Джеджора Олена

Викладач кафедри нової і новітньої історії України

1979­-1985 – Львівський державний університет, історичний факультет

1987­-1991 – навчання в аспірантурі Інституту археології Академії Наук України в Києві

1967­-1977 – Львівська середня школа No 14

1995 — диплом з історії та суспільствознавства Львівського державного університету

2014–дотепер – ст.. викладас кафедри нової і новітньої історії України, УКУ

2008–2014 – керівник відділу міжнародних академічних зв’язків УКУ

2000-­2008 – заст.декана Гуманітарного факультету УКУ

1996-­2000 – співробітник (погодинно) Інституту історичних

досліджень Львівського Державного Університету

1995-­2000 – викладач історії європейської цивілізації, керівник Відділу додаткових студентських програм Львівської Богословської Академії

1985-­1995 – молодший науковий працівник відділу археології Інституту суспільних наук Академії Наук УРСР ( пізніше реор∂анізований в Інститут українознавства НАН України)

1977-­1985 — лаборант відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР

Історія європейської цивілізації

Історія найвизначніших європейських утопій

Методологія наукового дослідження

Жінка в античному та середньовічному суспільствах

2010, лютий – двотижневе стажування в університеті м.

Коімбра, Іспанія, в рамках проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)» програми ТЕМПУС

2004, вересень – 2005, квітень – стипендія від програми наукових обмінів імені Фулбрайта для річного наукового стажування в Колумбійському університеті (Нью­Йорк, США)

1999, вересень – стипендія від Інформаційної Аґенції Сполучених Штатів (USIA) через IREX для публікації „Словника світової історії XIX­XX ст.“.

1999, березень – стипендія від USIA­IREX для публікації підручника з історії євиропейської цивілізації

1998, серпень­грудень – стипендія від USIA­IREX на перебування протягом одного семестру в Мічі∂анському університеті для розробки навчальної програми та підготовки підручника з історії європейської цивілізації

1998, березень – стипендія програми „Реформи через знання“ фундації Канадсько­Українського партнерства на місячне перебування в Центрі російських та східноєвропейських досліджень в Торонтському Університеті

1996, вересень – стипендія фонду „Відродження“ на підготовку навчального курсу з історії європейської цивілізації 1996, лютий – стипендія Інституту відкритого суспільства в Будапешті на десятиденне перебування в Ресурсному Центрі Навчальних Програм

1993, жовтень – стипендія Центру Петра Яцика Альбертського університету в Канаді на проведення досліджень протягом місяця у Варшавському Інституті Історії Польської Академії наук

 

1) Підручник „Історія європейської цивілізації. Частина перша: від витоків до Великої фарнцузької революції. — Львів: Вид­во ЛБА, 1999;

Словник „Світова історія XIX­XX століття: Словник“.—Львів, 2000 (співавтор) “Світова історія: XX століття. Енциклопедичний словник/ за редакцією Ігора Підкови і Романа Шуста.­ Львів: Літопис, 2008.­ 976 с. (співавтор)

2) автор та співавтор 33 наукових статей та тез виступів на конференціях (див. повний список публікацій)

3) співредактор наукових видань, між ними: Формування української нації: історія та інтерпретації.— Львів,1995 Україна модерна.—Т.1.1.— Львів, 1996 та ін.

Основні публікації

1) Книжки

– Історія європейської цивілізації / Частина I: До кінця XVIII століття.— Львів: Видавництво ЛБА, 1999. — 434 с.

– Світова історія XIX-XX століття: Словник / У співавторстві з Ігорем Підковою. — Львів:Місіонер, 2000. — 368 с.

– Галопом по Європам: надкоротка й необтяжена датами історія європейської цивілізації. – Львів: Видавництво УКУ, 2006.- 32 с.

2) Статті, Повідомлення і тези виступів

– До історії заселення давньоруського Галича: За матеріалами археологічних розкопок 1980-1983 рр.) // Тези доповідей VIПодільської історико–краєзнавчої конференції. Секція археології. — Кам‘янець–Подільський, 1985. — С. 72-74.

– О возникновениии развитии древнегоГалича //Хозяйство и культура доклассовых и раннекласовых обществ: Тезисы докладов III конференции молодых ученых ИААНСССР. — Москва, 1986. — С. 47-48.

– ГенезиспольськогоранньосередньовічногоміставдослідженняхученихПНР //Проблемислов‘янознавства. — Вип. 36. — Львів: Вид–воЛДУ, 1987. — С. 94-100.

– Результати археологічного вивчення соціотопографічної структури давньоруського Галича //Молоді учені–суспільствознавці УРСР — 70-річчю Великого Жовтня: Тези республіканської науково–теоретичної конференції 17-18 грудня 1987 р. — Львів, 1987. — С. 133-134.

– Соціально–топографічнийрозвитокдавньогоГалича // VIIПодільськаісторико–географічнаконференція. Секціяархеології: Тезидоповідей. — Кам‘янець–Подільський, 1987. — С. 49-50.

– Про розвиток топографічної структури давньоруського Галича //Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. Одеса, жовтень 1989:Тези доповідей. — Київ, 1989. — С.62-63.

– Чернигов–Галич: Опыт сравнительной характеристики топографической структуры //Тезисы историко–археологического семинара Черниговиего округа в IX–XIIIвв.У (15-18 мая1990 г.). —Чернигов,1990.—С.33-35.

– Етнокультурна контактна зона на території Прикарпаття, Волині та Закарпаття (до постановки проблеми) // Екологія культури: історія, традиції, сучасність:Тези доповідей та повідомлень молодіжної конференції 11-12 травня 1990 року. — Львів, 1990. — С. 35-37.

– Армія Крайова//Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. 976 с. – С.50.

– Вікторія//Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.168-169.

– Вільсон В. //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.170-171.

– «Віші» //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.173.

– Вудсток //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 177.

– Гітлер //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 188-189.

– Горбачов //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 200.

– Кропоткін //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 453.

– Куронь //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 463.

– Ленін //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 474-475.

– Леннон Дж. //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.476.

– Макі //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.501.

– Малош //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.537.

– Міхнік //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.540.

– Молотов //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.543.

– Муссоліні //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 550-551.

– Паризькі події 1968 р. //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.607.

– Рейган //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 678.

– Сартр //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.720.

Сталін //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 781-782.

– Троцький //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С.807.

– Хрущов //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 902.

– «Шістдесяті» (“Sixties”) //Світова історія XX століття: Енциклопедичний словник / за редакцією Ігора Підкови та Романа Шуста.- Львів: Літопис, 2008. – С. 941.

– ПроблемиісторичноїтопографіїдавньогоГалича //ЗапискиНауковогоТоваристваіменіТ.Шевченка. — Том 222: Праціісторико–філософськоїсекції. — Львів, 1991. — С. 292-303.

– Підручникчизаручник?: ВідповідьнарецензіюНаталіїПодаляк //УкраїнськийГуманітарнийОгляд. — Випуск 8. — Київ: Критика, 2002.— С. 165-172.

– Зовнішні процедури забезпечення якості у «трикутнику знань» // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту.- Львів: Кампанія «Манускрипт», 2014.- С. 143-156.

3) Редагування

– Формування української нації: історія та інтерпретації // Матеріали круглого столу істориків України.— Львів,1995 – 127 с.

– Україна модерна.— Т.1.1.— Львів, 1996.