и гражданское общество: через межкультурные коммуникации – к диалогу цивилизаций, Сборник научных трудов международного семинара 26-28 октября 2005 года, г. Ялта. Симферополь, 2006.
 6. Католицька Акція як мирянський рух в Українській Греко-Католицькій Церкві (1930-1939) // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Число 5.  Львів, 2007.
 7. Між візантійством та латинізацією // Патріархат, січень-лютий (2006), nr 1 (391).
 8. Українська Греко-Католицька Церква і молодіжний католицький рух у Галичині в міжвоєнний період // Україна та Ватикан. Серія збірників наукових праць. Випуск 1. Івано–Франківськ – Київ, 2008.
 9. Діяльність Генерального Інституту Католицької Акції в Галицькій митрополії (1931-1939) // Історія Релігії в Україні. Науковий щорічник. Книга І. Львів, 2008.
 10. Спроба єпископа Григорія Хомишина запровадити Католицьку Акцію у Станіславівській єпархії // Історія Релігії в Україні. Науковий щорічник.  Книга І. Львів, 2010.
 11. Отець Микита Будка і справа української еміграції з Галичини на початку ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  історія. Випуск 25. Ужгород 2010.

 

 • Міжнародний дослідницький проект з написання наукової біографії «Блаженного владики Микити Будки» до 100-ліття заснування першої греко-католицької єпархії у Канаді.
 • Грант American Council of Learned Societies (ACLS) для написання спільної монографії: «Християнський універсалізм та інтегральний націоналізм: Церква та націоналістичний рух у Західній Україні, 1920-30-ті рр.»

 

 • Історія християнства
 • Історія християнства в Україні
 • Історія Церкви в Україні
 • Спецсемінар з написання наукових робіт
 • Спецкурс «Церква і суспільно-політичні доктрини Нового часу»