Кривенко Соломія

Кандидат політичних наук, старший викладач кафедри медіакомунікацій УКУ

Соломія Кривенко народилася у Львові. 2012 р. закінчила філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія». 2013 р. закінчила юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантична парадоксальність політичного дискурсу: (теоретико-методологічний аналіз)». З 2016 р. викладає в Українському католицькому університеті.

 1. . Кривенко С. Слово як семантична одиниця політичного дискурсу / Соломія Кривенко. – Włocławek: Facta Simonidis, 2014 – № 1. – С. 85–101.

   

 2. Кривенко С. Автор політичного тексту та його роль у політичному дискурсі / Соломія Кривенко. – Вісник Дніпропетровського університету, 2015. – №1. – С. 90–98. – Серія «Філософія. Соціологія. Політологія».

   

 3. Кривенко С. Адресат як сукупність умов зрозумілості політичного тексту / Соломія Кривенко. – Вісн. Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип.7. – С.104–112. – Серія «Філософсько-політологічні студії».

   

 4. Кривенко С. Слово як семантичний елемент політичного дискурсу / Соломія Кривенко. – Вісн. Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип.5. – С. 241-249. – Серія «Філософсько-політологічні студії».
 • Медіааналітика
  Медіакритика
 • Інформація в публічному врядуванні