Сипко Богдана 

Викладач кафедри світової історії нового і новітнього часу 

У 2011 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (спеціальність «Історія»; тема магістерської роботи: “Особливості інтеграції мусульман у французьке суспільство (1995‒2007 рр.)”; науковий керівник: кандидат історичних наук, доц. М. Рожик).

2006-2011 рр. навчалася на факультеті іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка (спеціальність «французька мова і література»).

Брала участь у науковому стажуванні в Університет Париж-8-Вінсенн-Сен-Дені у 2013 р. Викладала: історію у Львівському національному університеті ім. І. Франка та в гімназії ім. Василя Стефаника м. Львова; французьку мову у середній спеціалізованій школі №15 з поглибленим вивченням французької мови м. Львова.

 • Мусульманское сообщество в жизни Французской республики // Современная Европа. – 2013. – Вып. 3. – С. 88 – 100.
 • Проблема інституціоналізації “французького ісламу” у 1990–2003 рр. // Вісник Львівського університету. Серія Історична. ‒ 2013. ‒ Вип. 48. ‒ С. 228–242.
 • Ісламський чинник у французькій популярній літературі та кінематографі (1995–2007 рр.) // Іслам і сучасний світ. Роботи учасників четвертого та п’ятого всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / Упор. та наук. ред. М. Кирюшко. – К., 2013. – С. 151–168.
 • “Свої” чи “чужі”: соціальні аттитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995–2007 рр.) //  Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – 2013. – Вип. 20. – С. 245–251.
 • Соціальні аттитюди французів щодо мусульман у професійно-трудовій сфері (1995–2007 рр.) // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. Історія. ‒ 2012. ‒ Вип. 30. ‒ С. 181–197.
 • Освітня політика Французької Республіки щодо мусульманської спільноти (1995–2007 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – 2012. – Вип. 19. – С. 433–446.
 • Конструювання образу мусульманської спільноти Республіки на сторінках французької преси (1995–2007 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Історичні науки. – 2012. – №10 (235). – С. 106–112.

Участь у конференціях впродовж останніх років:

 • Від “гетто” до “екстериторіальності”: “складні” передмістя Франції очима її мешканців” ‒ VIІ Міжнародна наукова конференція “Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різномаїття” (м. Острог, 4‒5 квітня 2014 р.)
 • Французькі політики-мусульмани на початку ХХІ ст.” ‒ Наукова конференція викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 5 лютого 2014 р.)
 • Соціальні атитюди французів щодо мусульман у житловій та професійно-трудовій сферах (1995–2007 рр.)” – Міжнародна науково-практична конференція “Значення науково-інтелектуальної спадщини Мохамеда Ассада”. (м. Київ, 16 травня 2013р.)
 • “Свої” чи “чужі”: соціальні атитюди французів щодо мусульман у житловій сфері” (1995–2007 рр.)” – VI Міжнародна наукова конференції “Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей” (м. Острог, 12-13 квітня 2014р.)
 • Джерела формування та кількісний склад мусульманської спільноти П’ятої Республіки: дискусійні моменти”  – Наукова конференція викладачів історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка  (м. Львів, 6 лютого 2013 р.)
 • “Ісламський чинник у французькій популярній літературі та кінематографі (1995–2007 рр.)” – Міжнародна науково-практична конференція “Іслам у Європі: вчора, сьогодні, завтра” (м. Київ, 30 березня 2012 р.)