Пастушук Галина

Кандидат філологічних наук

Філолог, радіожурналіст, публіцист, перекладач-синхроніст, кандидат філологічних наук (2013). Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність «англійська мова та література»), Оксфордському університеті (спеціальність «англійська література», дев’ятимісячна дослідницька програма без академічного ступеня). 1994-1999 – працювала ведучою прямого ефіру на радіо «Львівська Хвиля», 1998-2011 – викладала літературні дисципліни у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2004 році викладала англійську мову в Українському Католицькому Університеті. 2013-2016 – викладає англійську мову, лінгвокраїнознавство та основи наукових досліджень у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Впродовж 2001-2012 – заочний аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1996 року – працює позаштатним кореспондентом для англійської служби польського радіо (Варшава) в рамках аналітичного щотижневого радіожурналу «Європа-Схід». З 2001 року має досвід усного послідовного та синхронного перекладу. У 2013 році захистила дисертацію на тему: “Ґенеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження”. Дата захисту дисертації – 11 червня 2013 року. Місце: Чорноморський національний університет імена Петра Могили (Миколаїв).

Автор понад 20 літературознавчих досліджень (здебільшого на тему англійської літератури), публіцистичних статей на актуальні теми сьогодення, член Українського Шекспірівського Центру (Запоріжжя).

Стипендії/Нагороди/Ґранти

2006 – дослідницький ґрант від центру OBTA на відвідування курсу «Шекспірівські комедії» («Сон літньої ночі», «Міра за міру», «Буря») при Варшавському університеті (Польща)

2004 – найкращий викладач англійської мови (за підсумками студентського голосування), Український Католицький університет (Україна)

1999-2000 – стипендія OSI/FCO Chevening Scholarship на 9-місячне стажування та дослідження у галузі літератури при Оксфордському університеті (Англія)

1999, 2001, 2004 – учасник літньої школи «College for Europe» при Міжнародному Культурному Центрі у Кракові (Польща)

1999 – Сертифікат про відзначення учасника міжнародної студентської конференції «10 років по тому: рух уперед…оглядання назад?», організованої за ініціативою проекту «Громадянська освіта» (Назва виступу: «Розбудова нації в Україні: ефект полароїдної фотографії»), Центральний Європейський університет (Угорщина)

1997 – студентський ґрант на двомісячну участь у Канадо-Українській парламентарній програмі (КУПП), Торонто-Оттава-Саскатун-Оттава (Канада)

Курси, що читаються:

“Основи християнства: ВІРА”

Розроблені курси

К.С. Льюїс та християнська апологетика ХХ ст. (українською)
Лінгвокраїнознавство, ЧАСТИНА II: Австралія, Нова Зеландія, Індія, Південна Африка (англійською)

 

Курси, що читалися в минулому

Світова література ХХ ст. (українською, 1999-2004)
Світова література ХІХ ст. (українською, 1999-2002)
Історія англійської літератури V-XVIII ст. (англійською, 2005-2011)
«Беовульф», Чосер, Шекспір, Мільтон, Дефо, Свіфт, Філдінг, Стерн, Уолпол, Байрон, Діккенс, Теккерей (семінари англійською, 2005-11)
Англійська література крізь призму персоналій письменників: Woolf, Joyce, Shaw, Lewis, Fowles, Eliot, Rowling, Orwel, Tolkien, Murdoch (англійською, 2008-11)
Казка та її християнський аспект в англійській літературі ХІХ-ХХ ст. (українською, 2005)
Вікно в Британію: англійська мова крізь призму британської культури (англійською, 2005)

 

Інший викладацький досвід

Наукове керівництво курсовими та магістерськими роботами студентів кафедри світової літератури, ЛНУ імені Івана Франка (1998-2011)
Викладання англійської мови ад’юнктам ЛДУ БЖД (зараз)
Викладання англійської мови працівникам ЛДУ БЖД (зараз)
Викладання англійської мови бакалаврантам та маґістрантам українського Католицького університету (2004-5)
Викладання англійської мови ченцям-василіянам, Університет Ordo Sancti Basilii Magni (2004-5)
Викладання інтенсивного курсу англійської мови під час щорічної англомовної літньої школи при Українському Католицькому університеті (липень 2004)

 

Відкриті лекції та презентації

2013 – Пригода перекладча-синхроніста: теорія і практика (Перекладацькі зустрічі), ЛДУ БЖД, 23 жовтня

2012 – Гра слів у п’єсах Шекспіра: на межі перекладацьких можливостей (Перекладацькі зустрічі), ЛДУ БЖД, 19 вересня

2012 – Блазень як інтертекстуальний код англійського Ренесансу (Міждисциплінарний літературознавчий семінар „Простір літератури”), ЛНУ ім. Івана Франка, 12 червня

2010 – Джозеф Редьярд Кіплінг (Серія «Нобелівські лекції»), ЛНУ імені Івана Франка, 4 листопада

2006 – Томас Стернз Еліот (Серія «Нобелівські лекції»),

ЛНУ імені Івана Франка, 13 жовтня

2002 – Шеймус Джастін Гіні (Серія «Нобелівські лекції»), ЛНУ імені Івана Франка, 18 квітня

2001 – З. Фройд та К.С. Льюїс: контрастивний аналіз світоглядів (4 лекції), Український Католицький університет, листопад-грудень

Наукові статті (літературознавство)

 1. Пастушук Г. Акторський феномен Роберта Арміна і «драматичний канон» Вільяма Шекспіра: друк у постановці чи постановка у друці? / Г. Пастушук // Ренесансні студії / [гол. ред. Торкут Н. М.]. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – Вип. 23-24. – С. 3-35. (1,5 др. арк.)
 2. Пастушук Г. Театральна генеалогія Блазня як інтертекстуальне та аксіологічне багатство “Короля Ліра” Вільяма Шекспіра / Г. Пастушук // Пережиття : науковий збірник на пошану памяті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відпов. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 91-102. (0,8 др. арк)
 3. Пастушук Г. Робота, Бог, смерть, кохання, література, “и все такое”: мемуарний ескіз про Рубанову / Г. Пастушук // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відпов. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 25-30.
 4. Пастушук Г.О. Еволюція комічної фігури Порока в англійській гомілетичній драмі XVI ст.  (комедія „Погода” Дж. Гейвуда) / Галина Пастушук // Іноземна філологія. Випуск 126(2). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 37-47. (0,7 др. арк.)
  http://lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Philology_126/Philology126_2/articles/6Pastushuk.pdf
 5. Пастушук Г.О. Часопросторова гра як засіб карнавалізації англійської драми-мораліте ХIV-XV ст. / Галина Пастушук // Діалогічні обертони : науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / НАН України, Інститут Івана Франка ; наук. ред. С. Маценка, відп. ред. О. Левицька. – Львів, 2014. – С. 209-226. (1 др. арк.)
 6. Пастушук Г.О. Рецептивний потенціал сцени з Воротарем у трагедії Вільяма Шекспіра «Макбет» / Галина Олексіївна Пастушук // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. Червінська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – Вип.88. – С. 7-21
 7. Pastushuk H.O. Folklore sources of the “Shakespearean Fool” in English literature of the Middle Ages and the Renaissance / Halyna Pastushuk [Електронний ресурс] // Science and Education: A New Dimension. – Philology, I (3), Issue: 13, Budapest (Society of Scientific and Cultural Progress in Central and Eastern Europe), 2013. – P. 107-112. – Режим доступу до статті: http://scaspee.com/6/post/2013/10/folkloresourcesoftheshakespeareanfoolinenglish-literatureofthe-middle-agesandthe-renaissance-pastushukho.html#! (0,6 др. арк.)
 8. Пастушук Г.О. Англійський Містерійний цикл як зразок карнавальної рецепції біблійного наративу / Галина Пастушук // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 217. Вип.. 205. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2013. – С. 69-74. (0,5 др. арк.)
 9. Пастушук Г.О. Еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження / Галина Пастушук // Наука в інформаційному просторі : Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 жовтня 2013 р.). : у 8 т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. – Т.6 : Наукові дослідження з філології. – С. 11-17. (0,4 др. арк)
  http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/fl1_pastushuk.htm
 10. Пастушук Г. Прототипи літературного блазня в Англії V-XVII ст. / Галина Пастушук // Філологічні науки: Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури. – Львів : «ЛОГОС», 2013. – C. 27-30. (0,3 др. арк.)
 11. Пастушук Г.О. Парадокс мудрої глупоти як вихідний сатиричний прийом англійської пізньосередньовічної „літератури дурнів” / Галина Пастушук // Вісник Львівського Університету. Серія: іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип.20. – Ч.2. – С. 47-57. (0,5 др.арк)
  http://lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk20/Visnyk20_2/articles/7Pastushuk.pdf
 12. Пастушук Г. Блазень явний і прихований: до проблеми ідентифікації фігури у художньому тексті (на прикладі творів англійської літератури) / Галина Пастушук // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Т. 168. – Вип. 156: Філологія. Літературознавство. – С. 91-97. (0,6 др. арк.)
 13. Пастушук Г.О. Образ блазня в „Діалогах між Соломоном і Маркольфом”: профанація чи карнавалізація? / Галина Пастушук // Питання літературознавства: Науковий збірник / гол. ред. О.В. Червінська – Чернівці: ЧНУ, 2011. – Вип. 83. – С. 49-59. (0,6 др. арк)
 14. Пастушук Г. Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті „Бестіарію” / Галина Пастушук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 18. – С. 211–219. (0,5 др. арк.)
  http://lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk_18/articles/28Pastushuk.pdf
 15. Пастушук Г. Єлизаветинський блазень як рецептивний потенціал Шекспірової драми / Галина Пастушук // Шекспірівський дискурс / [гол. ред. Н. Торкут ]. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Вип. 2. – С. 114-140. (1 др. арк.)
 16. Пастушук Г.О. Традиція середньовічного карнавалу у драматургії Вільяма Шекспіра / Галина Пастушук // Вісник Львівського Університету. Серія іноземні мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип.16. – С. 149-162. (0,7 др. арк.)
  http://lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk_16/articles/Pastushuk.pdf
 17. Пастушук Г.О. Сценічні прототипи блазня в англійській алегоричній драмі XIV-XVI ст. / Галина Пастушук // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 14. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2009. – С. 153-160. (0,5 др. арк)
 18. Пастушук Г.О. Don DeLillo “Libra” as a Sample of Postmodern American Fiction / Галина Пастушук // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 80. Вип. 67. Філологія. Літературознавство. –  Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 75-88. (2,7 др. арк.)
  http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2008/80-67-14.pdf
 19. Пастушук Г.О. „Хроніки Нарнії” К.С. Льюїса в контексті розвитку англійської християнської літератури для дітей // Іноземна філологія. Випуск 119(2). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 93-103. (1 др. арк.)
  http://lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_119_2/articles_2/Halyna%20Pastushuk.pdf
 20. Пастушук Г.О. Блазень як інтерпретатор: Шекспір і сучасність // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип. 72. – С. 260-273. (0,8 др. арк.)
 21. Pastushuk H.O. The Image of Fool as a Genre-Forming Element in Shakespeare’s Comedy // Litteraria Humanitas XIV. Problémy poetiky. Ústav slavistiky Filozofické fakulty, Masarykovy univerzity, Brno, 2006. – S. 313-321. (0,5 др. арк.)
 22. Пастушук Г.О. Транспозиція біблійного дурня і фольклорного блазня в англійській літературі пізнього Середньовіччя // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 69. – С. 198-208. (0,7 др. арк.)

 

Богословські статті та есеї

1. Пастушук Г. К.С. Льюїс і З. Фройд: порівняльний аналіз творчості і світоглядів. За матеріялами лекцій Армана Ніколі (І-а частина) // Незалежний міжконфесійний християнський журнал Transfiguratio, Вип.1, 2003. – С. 68-84.

2. Пастушук Г. Церква Великого Брата: лібералізм та антилібералізм у житті протестанських церков в Україні // Патріярхат. – 2004. – № 3.

3. Пастушук Г. Подзвінне по десятині: роздуми про гроші в Церкві // Патріярхат.– 2005.– № 4.

4. Пастушук Г. Молитовна пожива // Дорогою молитви. – 2012. – №1.

5. Пастушук Г. Історія одного навернення // Дорогою Молитви. – 2012. – № 2.

6. Пастушук Г. Шлюб сьогодні: церковне таїнство на шляху до розцерковлення // http://xic.com.ua/z-zhyttja/22-rozdumy-hrystyjanyna/214-shljub

7. Пастушук Г. Загадка «фараонового серця»: біблійні роздуми про свободу людського вибору // Наукові Записки Українського Католицького Університету. – Львів, 2017. – Число Х. – Серія: «Богослов’я». – Вип. 4. – С. 19-33.

Переклади, редагування

 1. Мирослав Татарин, Марія Трухан-Татарин. Віднайти Тройцю у неповносправності: Богослов”я, що розкриває обійми іншості / перекл. з англ. Оксана Бодак, наук., богосл. та літературна ред. Г. Пастушук. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2016, 152 с.
 2. Rev. Ihor Tsar “The Last Shall be First” (translated from Ukrainian by Halyna Pastushuk). – Lviv : Papuga, 2005. – 2006 p.
 3. Томас Фрідман “Лексус і оливкове дерево”. [Переклала з англ. Г. Пастушук] // Львів: “Ї”, 2000, № 19. – С. 36-44. http://www.ji.lviv.ua/n19texts/fridman.htm.
 4. Пол Вулф Лайт “Повернути батька додому” [переклала з англ. Галина Пастушук] // http://www.ji.lviv.ua/n27texts/povernuty.htm.
 5. Шеймус Гіні “Nema Problema” [Переклад Галини Пастушук] // Львів: “Ї”, 1999, № 15. – С. 112-118.

 

Інші публікації

 1. Пастушук Г. Оксфордський університет: мрії та реальність // http://www.chasipodii.net/mp/article/180/
 2. Пастушук Г. Сповідь нелюдяної викладачки // Львівська Газета. – 2003, 3 лютого.
 3. Пастушук Г. Домашня школа в американській сім’ї // Львівська Газета. – 2004, 18 серпня.
 4. Пастушук Г. Домашня школа в Україні: безнадійні спроби чи реальна альтернатива? // Львівська Газета. – 2004, 31 серпня.
 5. Пастушук Г. Скарби літньої богословської школи // Львівська Газета. – 2005, 30 серпня.
 6. Пастушук Г. За старість як радість // Патріярхат. – 2009. – № 3.
 7. Пастушук Г. Вечір пам’яті о. Олександра Меня // http://iconart.com.ua/ua/exhibitions/37
 1. Всеукраїнська наукова конференція „Література в контексті кризової доби” (Чернівці, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 19‑20.10.2005).
 2. Міжнародний семінар „Шекспірівські комедії” (Варшава, Осередок досліджень античної традиції, 20.02.-03.03.2006).
 3. 7-а міжнародна конференція „Проблеми поетики” (Брно, Університет ім. Масарика, Чеська республіка, 20-21.10.2006).
 4. Всеукраїнська наукова конференція „Літературна герменевтика та рецептивна теорія у сучасному науковому контексті” (Чернівці, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 16-17.11.2006).
 5. Всеукраїнська наукова конференція „Література в системі міждисциплінарних зв’язків” (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 16-17.05.2007).
 6. IX Міжнародна наукова конференція молодих учених (Київ, Інститут літератури ім. Тараса Шевченка, 19-21.06.2007).
 7. XVI Міжнародна наукова конференція „Мова і культура” імені проф. Сергія Бураго (Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 25-29.06.2007).
 8. VI Міжнародні Чичерінські Читання (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 21-22.10.09).
 9. Міжнародний симпозіум „Інтернаціональний Шекспір: вектори рецепції” (Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 27-28.04.2010).
 10. Міжнародна наукова конференція „Поетика містичного” (Чернівці, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 7-8.10.2010).
 11. Всеукраїнська наукова конференція „Периферійні та місцеві ідентичності в літературі” (Миколаїв, ЧДУ ім. Петра Могили, 27.05.2011).
 12. Міжнародна наукова конференція „Англійський ренесансний парнас: Вільям Шекспір і його сучасники” (Запоріжжя, КПУ, 22-25.09.2011).
 13. VII Міжнародні Чичерінські читання „Світова літературна класика у „Великому часі” (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,21-22.10.2011).
 14. Міждисциплінарний літературознавчий семінар „Простір літератури” (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 12.06.2012).
 15. Х Міжнародна наукова конференція „Література у літературознавчому континуумі” (Чернівці, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 17-19.10.2012).
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури» (Львів«Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 22-23.02.2013).
 17. Всеукраїнська літературознавча конференція “Cлово в літературі: сакральне і профанне” (Миколаїв, Чорноморський університет імені Петра Могили, 23.04.2013).
 18. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі» (Дніпропетровськ, 10-11.10. 2013).
 19. VII Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.» (Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 17-19.10.2013).
 20. Міжнародна наукова конференція «Філологічні науки у ІІІ тисячолітті» (м. Будапешт, Товариство за культурний і науковий прогрес у Східній та центральній Європі, 27-29.10.2013).
 21. In Memoriam: Наукова конференція на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської (Львів, Інститут Івана Франка Національної Академії Наук України, 10.06.2014).
 22. 4-та Міжнародна Шекспірівська конференція “Шекспірівський код у глобальному культурному просторі: між покликом і викликом” (Запоріжжя, Класичний приватний університет, 25-27.09.2014).
 23. IX Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.» (Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 15-16.10.2015).
 24. 5-та Міжнародна Шекспірівська конференція “Вільям Шекспір і дискурс вигнання” (Запоріжжя, Класичний приватний університет, 29-30.09.2016).
 25. 45-та щорічна зустріч Американської Асоціації шекспірознавців — 45th SAA Annual Meeting (АтлантаДжорджіяСША5-8.04.2017).
 26. XІV Міжнародна літературознавча конференція “Поетика другорядного” (Чернівці, 11-12.05.2017).
 27. Міжнародний конгрес Європейської Асоціації шекспірознавців “АнАтомізація Тексту і Сцени” — International ESRA Congress “Shakespeare and European Theatrical Cultures: “AnAtomizing Text and Stage” (Гданськ, Польща27-30.07.2017).
 • шекспірознавство;
 • християнство і культура,
 • англійська література,
 • біблістика і сучасна література,
 • вплив цивілізаційних процесів на жанротворчі процеси в літературі.