Стефанів Василь

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри нової і новітньої історії України

2001 -2007 – Український Католицький Університет

2003-2008 – Національний університет “Львівська політехніка”

2007-2010 – аспірант кафедри Історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка”

– Історія України

– Новітня історія України

– Науковий семінар студентів III-IV курсів

2008 – асистент кафедри нової та новітньої історії України Українського Католицького Університету.

2008-2009 – науковий співробітник, завідувач архівного відділу ЛМНГО “Центр дослідження визвольного руху”.

з 2009 – в. о. директора ЛМГНО “Центр дослідження визвольного руху”.

з 2011 – старший викладач кафедри історії України Українського Католицького Університету.

 1. Стефанів В. В. Ставлення Андрея Шептицького до військово-політичної діяльності УВО, ОУН у 1920-1930-ті роки // Матеріали міжнародної наукової конференції “Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття / упор. М. Литвин, В. Футала. – Львів, 2008. – С. 356-361.
 2. Стефанів В. В. Національне питання в інтерпретації Дмитра Донцова: інтегральний націоналізм//Матеріали 2-ї студентської науково-технічної конференції. – Інститут підприємництва та перспективних технологій при НУ „Львівська політехніка”, – 23-24березня 2006 р. – Львів, 2006. – с. 181-182.
 3. Стефанів В. В. Конструювання українського національного міту в XVII-XVIII ст.// Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Політ-2005”. – Матеріали конференції. – Київ: Національний Авіаційний Університет, 2005. – С. 35-36.
 4. Стефанів В. В. Соціал-демократія і національні меншини // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Крок у майбутнє”. – Матеріали конференції. – Київ: Національний Політехнічний Університет, 2003. – С. 98-99.

Опубліковано статті у виданнях зареєстрованих ВАК України:

 1. Стефанів В. В. Релігійне питання в ідеології румунського націоналізму міжвоєнного періоду. / Наукові записки. Історичні науки. № 16. під ред. Трофимович В. Остріг. 2010. – С. 45-51.
 2. Гаврилів І. Стефанів В. Українська греко-католицька церква й Організація українських націоналістів: проблема взаємин (на прикладі життєвого шляху Степана Бандери) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ. 2009. – 238-246 с.
 3. Стефанів В. В. Релігія та Церква в ідеології націоналістичного руху в Україні 1920-1930-ті роки // “Гілея (науковий вісник)”: Зб. наук. праць. ­ К., 2008. Вип. 14.
 4. Стефанів В. В. Інтегральний націоналізм та релігійне питання у Польщі в 1920-1930 рр.// “Держава та армія”. Вісник національного університету «Львівська політехніка» ­Львів, 2008. № 612. с. 133-136.

Опубліковано статті в наукових збірниках

 1. Стефанів В. В. Інтегральний націоналізм та релігія у Центрально-Східній Європі: короткий огляд проблеми на прикладі Польщі, Румунії та Хорватії. // Acta studiosa historica. Студентський науковий збірник. № 1. Львів 2010. С. 105-118.
 2. Стефанів В. В. Українсько-польські відносини міжвоєнний період: інтегральний український та польський націоналізм, міжконфесійна ситуація у висвітленні польської та української історіографії. // Дух і Літера. – Київ: Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Центр європейських гуманітарних досліджень, Центр польських і європейських студій, 2008. С. 119 – 144.
 3. Стефанів В. В. Дискусія між Греко-Католицькою Церквою та Організацією Українських Націоналістів про актуальні проблеми розвитку українського суспільства в 1920-х–1930-х роках// Український визвольний рух. – Львів: Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2008. – Збірник 12. – С. 23-48.
 4. Cтефанів В. В. Рецензія на монографію Леонтія Войтовича “Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.). Склад, суспільна і політична роль”Генеологічні записки України геральдичне товариство N4 2005 р. (Історико-генеалогічне дослідження. – Львів: Інститут Українознавстваім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – 649 с.).