Корнецький Артем

Доцент кафедри управління та організаційного розвитку, кандидат економічних наук (доктор філософії)

2015 – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, Доктор філософії: економіка (к.е.н.);

2008 – Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпро, магістр із фінансів;

2007 – Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпро, бакалавр із фінансів;

З 2018 р. – запрошений лектор у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»;

У 2017 р. заснував організацію «School of Mindful Entrepreneurship», м. Київ.

З 2017р. – ментор освітнього проекту «U Open University»;

З 2016 р. – доцент кафедри управління та організаційного розвитку Українського католицького університету;

У 2015-2017 рр. працював на посаді доцента в Університеті митної справи та фінансів, м. Дніпро.

Із 2016 р. є активним членом та експертом програм Фулбрайт в Україні.

Працював у комерційних структурах, брав активну участь у соціальних, освітніх та наукових проектах: ПрАТ «Приват Банк», Нью-Йоркська фондова біржа, програми Фулбрайт, Жана Моне, Erasmus+, програми стажування та досліджень при Міністерстві освіти і науки України.

«Соціальне підприємництво», «Бізнес-моделювання»

 

 • Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. – К: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. – 188 с.
 • Корнецький А. О. Формування та реалізація регіональної політики розвитку малого підприємництва : монографія. – Дніпро, УМСФ, 2016. – 140 с.
 • Корнецький А. О. Соціальне підприємництво в світі та Україні / А. О. Корнецький // Реалізація державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : матер. Регіон. міжв. наук.-практ. конф., 28 березня 2014 р. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – C. 176–177.
 • Корнецкий А. О. Поддержка социального предпринимательства среди бизнесменов Украины / А. О. Корнецкий // Освіта і наука ХХІ століття: матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 17–25 жовтня 2013 р. – Софія : «Бял ГРАД-БГ», 2013. – C. 71–72. 20.
 • Корнецький А. О. Закордонний досвід розвитку малого підприємництва / А. О. Корнецький // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29-30 березня 2012 р. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2012. – C. 208.
 • Корнецький А. О. Правове регулювання малого підприємництва України / А. О. Корнецький // Розширені новини науки – 2012: матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф., 17–25 травня 2012 р. – Софія : «Бял ГРАД-БГ», 2012. – C. 36.
 • Корнецький А. О. Головні аспекти податкового кодексу України / А. О. Корнецький // Науково-технічний прогрес на межі тисячоліття-2012: матер. VІI міжнар. наук.-практ. конф., 27 травня – 5 червня 2012 р. – Прага : ВД «Освіта та наука», 2012. – C. 18.
 • Корнецький А. О. Спрощена система оподаткування для малого бізнесу / А. О. Корнецький // Актуальні проблеми сучасних наук : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 7–15 червня 2012 р. – Пшемисль : Наука і студія, 2012. – C. 32.
 • Корнецький А. О. Підвищення прибутковості малого бізнесу / А. О. Корнецький // Найновіші досягнення в європейській науці : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 17–25 червня 2012 р. – Софія : «Бял ГРАД-БГ», 2012. – C. 25.
 • Корнецький А. О. Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва промислового регіону / А. О. Корнецький // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2012. – C. 118–120.
 • Корнецкий А. О. Малый бизнес в Украине: проблемы и перспективы / И.Д. Падерин, А.О. Корнецкий // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Випуск 265 (Том IX). – C. 2371–2378.
 • Корнецький А. О. Особливості малого підприємництва України / А.О. Корнецький // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – C. 83–85. 3. Корнецький А. О. Функціонування малого бізнесу промислового регіону на прикладі Дніпропетровської області / І. Д. Падерін, А. О. Корнецький // Економічний простір. – 2011. – № 51. – C. 92–101.