Фрис Віра

Доцент кафедри нової і новітньої історії України

Викладач в УКУ з вересня 2005 р., доцент кафедри з 2013 р.

У 1972 – 1977 рр. навчалася у Львівському держуніверситеті імені Івана Франка на історичному факультеті, по закінченні, до 1990 рр. працювала науковим працівником, а згодом і хранителем фондів Музею Івана Федорова – відділу Львівської картинної галереї під керівництвом Бориса Возницького. З лютого 1990 по 2000 – науковий працівник у відділі рідкісної книги, а пізніше у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України. Одночасно була учасником наукових програм Інституту суспільних наук – Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича (укладання баз даних про рукописи й стародруки, розділ в “Історії української культури” т. 3). З 2000 р. працювала у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом доцент кафедри Давньої історії України та археографії ЛНУ імені Івана Франка та в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича). З 2005 р. – доцент кафедри Історії України Українського Католицького Університету, 2006 – 2007 декан гуманітарного факультету, згодом – доцент кафедри світової історії нового і новітнього часу.

Кандидатську дисертацію “Кирилична рукописна книга в Україні XVI – перша половина XVII ст.: кодикологія та регіональні особливості” (1994) підготувала в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича під керівництвом академіка Ярослава Ісаєвича.

Стипендіат Каси ім. Юзефа М’яновського (Варшава) (1995, 1997) та Канадського Інституту Українських Студій (2011). Дослідник української рукописної книги ХІ – XVIII ст. Автор оригінальної періодизації історії книги в Україні. Фахівець з історії української культури, історії кириличної книги в Україні, церковної історії, архівознавства  та музеєзнавства.

 • Історія кириличної рукописної книги в Україні X – XVIII ст. Львів, 2003, 188 с. + 8 кол. іл. (15, 55 др. арк.)

 • Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Вип. ІІ. Видання друкарень Острога, Дермані, Стрятина, Крилоса, Угорець, Рохманова/ НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; ред. В. Трипачук. Львів, 1996. 122 с. (7, 2 др. арк.)

 • Буквар Тимофія Вербицького 1627 р. Київ: Українознавство, 1995. 34с. [співавт. О.Дзюба].

 • Кирилична рукописна книга в Україні XVI – першої половини XVII cт.: кодикологія та регіональні особливості. Автореферат дис. на здобуття вч. ступеня кандидата історичних наук. Львів, 1994. 25 с. (1 др. арк.)

 • Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Вип. І. Видання Івана Федорова./ НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; відп. ред. В. М. Галушко. Львів, 1993. 73 с. (4, 19 др. арк.) [співавт. Я. Ісаєвич].

 • Рукописи музею Івана Федорова/ Каталог. Львів, 1993. 52 с. (2, 1 др. арк.)

 • Тимченківські читання. 4 Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України Мовознавча комісія НТШ, 1 – 2 жовтня 2015 р.
 • Путівник до Букваря 1574 р. //Буквар Івана Федоровича 1574 року. Путівник [коментарі до факсимільного видання]. Львів: вид-во фонду «Відродження історико-культурної спадщини України ім. Героя України Б.Г.Возницького», 2015. С. 3 – 25.
 • Покрайні записи XVI – XVIII ст. ас строномічного характеру та астрономічні таблиці у кириличних рукописних кодексах та стародруках // Українське небо: студії над історією астрономії в Україні. Зб. Наукових праць за ред. Олега Петрука, Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, 2014. С. 670 – 680.
 • «Голоси знизу» (огляд покрайніх записів XVI – XVIII ст. на кириличних стародруках). // Академія № 12, НаУКМА, 2014 – 2015. С. 110 – 119.
 • Рецензія на Vasilijas Zinko studija “Sesuo Rafaila”^ istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologine terminologija (dr. Aldonos Vasiliauskienes monografija)// Lietuvos aidas. 2015. 03. 24 Nr. 67, 68, 69. C. 6.
 • Греко-католические катехизисы ХІХ века для обучения детей в Австрии и Австоро-Венгрии.// Сб. трудов. Москва, Национальная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского РАО, 2015. С. 362 – 373.
 • Книгописання у Львові в XVI – XVIII століттях: збережені кодекси та джерела // Вісник Львівського ун-ту, спец. випуск: Львів: місто, суспільство, культура. Т. 8. Ч. 2. Культура, освіта, наука, церква. Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2012. С. 167 – 173. [співав. М. Голуб].
 • Відображення уявлень про гріховні вчинки у покрайніх записах давніх українських кириличних книг // Theatrum humane vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. Київ, 2012. С. 270 – 281.