Шепель Галина

Старший викладач кафедри філології Гуманітарного факультету

Львівський державний університет ім. І. Франка, кафедра класичної філології, 1996

Викладацька діяльність

2009– старший викладач кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету

2007–2009 – викладач кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету

2002–2007 – викладач кафедри класичних мов Українського Католицького Університету

2001 – викладач-погодинник кафедри латинської мови  Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького

1996–2002 – викладач класичних мов Львіської Богословської Академії

Адміністративна діяльність

2009–2013 – заступник декана гуманітарного факультету Українського Католицького Університету

2007–2010 – заступник завідувача кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету

2006 – в. о. завідувача кафедри класичних мов Українського Католицького Університету

Стажування

2013 – Технічний університет (Кошіці, Словаччина)

2012 – Технічний університет (Кошіці, Словаччина)

2010 –  Економічний Університет (Братіслава, Словаччина)

2009 –  Український Католицький Університет ім. Св. Климента Папи (Рим, Італія)

2001 –  Міжнародна школа уманітарних наук Центральної та Східної Европи (Варшава, Польща)

2000 –  Інститут Східнохристиянських Студій Неймеґенського Католицького Університету (Неймеґен, Нідерланди)

1999 –  Інститут релігійних наук св. Франциска (Мантуя, Італія)

 • Уляна Головач, Галина Шепель. Грецька мова: койне елліністично-римського періоду. Підручник. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2011. 492 с.
 • Галина Шепель. Інтернаціоналізація як інструмент забезпечення якості освіти // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посібник / За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тіхонена. Львів 2014, с. 254-260
 • Галина Шепель. Композиційні кліше листів співчуття у пізньоантичній літературі ( на матеріалі епістолярію св. Василія Великого ) // Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. С. Бураго, вип. 8, том 3, ч. 2.  Київ 2005, с. 93–99.
 • Галина Шепель. Лексичні інновації старогрецької мови другої половини IV століття ( на матеріалі епістолярію Василія Кесарійського ) // Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. С. Бураго, вип. 7, том 4, ч. 2. Київ, 2004, с. 206–213.

Методичні рекомендації

 • Галина Шепель. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Латинська мова» для студентів Гуманітарного факультету (напрям підготовки 6.020302 «Історія»). Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету 2012. 20 с.
 • Галина Шепель. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Мова спеціалізації (грецька)» для студентів Гуманітарного факультету (напрям підготовки 6.020302 «Історія»). Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету 2012. 20 с.
 • Галина Шепель. Методичні рекомендації для читання вибраних уривків з текстів Нового Завіту [Скрипти]. Львів: Видавництво ЛБА 1998. 46 с.
 • Оліщук Роксоляна, Смольська Лариса. Lingua Latina, Pars I: Morphologia / Редагування Уляна Головач, Галина Шепель [=Кафедра класичних мов Українського Католицького Університету, Скрипти]. Львів 2006, 22012. 196 с.
 • Джеймс Светнам. Вступ до Грецької мови Нового Завіту, частина 2/ Переклад Уляна Головач. Адаптація Галина Шепель та Надія Гонтарь [=Кафедра класичних, візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету, Скрипти]. Львів 2010. 144 c.
 • Джеймс Светнам. Вступ до Грецької мови Нового Завіту, частина 1 / Переклад Уляна Головач. Адаптація Галина Шепель та Надія Гонтарь [=Кафедра класичних, візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету, Скрипти]. Львів 2008. 264 с.
 • Джеймс Светнам. Вступ до Грецької мови Нового Завіту, частина 1 / Переклад Уляна Головач. Адаптація Галина Шепель [=Кафедра класичних мов Українського Католицького Університету, Скрипти]. Львів 2000, 22005. 204 с.
 • Джеймс Светнам. Вступ до Грецької мови Нового Завіту, частина 2 / Переклад Уляна Головач. Адаптація Галина Шепель [Скрипти]. Львів: Видавництво ЛБА 2001. 156 с.

 

 • Старогрецька мова: койне елліністично-римського періоду
 • Латинська мова
 • Рецепція культурної спадщини античності ранньовізантійським суспільством: адаптація, синтез чи християнізація (на матеріалі трактату Св. Василія Великого «До юнаків про те, як слід користати з не християнської літератури »)
 • Паренетична епістолографія ранньохристиянської доби
 • Апостольські послання св. Павла