Чума Богдан 

Викладач кафедри світової історії нового і новітнього часу 

У 1999 рр. – закінчив історичний факультет; у 1999–2000 рр. – магістрант, у 2000–2003 рр. – аспірант кафедри нової та новітньої історії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лібералізм у суспільно-політичному житті Іспанії другої половини XIX ст.» (науковий керівник – к.і.н., доц. З. Баран). У 1999–2000 рр. працював учителем історії в СШ №97 м. Львова. З 2002 р. – асистент, з 2010 р. – доцент кафедри нової та новітньої історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У травні-червні 2000 р. стажувався у Міжнародній школі гуманітарних наук при Варшавському університеті (Польща); у березіні-травні 2001 р. – у Колегіумі польських і українських університетів (Люблін, Польща). У жовтні-грудні 2002 р. і в жовтні-грудень 2006 р. був стипендіатом Міністерства закордонних справ і співробітництва Королівства Іспанії (стипендія MAEC-AECI) при Мадридському університеті Комплютенсе (науковий консультант – проф. Х. Альварес Хунко).

Посібники:

 • Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV – початок XIX ст.): навч. посібник. / З.А. Баран, С.П. Качараба, Р.Б. Сіромський, Б.П. Чума; за ред. З.А. Баран. – Київ: Знання, 2015. – 533 с.
 • ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. т. ІІ: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 764 с. (у співавторстві)

 Найприкметніші публікації за останній період:

 • Obtułowicz. Luis José Sartorius, hrabia de San Luis. “Polak”, który nie był Polakiem. Kraków: Wydawnictwi naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, 499 s. // Наукові записки УКУ. – Львів, 2014. – Число IV. – Серія: «Історія». – Вип. 2. – С. 207–213.
 • Proyectos diplomáticos sobre el comercio español por el puerto de Odesa en el segundo cuarto del siglo XIX // Actas del V Congreso de Hispaniastas de Ucrania (Dnipropetrovsk, 3 y 4 de octubre de 2014). [Kyiv], [2015]. Págs. 84–94.
 • Memoria adulterada y olvidada: unos aspectos sobre la participación de los ucranianos de Halychyna en la Guerra Civil española (1936–1939)  // Actas del IV Congreso de Hispaniastas de Ucrania (Lviv, 4 y 5 de octubre de 2013). Kyiv, 2014. Págs. 38–50.

 • “Невинна жертва” Кримської війни (1853-1856): історія іспанського консула Ф. Бакера-і-Рібаса // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. Вип. 48. С. 488-520;
 • Іспанське консульство в Одесі першої чверті ХІХ ст.: організація та напрямки діяльності // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 13. Львів, 2012. С.143-153;
 • Іспанська “війна за історію”: політика, історіогафія та шкільна освіта // Україна модерна. Число 19: Як (не) писати підручники з історії. Київ: Критика, 2012. С. 63–88;
 • Relaciones e imágenes recíporocas entre España y países dela Europa del Este en la Edad Barroca //Actas del II Congresode Hispaniastas de Ucrania (Donetsk, 29 y 30 de septiembre de 2011). Kyiv, 2012. Págs. 48–53;
 • Víctima inocente de la Guerra de Crimea (1853–1856): Historia del Cónsul español Francisco Baquer y Ribas // ActasdelIIICongresodeHispaniastas de Ucrania (Sevastopol, 22 y 23 de septiembre de 2012). Kyiv, 2013. Págs. 33–41.

Участь у конференціях впродовж останніх років:

√  VI Конгрес іспаністів України / Посольство Іспанії в Україні, Асоціація іспаністів України, 25–26 вересня 2015 р.

√ XII Міжнародна конференція «Львів: місто – суспільство – культура»: «Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики», Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка і Центр міської історії Центрально-Східної Європи, тема доповіді: «Іспанські образи воєнного Львова (1914–1920)»

 √ IV Конгрес іспанівстів України

 √ III Congreso de Hispanistas de Ucrania, Sebastopol, 22–23 de septiembre de 2012, ponencia “Víctima inocente” de la guerra: historia de un español que perdió su propiedad en Crimea”;

√ IV Simposio Internacional de Hispanistas “Encuentros 2012”, Wrocław, 14–17 de noviembre de 2012, ponencia “El comercio español por el puerto de Odesa en 1830–1840”.

Викладає курси: 

 • Історія світової цивілізації
 • Світова історія Нового часу (спільно з В. Ададуровим)
 • Науковий семінар.

Спецкурси:

 • Історія Заходу ХІХ століття: суспільство, духовність, повсякденність
 • Історія Іспанії: злети і падіння однієї окраїни.