Сироїд Дарія

Доцент кафедри філології Гуманітарного факультету

 

Львівський державний університет імені Івана Франка, філологічний факультет, 1999

Науковий ступінь

Кандидатка філологічних наук, 2004 (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Дисертація «Житіє Теодосія Печерського препод. Нестора і жанрова традиція»

2016 – доцентка кафедри філології, Український католицький університет

2015 – 2016 – доцентка кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій, Український католицький університет

2002 -2015 – асистентка (з 2009 на посаді доцента) кафедри української літератури імені акад. Михайла Возняка ЛНУ ім.І.Франка.

1999 – 2001 ( 2001-2004 – заочно) – аспірантка Одеського національного університету ім.І.Мечникова

1995 – 1996 – керівничка гуртка української літератури при Львівській ОМАН

Давньокиївські оповідання у Замойському рукописі поч. XVI ст. (з фондів наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, шифр 203.ІІІ) // Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej / Redakcja Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak. – Kraków, 2016. – С. 27-42.

Author and Authorship in Dymytriy Tuptalo’s Lives of the Saints // Kyiv-Mohyla Humanities Journal 2 (2015): 99–108.

 

Димитрій Туптало і Петро Скарга крізь призму Житія Сави Освяченого // Українське літературознавство. – 2013. Випуск 77. – С. 303-310.

Їжа святих (на матеріалі давньої агіографії) // Парадигма : збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – Вип. 7. – С. 123-130.

Агіографічний канон: проблеми рецепції // Слово і Час. – № 9. – 2013. – С. 59-65.

 

Різдвяні проповіді Кирила Транквіліона Ставровецького: досвід прочитання // Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 3]. – Львів: Свічадо, 2010. – С. 178-188.

Переклад з церковнослов’янської мови:

 1. Туптало Дмитро. Житія святих (Четьї-Мінеї) у 12 томах. Том ІІ: Жовтень / Пер. із ц.-сл. Д. Сироїд, 2015. – 344с.
 2. Туптало Дмитро. Житія святих (Четьї-Мінеї) у 12 томах. Том ХІІ: Серпень / Пер. із ц.-сл. Д. Сироїд. – Львів: Свічадо, 2014. – 408 с.
 3. Ставровецький Кирило Транквіліон Учительне Євангеліє. – Львів: Свічадо, 2014. – С. 104-182; С. 463-668. (Співперекладачі: Богдана Криса, Тетяна Трофименко).
 4. Туптало Дмитро. Житія Святих (Четьї Мінеї) у 12 томах. Том ХІ: Липень / Пер. із ц.-сл. Д. Сироїд. – Львів: Свічадо, 2013. – 560 с.
 5. Туптало Дмитро. Житія Святих (Четьї Мінеї) у 12 томах. Том Х: Червень/ Пер. із ц.-сл. Д.  Сироїд. – Львів: Свічадо, 2011. – 568 с.
 6. Туптало Дмитро. Житія Святих (Четьї Мінеї) у 12 томах. Том І: Вересень / Пер. із ц.-сл. Д. Сироїд. – Львів: Свічадо, 2011. – 408 с.
 7. Туптало Дмитро. Житія Святих (Четьї Мінеї) Том ІХ: Травень  / Пер. із ц.-сл. Д. Сироїд. – Львів: Свічадо, 2010. – 496 с.
 8. Туптало Дмитро. Житія Святих (Четьї Мінеї) Том VIIІ: Квітень / Пер. Із ц.-сл. Д. Сироїд. – Львів: Свічадо, 2009. – 360 с.
 9. Туптало Дмитро. Житія Святих (Четьї Мінеї) Том VII: Березень / Пер. із ц.-сл. Д.Сироїд. – Львів: Свічадо, 2009. – 472 с.
 10. Туптало Дмитро. Житія Святих (Четьї Мінеї) Том VІ: Лютий / Пер. із ц.-сл. Д. Сироїд. – Львів: Свічадо, 2008. – 312 с.
 11. Туптало Дмитро. Житія Святих (Четьї Мінеї) Том V: Січень / Пер. із ц.-сл. Д.  Сироїд. – Львів: Свічадо, 2008. – 544 с.
 12. Туптало Дмитро. Житія Святих (Четьї Мінеї) Том IV: Грудень  / Пер. із ц.-сл. Д. Сироїд. – Львів: Свічадо, 2007. – 660 с.

 

 • Українська література: від монументалізму до бароко
 • Сучасна література
 • Риторика і мистецтво академічного письма