Середа Остап

 

Доктор філософії (Ph.D.) в галузі історії (2003), кандидат історичних наук (2006)

 

 

 

 

 

 

Народився 4 жовтня 1970 р. у м. Львові.

Навчався у Львівському національному університеті ім.І.Франка та Центральноєвропейському університеті (м. Будапешт). У 1994-2015 рр. – працівник Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, а у 1996-2002 рр. – викладач історичного факультету Львівського  національного університету ім.І.Франка. Гостьовий викладач Університету Маккуорі (Macquarie University) у м. Сіднеї, Австралія (2003 р.); гостьовий професор історичного факультету Центральноєвропейського університету (2012, 2013 і 2016 рр.). Гостьовий дослідник Українського наукового інституту Гарвардського університету (2012 і 2015 рр.). Член (вчений секретар) Спеціалізованої вченої ради в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (2007-2012 рр.). Секретар Українського національного комітету істориків (з 2012 р.).

У 2015/6 н.р. – завідувач кафедри нової і новітньої історії України, з вересня 2016 р. – доцент кафедри.

 

(публікації на academia.edu: https://ukrainiancatholic.academia.edu/OstapSereda)

Упорядкування і редагування:

 1. [Cпівупорядник]: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 5: ПРОФОNНМА. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1998. – 752 с.
 2. [Cпівупорядник]: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2001.  – 648 с.
 3. [Заст. відп. ред.]: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – Львів, 2006–2007. – 940 с.

 

Брошури, автореферати

 1. Формування національної ідентичності: ранні народовці у підавстрійській Східній Галичині (1860-1873). Shaping of a National Identity: Early Ukrainophiles in Austrian Eastern Galicia (1860-1873). – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) зі спеціальності історія. – Будапешт: Центральноєвропейський університет, 2003 [2006] . – 36 с.
 2. Між польським слов’янофільством та російським панславізмом. Сприйняття та розвиток слов’янських ідей серед українських (руських) громадських діячів підавстрійської Галичини у 60-х роках ХІХ століття. Between Polish Slavophilism and Russian Pan-Slavism. Reception and Development of the Slavic Ideas by Ukrainian (Ruthenian) Public Activists of Austrian Galicia in the 1860s / Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2012. – 42 с. [серія: “Українознавчі розвідки”. Вип.1]
 3. Тарас Шевченко: галицький вимір / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – 36 с. (співавтори: Д.Каднічанський, М.Литвин, І.Орлевич, Ф.Стеблій, Л.Хахула).

 

Розділи в колективних монографіях

 1. Масові урочистості та міський публічний простір // Історія Львова. У трьох томах / Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України. Т. 2. – Львів, 2007. – С. 301-317.
 2. Щоденне життя // Історія Львова. У трьох томах / Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України.  Т. 2. – Львів, 2007. – С. 318-333.
 3. Функціонування історичних стереотипів у свідомості населення сучасної України: регіональний аспект // Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / Ред. Л.Зашкільняк. – Львів, 2009. – С. 36-52 (співавтор – В.Середа).

 

Наукові статті

 1. Співробітництво Івана Франка з “Товариством історичним” у Львові // Українське літературознавство. – 1992. – Вип. 56. – С. 137-145.
 2. Місце Росії в дискусіях щодо національної ідентичності галицьких українців у 1860–1867 роках // Россия-Украина: история взаимоотношений / Институт славяноведения и балканистики РАН; Институт “Открытое общество”. Отв. ред. А. И. Миллер, В. Ф. Репринцев, Б. Н. Флоря. – Москва, 1997. – С. 157-169.
 3. Леопольд фон Захер-Мазох і український національний рух у Галичині у 60-х роках ХІХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 5: Просфонима. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. – Львів, 1998. – С. 561-569.
 4. Англійські зв’язки львівських українців напередодні Першої світової війни // Львів: місто – суспільство – культура. Том 3. (=Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск). – Львів, 1999. – С. 431-452.
 5. Національна свідомість і політична програма ранніх народовців у Східній Галичині (1861–1867) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 34. – Львів, 1999. –  С. 199-215.
 6. Aenigma ambulans: о. Володимир (Іпполит) Терлецький і “руська народна ідея” в Галичині // Україна модерна. Ч. 4-5. – Львів, 2000. – С. 81-104.
 7. Володимир Шашкевич у ранньому народовецькому русі 60-х років ХІХ ст. // Шашкевичіана. Вип. 3-4. – Львів-Вінніпеґ, 2000. – С. 222-232.
 8. Професор Перемиської гімназії Кость Горбаль – “ветеран галицько-руського українофільства” // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип. 2: Видатні діячі Перемищини / Збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної наукової конференції (Перемишль, 14-15 листопада 1998 р.). Під ред. С. Заброварного. – Перемишль–Львів, 2001. – С. 206-212.
 9. Громади ранніх народовців у Східній Галичині (60-ті роки ХІХ століття) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2001. – С. 378-392.
 10. “Whom Shall we Be?” Public Debates over the National Identity of Galician Ruthenians in the 1860s  // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – 2001. – Band 49. Heft 2. – S. 200-212.
 11. “Ми ту не прийшли на сміх”: участь східногалицьких селян у сеймових виборах та засіданнях у Львові (60-і роки ХІХ ст.) // Lwów: miasto –społeczeństwo – kultura. Tom IV. Studia z dziejów Lwowa pod. red. K. Karolczaka. – Kraków, 2002. – S. 165-186.
 12. Епізод з історії поширення російських панславістських ідей у Габсбурзькій монархії (1868 рік) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.37. Частина 2. – Львів, 2002. – С.106–118.
 13. Громада ранніх народовців у Перемишлі (перша половина 60-х років ХІХ ст.) // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип. 3. Інституції. Збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної наукової конференції. Перемишль, 11-12 квітня 2002 р. / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Польщі; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Під ред. С. Заброварного. Упоряд.: С.Заброварний, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Перемишль-Львів, 2003. – С. 83-94.
 14. From Church-Based to Cultural Nationalism: Early Ukrainophiles, Ritual-Purification Movement and Emerging Cult of Taras Shevchenko in Austrian Eastern Galicia in the 1860s // Canadian American Slavic Studies. – Spring 2006. – Vol. 40. # 1. – Pp. 21-47.
 15. Shaping Ukrainian and All-Russian Discourses: Public Encounters of Ukrainian Activists from the Russian Empire and Austrian Galicia (1860-70s) // Rosja i Europa Wschodnia: “imperiologia” stosowana. Russia and Eastern Europe: Applied “Imperiology” / Instytut Historii PAN w Warszawie. Red. Andrzej Nowak. – Kraków: Arcana, 2006. – S. 381-399.
 16. Ruś będzie tańczyć ! “Руські бали” у Львові як фактор польсько-українських взаємин у Галичині кінця 40-х – 60-х років ХІХ ст. // Львів: місто – суспільство – культура. Т. 6 / Ред. О.Аркуша і М.Мудрий. (=Вісник Львівського університету . Серія історична. Спеціальний випуск). – Львів, 2007. – С. 310-332.
 17. Павлин Свєнціцький у суспільному житті Галичини: до історії польського українофільства // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича (= Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 15). – Львів, 2006–2007. – С. 475-486.
 18. Die Einfuehrung der russischen Oper in Kiew 1867: Ein Beispiel imperialer Theaterverwaltung // Buehnen der Politik. Die Oper in europaeishen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert / Hg. S. O. Mueller und J. Toelle. – Wien: Oldenbourg, 2008. – S. 187-204.
 19. Nationalizing or Entertaining? Public Discourses on Musical Theater in Russian-ruled Kyiv in the 1870s and 1880s // Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzweke des Musiktheaters im modernen Europa / Hg. S. O. Mueller, Ph. Ther, J. Toelle, G. z. Nieden. – Wien: Oldenbourg; Bouhlau, 2010. – Pp. 33-58.
 20. Ідеї “органічного розвою” на сторінках часопису “Русь” (1867) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 19: “Просвіта” – оберіг незалежності та соборності України. – Львів, 2010. – С. 64-76.
 21. Формування національної традиції. Українське козакофільство у Галичині в 60-х роках ХІХ століття // Історія – ментальність – ідентичність. Випуск IV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття / За ред. Л.Зашкільняка, Й.Пісуліньської, П.Сєрженги. – Львів, 2011. – С. 395-403.
 22. Між українофільством і панславізмом: до історії змін національної ідентичности галицько-руських діячів у 60-х роках ХІХ ст. (спроба полібіографічного дослідження) // Journal of Ukrainian Studies. Vol. 35-36. Confronting the Past: Ukraine and Its History. A Festschrift in Honour of John-Paul Himka. – 2010–2011. – Pp. 103-119.
 23. Imperial Cultural Policy and Provincial Politics in the Russian “South-Western Province”: The Kyiv City Theater, 1856-1866 // Kulturpolitik und Theater. Die kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich. Hg. Philipp Ther. – Wien: Boehlau, 2012. – S. 233-245.
 24. Українські народовці та польські повстанці в Східній Галичині (1863-1864): таємні контакти та публічні дискусії // Galicja a powstanie styczniowe / Pod red. M.Hoszowskiej, A.Kawalec, L.Zaszkilniaka; Towarzystwo Milosnikow Historii. – Warszawa; Rzeszow, 2013. – S. 125-134.
 25. Between Polish Slavophilism and Russian Pan-Slavism: Reception and Development of the Slavic Ideas by Ukrainian (Ruthenian) Public Activists of Austrian Galicia in the 1860s // Approaches to Slavic Unity. Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity among the Slavs Today / Ed. by Krzysztof A.Makowski and Frank Hadler. – Poznań, 2013. – Pp. 59-78.
 26. Перші публічні декламації поезій Тараса Шевченка та шевченківські “вечерниці” у Галичині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2013. – Вип. 23. – С. 18-33.
 27. I my v Evropi! / We Are also in Europe! (… for real?) // East Central Europe. – 2014. – Vol. 41. – Pp. 112-118.
 28. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в Галичині // Краєзнавство (Київ). – 2014. – № 1. – С. 10-19 (співавтори: Д.Каднічанський, М.Литвин, Ф.Стеблій, Л.Хахула).
 29. Тарас Шевченко як символ національної єдності Галичини і Наддніпрянщини // Україна Тараса Шевченка. – Харків: Фоліо, 2014. – С.433-448 (співавтори: Д.Каднічанський, М.Литвин, І.Орлевич, Ф.Стеблій).
 30. “As a Father among Little Children”: The Emerging Cult of Taras Shevchenko as a Factor of the Ukrainian Nation-building in Austrian Eastern Galicia in the 1860s  // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2014. – No. 1. – Pp. 159-188.

 

Рецензії:

 1. [Рец.] Maciej Janowski. Polska myśl liberalna do 1918 roku. Kraków; Warszawa, 1998. 226 s. // Україна модерна. – 1999. – Ч. 2-3. – С. 430-435.
 2. [Рец.]: Iaroslav Isaievych. Voluntary Brotherhoods. Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. Edmonton-Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2006. 324 p. // Вісник НТШ. – Львів, 2006. – Ч.36. – С. 59-60.
 3. [Рец.]: Сontemporary Ukraine on the Culural Map of Europe / Ed. by L.M.Zaleska Onyshkevych and M.G.Rewakowicz. Armonk, 2009. 471 p. // Вісник НТШ. – Львів, 2009. – Число 42. – С. 68-70. (співавтор – Х.Чушак).
 4. A Polycentric Piedmont of the East [Рец: L.Wolff. The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture. Stanford, 2010] // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – 2012. –  # 4. – S. 623-625.
 5. Книжковий форум. Обговорення книжки Ларі Вулфа “Ідея Галичини: історія та фантазії в політичній культурі Габсбургів” [Рец: L.Wolff. The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture. Stanford, 2010] // Україна модерна. – 2012. – Ч. 19. – С. 159-162.

 

 • Міжнародний науковий проект  “Опера у суспільстві, що змінюється: музична культура європейських метрополій у довгому ХІХ столітті” Європейського Університету Віадріна, Франкфурт-на-Одері (2005-2008 рр.) – учасник;
 • Міжнародний освітній проект програми ReSET (“Регіональний семінар майстерності у викладанні”) Інституту відкритого суспільства (м.Будапешт) “Переосмислюючи соціальний час і простір: національна, регіональна і локальна парадигми викладання історії Східної і Центральної Європи”  (2006-2009 рр.) – співдиректор;
 • Міжнародний науковий проект Європейської наукової ради “Узгоджуючи модерність. Історія новочасної політичної думки в Центрально-Східній Європі” (2011-2014 рр.). – учасник;
 • Міжнародний освітній проект програми ReSET Інституту відкритого суспільства (м.Будапешт) “Нова культурна історія країн Центральної і Східної Європи: критичні питання та переоцінки” (2011-2013 рр.) – співдиректор.
 • Історія України
 • Теорії націоналізму
 • Історія імперії Габсбургів (1772-1918)
 • Формування української національної ідентичності в XIX столітті
 • Місто і націоналізм у Центральній і Східній Європі у ХІХ-ХХ ст.
 • Україна: традиція і суспільство