Когут Світлана

Завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи.

 • 1993–1998 рр. Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, спеціальність — „Початкове навчання”, кваліфікація – „Вчитель початкових класів”;
 • 1999–2003 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура, спеціальність 13.00.01 — „Загальна педагогіка та історія педагогіки”;
 • 2006 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки”, тема дисертації „Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз)”;
 • 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки.

 

 • 2000 – 2008 рр. – асистент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 2008 – 2011 рр. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 2011 – 2015 рр. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький університет”;
 • 2015 – 2019 рр. – завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький університет”;
 • 2016 р. (липень, листопад – грудень) – гостьовий професор філософського факультету Українського вільного університету (м. Мюнхен, Німеччина);
 • з 2019 р. – завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи ВНЗ “Український католицький університет”.
 • наукові зацікавлення охоплюють проблеми історії, теорії та практики соціальної педагогіки, методичні й теоретико-організаційні засади підготовки фахівців для сфери соціально-педагогічної діяльності в Україні та за кордоном;
 • учасник науково-практичних конференцій різного рівня та інших наукових заходів як в Україні так і поза її межами;
 • автор численних наукових і навчально-методичних публікацій, у т. ч. чотирьох навчально-методичних посібників у співавторстві (з них — Ковальчук Орися, Когут Світлана Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник / За заг. ред. Л. Ковальчук. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2009. – 624 с. — з грифом МОН України).
 • тренінг „Стати нейтральним посередником” за п’ятиденною програмою Канадського інституту вирішення конфліктів у рамках Проекту розбудови громадянського суспільства (червень, 2000);
 • наукове стажування в Інституті педагогіки Ягеллонського університету при Фундації Королеви Ядвіги (м. Краків, Польща; жовтень 2002 і 2004);
 • наукове стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща; травень, 2010);
 • наукове стажування в Університеті Альберти у рамках програми «International Education Awards – Ukraine Scholarship», фінансованої Урядом провінції Альберта (м. Едмонтон, Канада; жовтень-листопад, 2012).
 • подяка галузевої конкурсної комісії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі „Педагогічні науки” (в т.ч. педагогічна і вікова психологія) (2009 р.);
 • подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за науково-педагогічну діяльність (2009 р.);
 • грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за ІІ місце у конкурсі „Найкращий навчальний посібник ЛНУ ім. Івана Франка гуманітарного напряму 2009/10 н.р. за навчальний посібник „Основи психології та педагогіки” у співавторстві) (2010 р.).
 • подяка Львівської обласної державної адміністрації, Служби у справах дітей за багаторічну плідну співпрацю з притулком для дітей СУСД Львівської обласної державної адміністрації (2016 р.)
 • “Вступ до спеціальності”
 • “Педагогіка”
 • “Соціальна педагогіка”
 • “Педагогіка вищої школи”
 • “Інноваційні процеси сучасного освітнього простору”
 • “Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності”
 • “Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін”