Аспірантура при кафедрі психології Львівського національного університету ім. І. Франка (здобувач з 2011р.). Навчалась у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, філософський факультет, спеціальність – психологія.

2009-2013р.р. викладала психологію у Львівському інституті економіки та туризму.

На даний час в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) навчаюся в Українському психотерапевтичному університеті (спеціалізація системно-сімейна психотерапія), проходжу навчальний курс з Психіатричної пропедевтики. Також є учасником П’ятирічного навчального проекту з системно-сімейної психотерапії “Трускавецька школа психотерапії”.

Завершила освіту в навчальному проекті за напрямком «Дитяча та юнацька психотерапія» (Львів) (секція дитячо-юнацької психотерапії УСП); навчальній програмі «Танцювально-рухова терапія. Базисний рівень: терапевтичний танець» (Українська асоціація танцювально-рухової терапії);  навчальні програмі “Індивідуальне та сімейне психологічне консультування” (Український науково-мотедичний центр практичної психології та соціальної роботи та Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПНУкраїни).

Є координатором центру психології психотерапії та психологічного консультування “Живана” пр. Українському інституті дитячо-юнацької психотерапії та психологічного консультування.

Біль М. Використання тренігових технологій в ході проведення навчальних семінарів / М.Біль // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Випуск №6 – Львів: ЛІЕТ – 2011.  – С. 275-273.

Біль М. Психологічні чинники творчої активності людей мистецьких професій / М.Біль // Психологія особистості та соціальної креативності: Матеріали міжвузівської наукової конференції . – Львів. – 22 грудня 2011р. – С. 13-15.

Католик Г. Залучення вищих навчальних закладів до підготовки волонтерів в рамках Євро 2012 / Г. Католик, М. Біль // Психологічне забезпечення волонтерської діяльності: Матеріали Міжнародній науково-практичної конференції. – Львів. – 25-27 листопада 2011р. – С. 27-29.

  • Вікова психологія
  • Психологія сім’ї
  • Етика і психологія сімейного життя
  • Педагогічна психологія