Турчиновський Володимир

Доктор філософії (Ph.D.), кандидат філософських наук
Декан факультету суспільних наук УКУ.
Директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності УКУ.
Викладач кафедри філософії

Народився 7 січня 1972р.  м. Львів

2011 – кандидат наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2004 – доктор філософії, Міжнародна академія філософії у князівстві Ліхтенштейн

1996-1998 – докторські студії (Ph.D.), Міжнародна академія філософії у князівстві Ліхтенштейн

1993-1996 – магістр філософії, Міжнародна академія філософії у князівстві Ліхтенштейн

1988-1993 – математик, диплом спеціаліста, Львівський державний університет імені Івана Франка

 

2016- по даний час – декан факультету суспільних наук УКУ

2013- по даний час – директор міжнародного інституту етики і проблем сучасності

2013- по даний час – директор центру розвитку особистості колегіуму імені Патріарха Йосифа Сліпого УКУ

2013-2015-магістр (керівник) колегіуму імені Патріарха Йосифа Сліпого УКУ

2008-2013-проректор із стратегічного планування УКУ

2005-2016-завідувач кафедри філософії УКУ

2003-2007-директор відділу розвитку УКУ

Академічне служіння

2015- по даний час – член Сенату УКУ

2010- по даний час – член Дорадчої ради Інституту лідерства та управління УКУ

2010- по даний час – член Вченої ради УКУ

2008- по даний час – член Видавничої ради УКУ

2008- по даний час – член наглядової ради Львівської бізнес школи УКУ

Директор літніх філософських шкіл

«Суспільство рівних можливостей і відмінних світоглядів “,липень 3-10,2016 Львів, Україна

«Етика пам’яті у процесах становлення громадянського суспільства», липень 12-19, 2015, Львів, Україна

«Прощення, солідарність, громадянська відповідальність: український контекст»,липень 1-10, 2014, Гошів, Україна

«Співчуття, прощення, солідарність: універсальні чесноти у глобалізованому світі»,червень 30-липень 7, 2013 Гошів, Україна

«Етичний вимір громадянської позиції: дія, страх та мужність», липень 10-20, 2012, Гошів, Україна

«Філософія релігії в сучасному світі: християнська позиція», червень 26, 2011 – липень 9, 2011, Львів, Україна

«Еліти та суспільне служіння», червень 27 – липень 3, 2010, Львів, Україна

«Християнські цінності в публічній сфері: від принципів до втілення»,червень 28 – липень 4, 2009, Львів, Україна

«Ідея європейського об’єднання і християнські цінності», червень 29 – липень 5, 2008, Львів, Україна

 

“A Reflection on Democratic Citizenship. A View from Ukraine and UCU” in Sources of the Civic: Catholic Higher Education and Democracy in Europe, CUP Conference Paper, Rome, September 26, 2014. – Режим доступу: https://notredame.app.box.com/s/75c9hxldgbs8f8744qitlxipyuncg9su

Reconciliation Will Be Ukraine’s Next Serious Battle with Russia (May 19, 2016)

Турчиновський В. Прийняття неочікуваного, або антропологічні виміри европейскости // Наукові записки Українського католицького університету. – Число ІІІ. – Філософія 1 / [редактор випуску – Володимир Турчиновський]. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2012. – С.35-52.

http://er.ucu.edu.ua/

Турчиновський В. Свобода як відповідь на трансцендентне /  Володимир Турчиновський // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : Збірник наукових праць. – № 914. – Харків-Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 79-84.

«Blind Spot» and the Phenomenon of Self-Givenness // Философско-культурологический журнал «Топос». – 2010. – № 2 (24). – С. 71-79. – Режим доступу: http://www.ehu.lt/files/periodicals/Topos%202010%20(2).pdf

“The new European Ethos and the Concept of the Gift”  in Religion: Problem or Promise? The Role of Religion in the Integration of Europe / Marinčák, Šimon Ed. – Košicec : Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, 2009. – Vol. 4. – P. 43–55. – Режим доступу:

:http://www.csvzml.org/csvz-doc/doc/oretocc/OetO-04.pdf

Переклади

Дам’ян Федорика. Онтологічний та екзистенційний вимір людської гідності [з англійської переклав Володимир Турчиновський] // Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – Львів: Свічадо, 2000. – С.123-152.

Джон Кросбі. Самість і трансцендентність у стосунку до добра [з англійської переклав Володимир Турчиновський] // Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – Львів: Свічадо, 2000. – С. 185-244

Редагування збірників наукових праць

Гільдебранд фон Дітріх. Етика. – Львів: Вид-во УКУ, 2002. – 445 с.

Наукові записки Українського католицького університету. – Число ІІІ. – Філософія 1 / [редактор випуску – Володимир Турчиновський]. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2012. – 352 с.

Ethics in the Global World: Reflections on Civic Virtues [Editor of the collection of essays – Volodymyr Turchynovskyy], UCU Press, 2014. – Режим доступу:

http://www.academia.edu/10120638/Ethics_in_the_Global_World_Reflections_on_Civic_Virtues_UCU_Press_2014_in_English_

 

 

 

  • філософська антропологія
  • етика сучасності: ключові аспекти
  • бізнес-етика
  • лідерство та етика у неприбутковому секторі
  • етика і право
  • філософія бізнесу та організаційна етика