Голубець Юстина

Викладач Школи біоетики

У 2009 завершила навчання на біологічному факультеті (Львівський національний

університет імені Івана Франка, біолог, генетики, викладач біології та хімії). У 2013 році

завершила програму ліценціату з біоетики (Папський Університет Regina Apostolorum, Рим,

Італія). З 2013 р. волонтер-консультант з біоетичних питань в Обласному медико-

генетичному центрі при Інституті спадкової патології.

12 травня 1998 «Дослідження показників енергетичного обміну при іонізуючому

опроміненні щурів у малих дозах та введенні альфа-кетоглутарату натрію», Тези доповідей

наукової конференції учнівської молоді «Еколог – 98». – 1998. – с. 4.

Вересень 2001 «Вплив відходів нафтопереробної промисловості на мутагенне забруднення

водних басейнів Прикарпаття», Науковий вісник Ужгородського національного університету

– Серія Біологія№9. – 2001. –с.100-102.

2-4 жовтня 2002 «Вивчення сумарних мутагенних фонів питної води та доцільність

застосування різних сорбентів для їх зняття», ІІІ З’їзд медичних генетиків України з

міжнародною участю. – 2002.- с. 90

8-11 жовтня 2002 «Природні та синтетичні сорбенти як коректори мутагенних

властивостей», Тези доповідей ІІІ З’їзду українського біофізичного товариства – 2002. – с.

148

11-12 жовтня 2002 «Доцільність застосування сорбентів для зняття сумарних мутагенних

фонів питної води», Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої пам’яті професора

Шостаковської Ірини Василівни – 2002. – с. 97

28 жовтня-4 листопада 2002 «Застосування вітчизняних природніх сорбентів для зняття

сумарних мутагенних фонів хлорованої питної води», Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції»Динаміка наукових досліджень». – 2002. – с. 8-9.

11-13 квітня 2003 «Використання природних сорбентів для зняття мутагенних фонів питної

води», Тези доповідей Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Екологічні

проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення». – 2003. – с. 145-148.

26-27 березня 2009 «Відображення сутності біоетики у вченні Томи Аквінського і

неотомізмі», Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Біоетика в системі

охорони здоров’я і медичної освіти». – 2009. – с. 130-132

23-24 квітня 2009 «ВІЛ-інфіковані потребують нашої уваги»., Матеріали 70-ї

загальноуніверситетської студентської наукової конференції. – 2009. – с. 161

23-24 квітня 2009 «Характеристика аборту як дії, що заперечує життя»., Матеріали 70-ї

загальноуніверситетської студентської наукової конференції. – 2009. – с. 161

2013 Ліцензіат з біоетики на тему «Генетична консультація перед зачаттям та відповідальне

батьківство» («Consulenza genetica preconcezionale e responsabilità genitoriale nelle decisioni

procreative: profilі bioetici»)

  • консультація в клінічній біоетиці
  • біоетика