Гірник Олег

ст. викладач кафедри богослов’я

 

Богослов-культуролог, публіцист, ліценціат релігійних наук (2011).
Навчався у Філософсько-Теологічному Інституті ТІ (спеціальність філософія і богослов’я) у Заґребі, післядипломні студії на Філософському факультеті ТІ університету у Заґребі (Хорватія).
2006-2008 – викладач релігійних наук в Ужгородській богословській академії ім. бл. Теодора Ромжі.
З 2013 – викладач кафедри богослов’я ФБФ УКУ. Засновник сучасного богословського напрямку «Богословський авангард».  

Участь у проектах

У 2006-2007 праця над дослідженням творчої спадщини Гавриїла Костельника при Інституті україністики ім. М. Мольнара Ужгородського державного університету. 2010-2011 – співпраця з Хорватським енциклопедичним товариством «Мірослав Крлежа»  над виданням Філософського лексикону (Загреб, 2012).

Редагування:

Співредактор: Наукові записки УКУ, Число V, серія «Богослов’я», Львів: УКУ 2015.

Інші публікації:

 1. «Перши шмели крочай. Рецензия на кнїжку М. Кашуби и И. Мирчук Гавриїл Костельник: Філософські погляди, Дрогобич 2003» // Шветлосц, 2004, число 4 (децембер), Нови Сад, 481-487;
 2. «Архів Гавриїла Костельника» // Український археографічний щорічник, Київ 2006, випуск 10/11, 83-98;
 3. «Гавриїл Костельник як філософ на порозі нової наукової парадиґми» // Історія релігій в Україна. Науковий щорічник, Книга ІІ, Львів 2006,  61-69;
 4. «Забути ювилей. Ґу 120-рочнїци од народзеня о. др. Гавриїла Костельника» //Шветлосц, число 3,  Нови Сад 2006, 345-351;
 5. «Філософська та богословська діяльність Г. Костельника у 1939-1948 рр. (На основі рукописів неопублікованих праць)» // Релігія і церква в історії України / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, Полтава: АСМІ 2006, 82-90;
 6. «Гавриїл Костельник і Львів – зруйновані стереотипи і втрачені ілюзії» // Львів (1256-2006): Церква і суспільство. Статті й матеріали, Львів: Вид-во Львівського музею історії релігії «Логос» 2006, 115-120;
 7. «Рецензія на монографію Ліни Вежель Філософсько-естетична та журналістська діяльність Гавриїла Костельника у руслі духовних процесів України І-ї пол. ХХ ст., Київ, 2003» // Львів (1256-2006): Церква і суспільство. Статті й матеріали, Львів: Вид-во Львівського музею історії релігії «Логос», 2006, 182-184;
 8. «Gabrijel Kostelnyk – terra incognita ukrajinske (i hrvatske) filozofije» // Оbnovljeni Žіvot, 1, Zagreb, 2005;
 9. «Consciousness in the Philosophy of Gabriel Kostelnyk» // Proceedings of the Symposium on the topic Consciousness, Zagreb: FFDI 2006, 56-70;
 10. «Religija i život u Ukrajini i Rusiji – stvarnost između dviju statistika» // Religije i život. Zbornik radova simpozija održanog u Zagrebu 17. prosinca 2005, Zagreb: FTI 2006, 105-124;
 11. «Вплив поетичного таланту на формування філософської концепції Г. Костельника» // Вісник Львівського університету. Серія «філологічна». Випуск 39, частина ІІ, Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка 2007, 199-205;
 12. «Гавриїла Костельник и Иван Франко: идейно-филозофске тло конфликта» // Шветлосц, число 3, 2007, 343-354;
 13. «Екологія пневматосфери перед викликами інформаційного суспільства» // Матеріали міжнародної конференції «Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи», Ужгород 2007, 48-54;
 14. «Духовне відродження в Україні: реальність чи міт?» //Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга ІІ, Львів: Логос 2007, 328-335;
 15. «Презентація релігійно-філософської лабораторії екодизайну Пневматосфера» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Відповідальність за створіння і сталий розвиток у Центральній та Східній Європі: досвід Польщі та України», Wrocław 2008, 65-72;
 16. «Вплив духовного стану людини на довкілля» // Довкілля і здоров’я людини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17-19 квітня 2008), Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла» 2008, 52-57;
 17. «Гавриїл Костельник і Іван Франко: ідейно-філософське тло конфлікту» // Матеріали ювілейного конгресу, приуроченого до  150-літтю Івана Франка. Вісник Львівського університету, Львів 2009: ЛНУ ім. Ів. Франка;
 18. «Gabriel Kostelnyk i współczesne problemy Zakarpacia» // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Tom II., Zielona Góra-Słupsk 2009, 151 – 157;
 19. «Problematyka narodowo-kulturowej oraz religijnej tożsamości Rusinów Baczki na przykładzie życia i twόrczości Gabriela Kostelnyka» // Państwo – społeczeństwo – religia we wspόłczesnej Europie, Toruń: Adam Merszałek 2009, 359-377;
 20. «Відчай як тема для медитації, або з чого починається філософія визволення» // Київська Русь. Літературний журнал. Книга 5-6, «Гламур», 7517 рік (2009), 259-286;
 21. «Буття між post і proto» // Київська Русь. Літературний журнал. Книга 9-10, «Рондо», 7517 рік (2009), 59-72;
 22. «Екологічний аспект релігійної свідомості. Доповідь пленарного засідання» // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник, Книга ІІ, Львів: Логос 2009, 42-47;
 23. «Оксана Забужко: від партачів життя до лицарів абсурду» // Київська Русь, книга 3-4 «Війна» 2010, 200-208;
 24. «Ukraiński grekokatolicyzm jako subkultura religijna» // Tygiel kultury, № 7-9, 2010. http://www.tygielkultury.eu/7_9_2010/aktual/11.htm;
 25. «У пошуках моделі постконфесійної рефлексії: богословський авангард» // Наукові записки Українського Католицького Університету, Число V, Серія «Богословя», випуск 2, Львів: УКУ 2015, 433-462;
 26. «Огляд книги Boris Gunjević, Raspeti subjekt: bez Graala, Beograd: Fabrika knjiga 2010, 242 с.» // Наукові записки Українського Католицького Університету, Число V, Серія «Богословя», випуск 2, Львів: УКУ 2015, 545-552.

Книги

Костельник Гавриїл, Ultra posse. Вибрані твори, Ужгород: Ґражда 2008. Олег Гірник: підготовка, упорядкування, опрацювання архівних матеріалів, написання статей: «Пошук ідентичності як «principium movens» творчості Гавриїла Костельника», «Архів Гавриїла та Елеонори Котельників».

Рецензія на книгу: член НАН України професор, д-р Юліян Тамаш  (Філософський факультет Університету м. Новий Сад, Сербія), див.:  Тамаш Ю. Ключове начало Костельниковой творчосци // Шветлосц, число 1, Нови Сад, 2009. –  С. 91-94.

Полеміка з приводу рецензії: Гірник Олег, «Філософія як новий рівень дослідження Г. Костельника» // Шветлосц, число 2, 2009 . – С. 297-310. Відповідь Ю. Тамаша у тому ж числі часопису Шветлосц «О паузи и дзирох або кому и дзе ше обявює Святий Дух». – С. 311-316.

Переклади

Качіч Хрвоє, Хорватський прорив, Київ: Tempora, 2012. Олег Гірник: переклад з хорватської, примітки, вступна стаття «Від колоніалізму до незалежності: хорватсько-українські паралелі».

 

 

 • Феноменологія релігії та порівняльні студії релігії;
 • Методологія написання наукової роботи;
 • Християнство: віра, мораль, богослужіння;