Хазратова Нігора

Викладач кафедри психології

З 1979 року навчалася у Москві, у Центральній середній спеціалізованій музичній школі при Московській консерваторії ім. П.І. Чайковського.
По завершенні цієї школи вступила на факультет психології Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. У 1990 році завершила навчання на вказаному факультеті і вступила до аспірантури Інституту психології Російської Академії наук (м. Москва).
Захистила кандидатську дисертацію з психології творчості у 1994 році.
У 2005 році захистила докторську дисертацію з соціальної психології в Інституті психології ім. Г.С. Костюка (м. Київ).

З 1994 року працювала у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки (на посадах старшого викладача і доцента).
З 2004 року — у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка (на посаді декана соціально-психологічного факультету).
У 2014-15 рр. працювала завідувачем лабораторії методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.Хазратова Н.В. брала активну участь як у державній атестації студентів, так і в атестації наукових кадрів. Працювала головою ДЕК зі спеціальності «Практична психологія» у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка, а також головою ДЕК зі спеціальності «Соціальна робота» у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У 2014-15роках головувала у ДЕК зі спеціальності «Психологія» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.Хазратова Н.В. входила до складу спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій в Інституті соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук (Д26.457.01); у Київському університеті імені Бориса Грінченка (К26.133.04), у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Д26.001.26).

Хазратова Нігора Вікторівн є автором 62 статей, монографії «Психологія відносин особистості й держави», співавтором посібника «Основи соціальної психології», підготовленого колективом Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Сучасні напрямки зарубіжної психології