• 2004 – 2008 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Соціологія», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр соціології.
  • 2008-2009 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Соціологія», кваліфікація магістр з соціології. Соціолог. Викладач соціології.
  • 2011-2014 рр. – аспірант кафедри суспільно-гуманітарних наук Української академії друкарства (спеціальність: 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології). Тема дисертації: «Сімейне насильство над дітьми як соціальний феномен сучасного українського суспільства»
  • 2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології», тема дисертації «Сімейне насильство над дітьми як соціальна проблема сучасного українського суспільства».
  •  09.2010 – 2019 рр. – викладач кафедри загальної і соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький університет”;
  • з 2019 р. – викладач кафедри педагогіки та соціальної роботи ВНЗ “Український католицький університет”.
  • «Основи соціально-правового захисту особистості»
  • «Методика роботи з дитячими та молодіжними громадськими організаціями»
  • «Основи соціалізації особистості»
  • «Соціальна молодіжна політика»
  • «Профілактика сімейного насильства»