Oleh Kindiy

Професор кафедри богослов’я
доктор патристичного богослов’я

 

Ukrainian Catholic University

Associate Professor, Department of Theology

National University of Ostroh Academy, Ostroh

Guest Professor 2007-2012

Institute of Religious Sciences of St. Thomas Aquinas, Kyiv

Guest Professor 2014 – until now

Techinvest Venture Capital Fund, New York

Assistant Director – 2004-2006

Publishing House “Litopys”, Lviv

Copyrights Manager – 2000

Academic interests: Late Antiquity, Patristics, Middle Ages and Byzantium, religious education, ecumenism, social doctrine of the Church, eco-theology, translations of historical, theological and philosophical literature.

 • Parish-priest at St. Volodymyr and Olga, UGCC, Lviv
 • Chaplain, NGO “Ukrainian Youth for Christ”, Lviv, 2014-2018
 • Member (representative from the faculty), Academic Council, Ukrainian Catholic University, 2011-2018
 • Member, Scientific secretary, Ukrainian Theological Scientific Society, 2006-2012
 • “Spiritual Word” on TRC Ukraine, 2010
 • “Theological encounters” on the radio “Resurrection”, 2008-2009
 • “Theological encounters” with students of Lviv higher educational institutions, 2008-2009
 • Seminary formation, Lviv Spiritual Seminary of the Holy Spirit, 2009-2011
 • Member of Choir “Dumka”, New York, 2003-2006
 • Member of the choir, St. George’s Parish of the Ukrainian Catholic Church, New York, 2002-2006
 • Member, vice chairman, representative of students from the Catholic University of America Students’ Council, Washington Theological Consortium, 2001-2003
 • Member, North American Patristics Society, 2001-2005
 • Member, Byzantine Studies Association, 2001-2005
 • Member, Theological Student Association, CUA, 2000-2007
 • Member, Graduate Student Association, CUA, 2000-2007
 • Member, The Washington Group, An Association of Ukrainian American Professionals, 2000-07
 • Senator (student representative), L’viv Theological Academy, 1999-2000

Український католицький університет

Доцент кафедри богослов’я

Гостьовий викладач у Національному Університеті „Острозька Академія”, Острог. 2007-2012

Гостьовий викладач у Інституті Релігійних Наук св. Томи Аквінського, Київ.

2014 – дотепер

Techinvest Venture Capital Fund, New York. Помічник директора – 2004-2006

Видавництво „Літопис”, Львів. Менеджер з прав копірайту – 2000

Наукові інтереси: Пізня античність, патристика, середньовіччя і Візантії, релігійна освіта, екуменізм, соціальне вчення Церкви, еко-богослов’я, переклади історичної, богословської і філософської літератури

 

 • Сотрудник Храму Свв. Володимира і Ольги, УГКЦ. Львів
 • Капелан ЛГО «Українська молодь – Христові», 2014-2018
 • Член (представник від факультету), Вчена рада, Український католицький університет, 2011-2018
 • Член, Вчений секретар, Українське Богословське Наукове Товариство, 2006-2012
 • «Духовне слово» на каналі ТРК Україна, 2010
 • «Богословські зустрічі» на радіо «Воскресіння», 2008-2009
 • «Богословські зустрічі» зі студентами львівських вищих навчальних закладів, 2008-2009
 • Семінарист, Львівська Духовна Семінарія Святого Духа, 2009-2011
 • Член хору «Думка», Нью-Йорк, 2003-2006
 • Член хору, Парафія Св. Юрія Української католицької церкви, Нью-Йорк, 2002-2006
 • Член, віце-голова, представник студентів Католицького університету Америки Студентської ради, Вашингтонський богословський консорціум, 2001-2003
 • Член, North American Patristics Society, 2001-2005
 • Член, Byzantine Studies Conference, 2001-2005
 • Член, Theological Student Association, CUA, 2000-2007
 • Член, Graduate Student Association, CUA, 2000-2007
 • Член, The Washington Group, An Association of Ukrainian American Professionals, 2000-07
 • Сенатор (представник студентів), Львівська богословська академія, 1999-2000

 

Монографії і переклади

Апологія святого Юстина, Філософа і Мученика, до Антоніна Благочестивого на захист християн // Ранні Отці Церкви: Антологія / Перекл. з давньогрецької О. Кіндій. – Львів: Вид-во УКУ, 2015. – С. 331-379 (2,2 друк. арк)

Дідахе наука дванадцятьох апостолів // Ранні Отці Церкви: Антологія / Перекл. з давньогрецької О. Кіндій. – Львів: Вид-во УКУ, 2015. – С. 23-32 (0,4 друк. арк).

Christos Didaskalos:  The Christology of Clement of Alexandria. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.

Подорож до Грузії. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2008.

Дідахе. Повчання дванадцятьох апостолів. Переклад з грецької і вступ. Львів: Український Католицький Університет; Монастир „Свято-Іванівська Лавра”; Свічадо, 2002.

Яків Нідельман. Серце філософії. Переклад з англ. Львів: Літопис, 2000.

Статті

Кіндій О. Христологічні основи поняття diakonos у творах Климента Олександрійського // Наукові записки Українського католицького університету. – Серія: Богослов’я. – Вип. 2. – ч. 5. – 2015. – C. 125-144 (0,9 друк. арк).

Kindiy О. Patrology, Ecology, and Eschatology: Looking Forward to the Future of the Planet by Looking Back to the Fathers of the Church // Logos. – Otawa, 2014 р.

Кіндій О. «Approximating Church and School in Clement of Alexandria’s Stromateis VII» in The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010). Ed. by Matyáš Havrda, Vít Hušek, and Jana Plátová. – Leiden: Brill, 2012. – pp. 291-298 (0.3 друк. арк.)

Частотне вживання варіантів написання грецької Θ (ф/т/х, інші) в українських текстах XIX ст. // Перекладацька майстерня 2000-2001. Наукові записки перекладацької майстерні.  Т. Львів: Центр гуманітарних досліджень, 2002 – C. 224-236.

До нарису христології Климента Олександрійського: Christos Didaskalos // Богослов’я 69. Львів 2005 – C.  118-145.

Ранньохристиянські джерела про збереження природи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України – Львів 2008 – C. 125-132.

Подолання споживацької ментальності // Пізнай правду 1 січень-березень – Львів 2010 – C. 24-27.

Збереження природи: ранньохристиянський погляд // Християнин і світ 2 (3) – Львів 2010 – С. 12-15.

Подорож закордон: Куди ведеш, Господи? // Пізнай правду 3 липень-жовтень – Львів 2010 – С. 10-11.

Трансформація європейської культури в ранньому християнстві // Християнини і світ 3 (4) – Львів 2010 – С. 8-11.

Богослов’я ікони св. Йоана Дамаскина – Покровителя Українського Богословського Наукового Товариства // буде опубліковано в наступному номері журналу Богослов’я.

Diakonos tou theou: погляд на досконалого християнина через призму ранньохристиянського поняття дияконії // буде опубліковано в збірнику матеріялів і статей Міжнародної патристичної конференції, Львів, 11-12 вересня 2009.

Деякі міркування про формування сучасної європейської ідентичности: від українського ‘апокаліптизму’ до глобальних демографічних ‘пророцтв’ // Наукові записки УКУ, серія “Філософія”, число 3, випуск 1 – Львів, 2012 – С. 87-102.

The Christological Notion of Diakonos in Clement of Alexandria // буде опубліковано в наступному номері журналу Studia Patristica.

Християнська рецепція і трансформація європейської культури у перші віки християнства // буде опубліковано в наступному номері журналу Християнин і світ

Рецензії:

Киреева М.Б. Ориген и свт. Кирил Александрийский: Толкования на Евангелие от Иоанна. Экзегетические методы. Византийская библиотека. Исследования. Санкт-Петербург: Алетея, 2006. Публікуватиметься у журналі Богослов’я (Львів 2007).

Rodney A. Whitacre, A Patristic Greek Reader. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 2007 у Bryn Mawr Classical Review 2008.01.63 http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-01-63.html

Robert J. Daly (ed.), Apocalyptic Thought in Early Christianity. Holy Cross Studies in Patristic Theology and History.   Grand Rapids, Mich.:  Baker Academic, 2009 у Bryn Mawr Classical Review 2010.09.52 http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-09-52.html

Наукове редагування

Наукові записки УКУ / наук ред. Марія Горяча, Віктор Жуковський, Роман Завійський, Олег Кіндій, Олег Гірник, Петрович Михайло. – Львів, 2015. – Число V. – Cерія: «Богослов’я. – Вип. 2. – 556 с.

Роберт Л. Вилкен. У пошуках обличчя Божого: Введення у богослов’я ранньої Церкви / пер. з англ.,Т. Тимо., наук ред. Марія Горяча, Віктор Жуковський, Роман Завійський, Олександр Кащук, Олег Кіндій, Тарас Тимо, Тарас Хомич (Витоки християнства, 1: Дослідження, 1). – Львів: Вид-во УКУ, 2015. – 320 с.

Документи Другого Ватиканського собору (1962-1965 ): Конституції, декрети, декларації. Коментарі / перекл. з лат, наук. ред. М. Петрович. о. Олег Кіндій, о. Тарас Барщевський, о. Михайло Димид. о. В. Рудейко, о. Є. Станішевський, Т. Курилець. – Львів: Вид-во Свічадо, 2014. – 608 с. (29 друк. арк.)

Скрипти, читанки, методичні рекомендації:

Смицнюк П., Жуковський В., Кіндій О. Методичні рекомендації та завдання з курсу «Христологія і сотеріологія», Львів: УКУ, 2012. – 52 с.