Склокін Володимир

В.о. зав. кафедри нової і новітньої історії України

– кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії України, координатор міждисциплінарної магістерської програми з публічної історії.

2010 – кандидат історичних наук: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Тема дисертації: Військові обивателі Слобідської України: інтеграція до імперського суспільства (1765-1798).

2004 – магістр історії: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Квітень-серпень 2015 – дослідник, Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Вересень 2009 – червень 2013 – старший викладач, доцент, кафедра історії, Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету

Вересень 2007 – серпень 2009 –  старший викладач, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, Харківський інститут кадрів управління

Жовтень 2014 – січень 2015 – запрошений науковий співробітник, Український науковий інститут Гарвардського університету (США)

Вересень 2013  – липень 2014 – запрошений молодший науковий співробітник, Iнститут наук про людину у Відні (Австрія)

Липень 2012 – запрошений науковець, Кембриджський університет (Великобританія)

Січень-лютий 2011 – запрошений науковець, історичний факультет, Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Лютий 2008 – лютий 2009 – стипендіат Центру міської історії Центрально-Східної Європи у Львові

Редаговані книжки:

Вжосек Войцех. Історія-культура-метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення / Пер. В. Сагана, С. Сєрякова та В. Склокіна, ред. А. Киридон, С. Трояна та В. Склокіна. Київ: Ніка-Центр, 2012.

Доманська Ева. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження  з теорії знання про минуле / Пер.  В. Склокіна, ред. В. Склокіна та С. Трояна. Київ: Ніка-Центр, 2012.

Стриєк Томаш. Невловні категорії: нариси про історію і політику у сучасних Україні, Польщі та Росії / Пер. С. Сєрякова, І. Склокіної та В. Склокіна, ред. В. Склокіна. Київ: Ніка-Центр, 2015.

Статті і рецензії:

Spory o historię w sferze publicznej na współczesnej Ukrainie, Kultura i społeczeństwo, 2015, no 2, s. 47-61.

Українська історіографія і постмодернізм: спроба попереднього підсумку [Ukrainian historiography and Postmodernism: An Attempt at Synthesis], w: Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie, pod redakcją Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka, Rzeszów 2015, s. 79-91.

Turning Public: Historians and Public Intellectual Activity in Post-Soviet Ukraine. Критика, 2014, no 5-6, pp. 30-37. (http://krytyka.com/en/articles/turning-public-historians-and-public-intellectual-activity-post-soviet-ukraine)

Historians as Public Intellectuals: The Case of Post-Soviet Ukraine, in: Reflections on the Role of Ideas and Agency in Europe, ed. by Agatha Lisiak and Natalie Smolenski. Vienna: IWM, 2014 (http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/historians-as-public-intellectuals/)

“Nationalization” of the Past and the Problem of the Social Relevance of History in Contemporary Ukraine, Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne, 2013, no 3, pp. 55-68.

Деколонізація східноєвропейської гуманітаристики: міркування про дослідження Еви Доманської  [Decolonization of the East European Humanities: The Reflection on the Research by Ewa Domanska], in: Доманська Ева. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження  з теорії знання про минуле. Київ: Ніка-Центр, 2012. С. 238-252.
Після постмодернізму [After the Postmodernism], Український гуманітарний огляд. Київ, 2010. Вип. 15. C. 9-23.

Франклін Анкерсміт – теоретик ризикованої історіографії [Frank Ankersmit – Theorist of Risky Historiography], Україна Модерна. Київ, 2009. Т. 4(15). С. 237-245.

«Малоросійські» і «великоросійські» землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. [“Little Russian” and “Great Russian” Lands in Sloboda Ukraine of the Last Third of the 18th Century], Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. Харків, 2006. Т. 12. С. 33-42.