Полюга Світлана

ОСВІТА
Львівський національний університет ім. І. Франка, факультет іноземних мов, 1997-2002
Львівський національний університет ім. І. Франка, факультет іноземних мов, 2007-2010(Аспірантура)
Науковий ступінь
Кандидат філологічних наук, 2013 (Київський національний університет ім. Т.Шевченка,
Інститут філології)
Дисертація «Греко-римська традиція у становленні української граматичної термінології (на
матеріалі морфології)»

ДОСВІД РОБОТИ
Професійна діяльність
2015 — доцент кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій, Український
католицький університет
2013–2015 – старший викладач кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій,
Український католицький університет
2002–2013 – викладач кафедри романських та класичних мов, Дрогобицький державний
педагогічний університет ім. І. Франка
Адміністративна діяльність
2016 – заступник декана гуманітарного факультету Українського католицького
університету
Наукові стажування
2001, 2005, 2006 –  Міжнародна школа гуманітарних наук Центральної та Східної Европи
(Варшава, Польща)
2017 – Інститут релігійних наук св. Франциска (Мантуя, Італія)
2017 – Празький інститут підвищення кваліфікації (Прага, Чехія)

Публікації за останній період:
 Рецепция теории частей речи Дионисия Фракийского в научном дискурсе славянских языков
// «DNY VĚDY – 2014» Díl 18 Filologické vědy Praha Publishing House «Education and Science»
s.r.o 2014. – с.25-28.
 Рецепція частиномовної теорії Діонісія Фракійського в науковому дискурсі українського
мовознавства // Наукові записки. – Вип. 127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) –
Кіровоград : РВВ КДПУ, 2014. – С. 449 – 453. (570 с.)

 Концепти Батько-Отець та Син-Дитина як архетипні релігійні символи у грецькому та
українському текстах Святого Письма // STUDIA LINGVISTICA : зб. наук. пр. – К. : Вид.-
полігр. центр «Київ. ун-т», 2014. – Вип. VIII. – С. 249-254. (543 c.)
 Джерела становлення української морфологічної термінології // Вісник Національного
університету “Львівська політехніка” – Проблеми української термінології – Львів, 2014. –
С.47-51 (268 с.)
 Номінативні одиниці прикметника та категорії градуювання (від описового античного
мовознавства) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної
лінгвістики : науковий журнал – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016. – Вип. 11-12, Ч.
2. – С. 154-157..
 Лінгвокультурологічна місія граматики «Адельфотес» у творенні теорії частин мови //
Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Вип. 10. –
Хмельницький, 2016. – Том 2 . – С. 287-291.
 Latin language as universal method of education in spiritual and intellectual sphere of Ukrainian
education // Problems and perspectives in European education development – Prague, 2017.

 

Наукові читання «Античний світ і сучасність», присвячені 20-річчю відновлення спеціальності «Класичні мови (давньогрецька і латинська)» Київський національний університет імені Тараса Шевченка 10 квітня 2014 року.

 XІІI Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2014
Національний університет «Львівська політехніка» 25–27 вересня 2014

 Міжнародна наукова конференція „Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи”
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 19–21 червня 2015 року

 II International scientific and practical conference Problems and perspectives in European education
development. Prague, Czech Republic, 21-24 of November 2017.

 Грецька мова: койне елліністично-римського періоду
 Літургійна грецька мова
 Латинська мова