Кащук Олександр

Професор кафедри богослов’я
доктор патристичного богослов’я, канд. іст. наук зі спеціальності «релігієзнавство»

Народився 26.05.1980 в с. Лешнів, Бродівського р-ну, Львівської обл.

2009 – Нострифікація наукового ступеня в Україні. Отримав ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «релігієзнавство».

2001-2006 – Факультет теології Люблінського католицького університету (доктор богослов’я в галузі «Історія Церкви – патрологія»).

Тема дисертації: Концепція щастя в «Moralia in Iob» св. Григорія Великого

1997-2001– Факультет теології Люблінського католицького університету (магістр теології)

Досвід роботи

З 2006 р. по даний час – асистент кафедри класичної філології Львівського національного університету ім. Івана Франка

2006-2011 – викладач патристичних курсів в Українському католицькому університеті (погодинник)

З вересня 2011 – старший викладач на кафедрі богослов’я Українського католицького університету

 

Статті

Досягнення святости в ученні Максима Ісповідника // Наукові записки Українського католицького університету, Серія «Богослов’я». – Вип. 3. – ч. 8. – Львів, 2016. – С. 61-73 (18 арк).

Дії пронікейських мирян IV століття як захист власної релігійної ідентичності // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Cерія «Релігієзнавство» – Вип. 1 (13). – Острог, 2016, – С. 35-43 (12 арк.).

Aktywność cesarza w kontekście sporów chrystologicznych w Bizancjum w VII wieku // Vox Patrum. – Z. 36. –Т. 66. – Lublin, 2016, – S. 411-428.

Człowiek jako dynamiczna jednostka duchowo-cielesna w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy // Vox Patrum. – Z. 35. –Т. 64. – Lublin, 2015. – S. 205-230 (40 арк.)

Благо страждання у вченні Григорія Великого (Двоєслова) // Метрон. Журнал з Еклезіології і Церковного Права. – № 12. – Львів 2015. – с. 141-157 (7 арк.).

Перше послання святого Климента Римського до коринтян // Ранні Отці Церкви: Антологія.– Львів: Вид-во УКУ, 2015. – С. 67-71 (0,2 друк. арк).

Духовна досконалість у вченні Григорія Великого // Наукові записки Українського католицького університету. – Серія: Богослов’я. – Вип. 2. – ч. 5. – 2015. – С. 179-196 (0,8 друк. арк).

Дії проаріанських християн IV ст. як спроба самоутвердження // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Cерія: Історичне релігієзнавство. – Вип. 12. – 2015. – С. 98-108 (0,5 друк. арк)

Участь мирян в аріанській суперечці IV століття // Видавництво Національного університету «Острозька академія», – Серія: Історичне релігієзнавство. – Вип. 11. – 2014, – С. 93-103. (0,5 друк. арк.).

Втручання імператорів у доктринальні справи церкви в контексті аріанської полеміки IV століття // Видавництво Національного університету «Острозька академія», – Серія: Історичне релігієзнавство. – Вип. 9. – 2014, – С. 67-78. (0,5 друк. арк.)

Posiadanie cnót jako przedsmak niebiańskiego życia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego // Vox Patrum. –  Lublin, 2014. – №32. –S. 263-275. (стаття вийшла в 2014 році) (0,6 друк. арк.).

The Attitude of the Pro-Arian Bishops Towards the Emperor in the Period of Reception of the Nicene Christology (325-381) // Vox Patrum. –  Lublin, 2014. – № 34. –S. 137-155. (0,9 друк. арк.).

Роль Римського єпископа у засудженні аріанського вчення на І Вселенському Соборі в Нікеї // Видавництво Національного університету «Острозька академія», – Наукові записки: серія «Історичне релігієзнавство», – Вип. 7. – Острог 2012, – С. 88-101. (видано в 2013).

Idea pentarchii jako rękojmia jedności Kościoła w dobie ikonoklazmu. Stanowisko Teodora Studyty // Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin), Vox Patrum. – 2012. – Z. 32. –Т. 58. – 201-220. (видано 2013).Духовна досконалість у вченні Григорія Великого. – Богословський портал // http://theology.in.ua/ua/bp/theological_source/patristic/48827/ (16 липня 2012).

Ідея пентархії як запорука церковної єдності в добі іконоборства. Позиція Теодора Студита. – Богословський портал // http://theology.in.ua/ua/bp/theological_source/patristic/49182/ (13 серпня 2012).

Роль Римського єпископа у засудженні аріанського вчення на І Вселенському соборі в Нікеї. – Богословський портал // http://theology.in.ua/ua/bp/bp_history/world_history/48830/ (16 липня 2012).

Християнська мораль як запорука утвердження суспільства у вченні Августина Аврелія. – Вид. Львівського національного університету ім. І. Франка, Економічний факультет: Науковий збірник. – Т. 28: Формування ринкової економіки в Україні. – Львів 2012. – С. 93-96.

Суть і характерні риси щастя, пов’язаного з володінням земними благами, у творчості Григорія Великого, „Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка”, 122 (2010),  с. 255-262.

Земні блага як цінність в ученні Григорія Великого, w: Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. T. 20: Сучасна парадигма управління та Острозька Біблія, Львів 2009, c. 97-99.

Земний добробут у житті праведних та неправедних людей у вченні папи Григорія І (Двоєслова), „Наукові записки Українського католицького університету”, 1 (2009), c. 95-108.

Минуче щастя у творчості Григорія Великого, „Наукові записки Львівського університету бізнесу та права” 2 (2008), c. 204-216.

Niebiańskie szczęście jako komunia z Bogiem w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, w: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, red. J. Pałucki, P. Szczur, M. Szram, M. Wysocki, Lublin 2009, s. 239-254.

Istota i cechy niebiańskiego szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Analecta Cracoviensia” XL (2008), s. 153-163.

Powołanie człowieka do szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” z. 28 (2008), t. 52/1, s. 411-424.

Droga doskonalenia chrześcijańskiego w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Ruch biblijny i liturgiczny” LXI (2008), s. 143-153.

Utrapienie a prawdziwe ziemskie szczęście w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” z. 27 (2007), t. 50-51, s. 379-395.

 

Наукове редагування

Роберт Л. Вилкен. У пошуках обличчя Божого: Введення у богослов’я ранньої Церкви / пер. з англ.,Т. Тимо., наук ред. Марія Горяча, Віктор Жуковський, Роман Завійський, Олександр Кащук, Олег Кіндій, Тарас Тимо, Тарас Хомич (Витоки християнства, 1: Дослідження, 1). – Львів: Вид-во УКУ, 2015. – 320 с.

 

Доповіді

The Role of Scripture in the Monothelite Controversy. The Standpoint of Maximus the Confessor // Конференція «The Church Fathers in the polemics against heresies», Люблінський католицький університет, 17-19 травня 2016 року

Мучеництво Папи Мартина І (649-655) як кульмінація протистояння між домінуючими ідеологіями, що стосуються ролі імператора в Церкві // Наукова конференція «Геополітичні доктрини та ідеології влади в Візантійській Імперії та їхній вплив на Балкани». Польща, 24-27 листопада 2015 р.

Досягнення святості в творах св. Максима Ісповідника // Конференція на тему: «Прослава та почитання святих в УГКЦ». Львів, 24 вересня 2015 р.

Reakcja świeckich wiernych na pojawienie się i szerzenia arianizmu w IV wieku Katolicki Uniwersytet Lubelski; Muzeum Lubelskie // Międzynarodowa bizantynistyczna konferencja Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum 13-15 листопада 2013.

The standpoint of the pro-Arian bishops towards the Emperor in the period of the reception of the Nicene Christology (325-381) // Międzynarodowa patrystyczna konferencja Między „religio licita” a „religio regalis”. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 21-23 October 2013.

Studium Catholicum // International Conference on St. Maximus the Confessor. The Architecture of the Cosmos, Helsinki, Finland, 2-4 September 2013.

Християнська мораль як запорука утвердження держави у вченні Аврелія Августина // Міжнародна науково-практична конференція  «Наука і духовність у системі сучасного управління». Львів 18 квітня 2012 р.