Аврамчук Олександр

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри клінічної психології УКУ

Народився 31 жовтня 1985 року, смт. Ємільчине, Житомирської області, Україна.

Основна:

2002 –2008 – медико-психологічний факультет Національного медичного університету імені

О.О.Богомольця, спеціальність «Медична психологія», кваліфікація – лікар-психолог.

Післядипломна:

2016 – тренінгова програма «Основи травмофокусованої психотерапії»

2016 – тренінгова програма «Діти і війна: навчання технік зцілення»

2016 – тренінгова програма «Основи першої психологічної допомоги» 

2014 – по сьогодні: навчальні та супервізійні проекти з психоаналітичної психотерапії від Асоціації Психотерапевтів та Психоаналітиків України;

2013 — курси підвищення кваліфікації Харківської медичної академії післядипломної освіти;

2003 – 2014 – навчання, власний та супервізійний досвід з групового аналізу за стандартами ЄФПП від Асоціації Психотерапевтів та Психоаналітиків України.

2014 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Медична психологія» на тему «Динаміка психологічних механізмів захисту при психотичних розладах» (диплом ДК №021818 від 16.05.2014).

2016 – по сьогодні: доцент кафедри клінічної психології Українського католицького університету;

2015-2016: керівник Центру психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців, які мають психічні розлади Житомирської обласної психіатричної лікарні №1;

2014 — 2016: завідуючий Медико-психолого- соціальною лабораторією Житомирської обласної психіатричної лікарні №1;

2009 – 2016: викладач (асистент, старший викладач) кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка;

2009 – по сьогодні: психотерапевтична приватна практика;

2008 — 2014 — лікар-психолог Житомирської обласної психіатричної лікарні №1.

Статті

1. Аврамчук О. С., Коваль І. А. Застосування психоаналітичної діагностики рівнів організації

особистості в психіатрії та психотерапії / О. С. Аврамчук // Науковий вісник МДУ імені

В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. –

Т. 2. – Вип. 6. – Миколаїв, 2011. – С. 15–20.

2. Аврамчук О. С. Використання ТАТ для діагностики захисних механізмів в клінічній практиці /

О. С. Аврамчук // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені І. Огієнка, Інституту психології імені

Г. С. Костюка НАПН України. – № 14. – 2011. – С. 12–23.

3. Аврамчук О. С. Дослідження психодинамічних аспектів особистості пацієнтів на шизофренію /

О. С. Аврамчук // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології

імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том 10, вип. 18. – 2011. – С. 7–16.

4. Аврамчук О. С. Практичне застосування психоаналітичної парадигми рівнів організації

особистості в психіатрії та психотерапії / О. С. Аврамчук // Науковий вісник МДУ імені

В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. –

Т. 2. – Вип. 6. – Миколаїв, 2011. – С. 10–15.

5. Аврамчук О. С. Застосування психодинамічного інтерв’ю в патопсихологічному обстеженні /

О. С. Аврамчук // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том 13, ч. 7. – 2011.

6. Аврамчук О. С. Дослідження психодинамічних аспектів особистості пацієнтів на афективні

розлади / О. С. Аврамчук // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту

психології імені Г. С. Костюка. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. Гоголя, 2011. – Том Х. Психологія

навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 20. – С. 19–26.

Матеріали науково-практичних конференцій:

1. Аврамчук О. С. Огляд психодинамічних тенденцій особистості в творчій спадщині

В. А. Роменця / О. С. Аврамчук // Творча спадщина В. А. Роменця: сучасний погляд: матеріали

круглого столу (м. Київ, 18 травня 2011 р). – Ніжин, 2011.

2. Аврамчук О. С. Дослідження психологічних механізмів захисту при психічних розладах /

О. С. Аврамчук // Науково-практична конференція по педагогіці й психології «Основные

парадигмы педагогики и психологии в XXI веке» (м. Харків, 11–12 листопада 2011 р). – Харків,

2011.

3. Аврамчук О. С. Дослідження психодинамічних аспектів особистості пацієнтів на шизофренію /

О. С. Аврамчук // Науково-практична конференція з педагогіки й психології «Педагогика и

психология: теория и практика» (м. Харків, 23–24 березня 2012 р.). – Харків, 2012.

4. Аврамчук О. С. Дослідження психологічних механізмів захисту при розладах шизофренічного

спектру / О. С. Аврамчук // VІ науково-практична конференція студентів та молодих вчених з

міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» (м. Київ, 19–20

квітня 2012 р.). – К., 2012. – С. 126.

5. Аврамчук О. С. Дослідження психологічних механізмів захисту при психічних розладах /

О. С. Аврамчук // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми

психології особистості та міжособистісних взаємин» (м. Кам’янець-Подільський, 22–23 травня

2012 р.). – Кам’янець-Подільський, 2012.