Пилат Наталія

Доцент Кафедри психології та психотерапії

Кандидат психологічних наук, доцент

Закінчила філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність психологія. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія у Інституті психології імені Г. Костюка. Отримала звання доцента кафедри психології.

Працювала на посаді доцента кафедри психології у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Брала участь у міжнародних програмах та проходила стажуваннях у західноєвропейських університетах: University of Naples Federico II (Italy), University of Bologna (Italy), Blaise Pascal University (France), Central European University (Hungary), Warsaw School of Social Psychology (Poland), IFL at Stockholm School of Economics (Sweden).

Працювала керівником відділу персоналу «Телерадіокомпанії Люкс» та компанії «М-ФОН». Досвід створення та організації служби управління персоналом. Реалізація корпоративних проектів з діагностики, розробки та впровадження програм роботи з персоналом.

Член Євопейської асоціації організаційної психології та психології праці – EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology). Співзасновник Асоціації фахівців з управління людськими ресурсами

Пилат Н.І. Особливості провідних мотивів працівників у побудові системи стимулювання персоналу // Проблеми загальної психології та педагогічної психології. Збірник наукових праць інституту психології імені Г. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка.  – К., 2007. – Т.ІХ, ч-на 5.– С. 290-296 (7).

Пилат Н.І. Конфліктогенний потенціал соціальної ідентичності особистості // Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія / [А. О. Вовк, О. В. Волошок, І. І. Галецька та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 602 с. – с.78 – 100.

Пилат Н.І. Лояльність персоналу в умовах мотивації професійної діяльності // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 10. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 601-612 (12).

Пилат Н.І. Психологічні чинники групової згуртованості в трудовому колективі // Актуальні проблеми Психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. В.О. Моляко. – К.: «Фенікс», 2013. – Т.12. – Психологія творчості – Вип. 16. – 480 с. – С. 360-367 (8).

Pylat N. The Effect of an Employee’s Professional Identification on Organizational Climate // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 24. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 585-596.

Pylat N. The Competency Modeling Approach to HR Management Education: a Ukrainian case study  // Conference paper. – Conference: The 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, At Oslo, Norway 20–23 May 2015.

Pylat N., Striano M. Expected HR competencies: what do companies want from HR managers? // Educational Reflective Practices. 2016. Vol.3. 41-50 p.

 

  • Організаційна психологія
  • Соціальна психологія
  • Психологія управління
  • Психологія масової поведінки
  • Психологія прийняття рішення