Швед Марія

Професор кафедри педагогіки та соціальної роботи УКУ.

 • 1968- 1973 рр. Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність «Географія, економічна географія», кваліфікація «Географ, викладач географії»;
 • 1997 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 „Професійна педагогіка», тема дисертації «Розвиток екологічного мислення студентів університету в процесі професійної підготовки»;
 • 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки;
 • 2006 р. присуджено науковий ступінь  «Доктор (PhD; STD)»;
 • 2015 р. присвоєно вчене звання професора кафедри загальної та соціальної педагогіки.
 • 1988 –1989 рр. – лаборант кафедри педагогіки і психології Львівського державного університету ім. Івана Франка;
 • 1989 – 1990 рр. – старший лаборант кафедри педагогіки і психології Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 • 1991 – 1998 рр. – асистент кафедри педагогіки Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 • 1998 – 2013 рр. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 • 2013 – 2019 рр. – професор кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ “Український католицький університет”;
 • з 2019 р. – професор кафедри педагогіки та соціальної роботи ВНЗ “Український католицький університет”.

 

 • наукові зацікавлення охоплюють питання філософії освіти, професійної підготовки соціального педагога, інноваційного виміру освіти, інклюзивної освіти, педагогічної антропології, педагогічна аксіології;
 • авторка близько 125 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: монографії «Екологічна едукація за кордоном і в Україні» (Львів, 1997); 6 навчально-методичних посібників; 1 навчального посібника «Основи інклюзивної освіти», 6 методичних матеріалів; 25 фахових видань; 26 закордонних видань тощо;
 • учасниця чисельних науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів та інших наукових заходів як в Україні так і в зарубіжних країнах;

Під науковим керівництвом захищені 4 кандидатські дисертації :

1. Шумра Л.- 2008р.;
2. Захарчук М. – 2013р.;
3. Крива М. – 2014р.;
4. Дужа-Задорожна М.

Варшавський ун-т (1993),
Ун-т “Sapienca” (Рим, 2000),
Яґелонський ун-т (2004),
Селезіанський ун-т (Рим, 2005),
Ун-т у м. Базель та м. Люцерн (Базель, 2007),
Вроцлавський ун-т (2010);
Пройшла підготовку з підвищення кваліфікації за напрямком “Організація навчального процесу у вищих навч. закладах І–ІV рівнів акредитації” (Київ, 2002).
З 01.10 по 31.12 2008 року — при кафедрі соціології і соціальної роботи Львівського національного університету ”Львівська політехніка”; з 14.09 по 14.10 2012 року — при кафедрі соціології і соціальної роботи Львівського національного університету ”Львівська політехніка”; з 15.10 по 15.11. 2012 року — при Інституті педагогіки Гуманістичної академії в м. Пултуск (Республіка Польща) у межах наукового стажування за програмою ”Erasmus mundus”.

Голова Львівської організації Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка (1999–2001);

Сенатор Львівської богословської  академії (1999–2000),

Член:
Обласної Комісії з питань християнської етики (з 1997);
Львівського крайового товариства “Рідна школа” (з 1996); 
Українського богословського наукового товариства (2001–08); 
Координаційної комісії КААD (Катол. міжнар. академ. організація, 2001–09); 
редакційної колегії “ЛНУ. Серія педагогічна” (2003–08);
Вченої ради Українського католицького університету (2003–15);
Комісії щодо підготовки концепції факультатив. курсів з етики віри, релігієзнавства, ін. морально-етичних курсів Мін-ва освіти і науки України (2005–09), науково-методичної ради Університету Третього Віку у Львові (з 2009);
Керівник науково-методичного семінару кафедри педагогіки (2002–06);
Голова профспілкової групи кафедри педагогіки (2001–07).

Член вченої ради Гуманітарного факультету УКУ (з жовтня,2013);
Член видавничої ради УКУ (з квітня 2014);
Керівник від кафедри загальної та соціальної педагогіки Міжнародної навчальної програми спільних магістерських студій «УКУ – УВУ» (з березня 2014);
Керівник Науково-методичного семінару кафедри загальної та соціальної педагогіки (з вересня 2013);
Науковий редактор Наукових записок УКУ. Число ІУ. –  Серія: «Педагогіка, психологія». Вип.1.

Підготувала і брала участь в реалізації індивідуальних соціально- наукових ґрантів:

1) “Місія соціального педагога та особливості його професійної діяльності: швейцарський досвід” (м. Базель, м. Хасліберг, м. Люцерн, м. Берн (Швейцарія), 2007);
2) “Проект Психолого-педагогічної порадні” (м. Львів (Україна), м. Оломоуц (Чехія), 2007–08).

Координує та реалізує соціально-педагогічні проекти, спрямовані на підтримку дітей-сиріт, осіб з особливими потребами.

 •  Грамота відділу освіти Львівського міськвиконкому за активну участь у роботі Львівської Малої АН (1988);
 •  Грамота управління народної освіти Львівської державної адміністрації за творчу співпрацю з Малою АН, керівництво науковою роботою старшокласників (1992);
 •  Почесна грамота Львівської обласної ради “За вагомий внесок у розбудову українського шкільництва та запровадження християнських засад у систему виховання учнівської та студентської молоді” (2001);
 •  Подяка ректора Львівського університету “За сумлінну працю, вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності” (2001);
 •  Подяка ректора Українського Католицького університету (2011);
 •  Грамота об’єднання профспілок Львівщини „За багаторічну активну працю, особистий внесок у захист соціально-економічних прав працівників та з нагоди 350-річного ювілею Львівського національного університету імені Івана Франка” (2011);
 •  Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність” (2011).

 

 

 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка і психологія вищої школи»
 • «Педагогіка вищої школи»
 • «Методологія соціально педагогічних досліджень»
 • «Основи інклюзивної освіти»
 • «Людина в соціокультурному вимірі»
 • «Педагогічна антропологія»