Турій Олег

Проректор з зовнішніх зв’язків, кандидат історичних наук, завідувач кафедри церковної історії

Народився с. Цвітова Калуського району Івано-Франківської області.

 • У 1981 – 1986 роках навчався на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка, який закінчив з відзнакою.
 • В грудні 1994 року захистив кандидатську дисертацію «Греко-Католицька Церква в суспільно-політичному житті Галичини у 1848 – 1867 роках».
 • У 1992 – 1998 роках працював старшим науковим співробітником Інституту історичних досліджень Львівського держуніверситету ім. І.Франка.
 • 1981 – 1986 роки – навчання на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. Закінчив з відзнакою.
 • 1990 – 1992 роки – аспірант кафедри історії та етнографії України Львівського державного університету ім. І. Франка.
 • Грудень 1994 року – захистив кандидатську дисертацію «Греко-Католицька Церква в суспільно-політичному житті Галичини в 1848 – 1867 роках».
 • Жовтень – листопада 1993 року – стипендія для молодих істориків ім. Костянтина Їречека Австрійського інституту Східної і Південно-Східної Європи у Відні.
 • Червень – липень 1994 року – курси англійської мови у Францісканському університеті м. Стубенвілл в Огайо, США.
 • Жовтень – листопада 1994 року – стипендія фундації ім. Стефана Баторія для наукового стажування у Південно-Східному науковому інституті в Перемишлі.
 • Листопада – грудень 1995 року –  наукове стажування в Інституті патрології та історії Східних Церков Віденського університету, Австрія.
 • Січень – травень 1997 року – стипендія для молодих науковців і керівників ім. Альфреда Круппа Центрального інституту Середньої і Східної Європи Айхштетського католицького університету, Німеччина.
 • Червень – липень 2008 року –  наукове стажування в Інституті східнохристиянських наук ім. митрополита А. Шептицького Університету св. Павла в Оттаві, Канада.
 • Квітень – липень 2009 року – наукове стажування в Канадському Інституті українських студій в Едмонтоні, Канада. Дослідницька праця та гостьові лекції в Торонто, Йорктоні, Вінніпезі та Оттаві.

 

 • 1992 – 1998 роки – старший науковий співробітник Інституту історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка.
 • 1994 – 2002 роки – заступник директора Інституту історії Церкви Львівської Богословської Академії.
 • 2002 – 2008 роки – директор Інституту історії Церкви  Українського католицького університету.
 • 2004 – дотепер –  завідувач кафедри церковної історії Українського католицького університету.
 • 2009 – дотепер – проректор із наукової роботи Українського католицького унівеситету

 

 • 1998 – 2009 роки – курс «Історія християнства в Україні» у Львівській Богословський Академії (сьогодні Український католицький університет).
 • 2001 рік – спецкурс «Історичний контекст та актуальний стан міжконфесійних відносин в Україні» на ліценціатнській програмі Львівської Богословської Академії.
 • 2003 рік – спецкурс «Історичні зумовлення міжконфесійних конфліктів в Україні» на ліценціатській програмі Українського католицького університету.
 • 2006 рік – курс «Українські католики: до історії та сучасності Унійної Церкви» на католицькому богословському факультеті університету м. Інсбрук, Австрія.
 • Спецкурс «Національна та еклезіальна ідентичність греко-католицьких Церков Центрально-Східної Європи» на ліценціатській програмі Українського католицького університету.
 • 2008 рік – спецкурс «Історичні зумовлення міжконфесійних конфліктів в Україні» на магістерській програмі гуманітарного факультету Українського католицького універистету.

Наукові проекти

 • 1990-1992 роки – «Українське національне відродження в Галичині, Буковині та Закарпатті (1800-1867)». Проект реалізовувався на кафедрі історії та етнографії України Львівського держуніверситету ім. І. Франка.
 • 1993 – 1995 роки. – «Українське національне відродження в Галичині XIX –  поч. XX ст.: порівняльний аналіз соціального складу патріотичних групп». Проект реалізовувався в Інституті історичних досліджень Львівського держуніверситету ім. І. Франка.
 • 1994 – 1996 роки – «Берестейські читання». Проект реалізовувався в Інституті історії Церкви Львівської Богословської Академії.
 • 1995 – 1996 роки – «Греко-Католицька Церква в суспільно-політичному житті Галичини в  1848-1867 роках». Дослідницька десертація реалізовувалася в Канадському інституті українських студій.
 • 1996 – 1997 роки – «Церква в житті суспільства: міжконфесійні та міжнаціональні стосунки в Галичині, 1772 – 1989». Проект реалізовувався в Інституті історії Церкви Львівської Богословської Академії.
 • 1996 – 2001 роки – «Aufbruch: Становище Церков Східної і Центральної Європи у посттоталітарних демократичних суспільствах» . Міжнародний міждисциплінарний проект, ініційований Pastorales Forum. Координатор – проф. Пауль Цулєннер (Віденський університет).
 • 1997 – 2005 роки – «Примирення у Європі: завдання Церков в Україні, Білорусі, Польщі та Німеччині». Міжнародний проект, ініційований Польською Екуменічною Радою та Євангелицькою Церкваю Німеччини. Координатори – директор Анджей Войтовіч (Варшава) та пастор Райнер Ріне (Ганновер).
 • 2000 рік – «Концептуалізація історії християнства в Україні». Дослідницька дотація, надана Амераканською Радою Наукових Товариств.
 • 2006 – 2009 роки – координатор української групи дослідників під час конференції «Репресії духовенства Львівських католицьких митрополій латинського і візантійського обрядів у 1939-1947 роках». Спільний польсько-український проек Інституту Національної Пам’яті Комісії переслідування злочинів проти польського народу (Варшава) та Інституту історії Церкви УКУ (Львів).
 • 2002 – 2009 роки – координатор групи учасників від УГКЦ під час міжнародного діалогу дослідників щодо Берестейської унії. Проект підтриманий фундацією PRO ORIENTE (Відень). Керівники – dr Johann Marte i prof. Ernst Christoph Suttner.
 • 2007 – 2012 роки –  співкерівник (разом із проф. Jakob Speigl) конференції «Історична доля і взаємовідносини Церков східної та західної традицій у Центрально-Східній Європі». Проект співпраці Інституту Східних Церков Вюрцбурзького Університету та Інституту історії Церкви УКУ.
 1. «Православ’я і греко-католицизм – дві українські церкви» // Макарчук С.А., Турій О.Ю. Український етнос (історичний розвиток). Тексти лекцій. – Львів: ЛДУ, 1990. – С.32-50.
 2. «Політичні орієнтації греко-католицького духовенства Галичини у революції 1848-1849 рр.»// Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Світ, 1992. – Вип. 28. – С.32-51 (у співавторстві з С. А. Макарчуком).
 3. «Греко-католицька церква і зародження українського національно-визвольного руху в Галичині: 1772 – 1848»// Історія державності України: Проблеми вивчення у вузі (Тези доповідей і виступів на  республіканській студентській науково-методичній конференції 15-17 квітня 1992 р. м. Київ). – Київ: КПІ, 1992. – Ч.2. – С.3-5.
 4. «Греко-католицька церква і зародження москвофільства в Галичині»// Історія релігій в Україні. Тези повідомлень II круглого столу (Львів, 4-5 травня 1992 р.). – Київ; Львів, 1992. – С.58-60.
 5. «Національно-політичні орієнтації української духовної інтелігенції Галичини в кінці XVIII-XIX ст.»// Політологічний вісник: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Політична думка в Україні: минуле і сучасність“. Київ, 1-4 лютого 1993 р. – Ч.1. – Київ: НМК ВО, 1993. –С. 213-219 (у співавторстві з В.М. Ягніщаком).
 6. «Початки москвофільства в Галичині»// Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Світ, 1993. – Вип. 29. – С. 36-43.
 7. «Українські „полонофіли“ і польські „українофіли“ в революції 1848- 1849 рр. у Галичині»// Проблеми слов’янознавства. – Львів: Світ, 1994. – Вип. 46. – С.93-96.
 8. «Українська інтелігенція Львова в революції 1848-1849 рр.»// Львів: історія – населення – культура. Тези доповідей та повідомлень українсько-польської наукової конференції. – Львів: ЛДУ, 1994. – С. 15-16.
 9. «Національні та політичні орієнтації греко-католицького духовенства в 1848-1859 рр. (до генези москвофільства)»// Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.). – Львів, 1994. – С. 50-53.
 10. «Національне і політичне полонофільство серед греко-католицького духовенства Галичини під час революції 1848-1849 рр.»// Записки НТШ. Праці історично-філософської секції. – Львів, 1994. – Т. 228. – С. 183-206.
 11. «Греко-католицький священик в Австрійській монархії середини XIX ст.: державний службовець чи душпастир?»// Матеріали II Міжнародного конгресу україністів: історія. – Львів, 1994. – С. 56-62; польський переклад: Duchovny greckokatolicki w monarchii austriackiej w połowie XIX w.: urzędnik państwowy czy duszpasterz? // Samobdentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i historiografia /  ред. J. Lewandowski, W. Goleman. Lublin 1999, c. 11-16.
 12. «„Руська історія“ як леґітимізація визвольних змагань галицьких українців у 1848-1867 рр.»// Михайло Грушевський і львівська історична школа: Матеріали конференції, Львів, 24-25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк; Львів,1995. – С. 95-106.
 13. «Галицькі русини між москвофільством і українством (до питання про так зване «старорусинство»)»// Третій Міжнародний конгрес україністів, 26-29 серпня 1996 р. Доповіді та повідомлення. Історія, ч. 1. Харків 1996, с. 106-112.
 14. «Нескорена Церква»// Собор Української Греко-Католицької Церкви «Нова євангелізація». Інформаційний бюлетень. Львів, 1996. – С. 13-20.
 15. «Die Griechisch-Katholische Kirche und die ukrainische Frage in Galizien in den Jahren 1918-1923»// Impuls-Simposion „Die Stellung der Römisch-Katholischen Kirche und der Politische Katholizismus in Österreich und in den Nachfolgestaaten 1918-1938“ 19.-21. Apriel 1995. Gesammelte Referate / Herausgeg. von Maximilian Liebmann. – Graz, 1995. – S. 198-205 (у співавторстві з Л. ¢ентош).
 16. «Die Union von Brest 1595/96: Entstehung und historische Hintergründe»// Glaube in der 2.Welt. Zeitschrift für Religionsfreiheit und Menschenrechte. – 1977. – N 4. – S. 12-16.
 17. «Ukraińsko-polske pogranicze i problem podziału Galicji w połowie XIX wieku»// Sąsiedstwo. Osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych / Pod red. Józefa Półćwiartka. – Rzeszów, 1997. – S. 111-120.
 18. «Берестейська унія та українська національна ідея в Галичині в середині XIX ст.»// Варшавські українознавчі записки / Ред. Стефан Козак. – Варшава, 1997. – Т. 4-5. – С. 252-276.
 19. «Конфесійно-обрядовий чинник у національній самоідентифікації українців Галичини в половині XIX століття»// Записки НТШ. Праці історично-філософської секції. – Львів, 1997. – Т. 233. – С. 69-99.
 20. «Die Griechisch-Katholische Kirche und die Entstehung der ukrainischen nationalen Bewegung in Galizien»// Ostkirchliche Studien 47 (1998) 3-21.
 21. «Hierarchia i duchovieństwo Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w podziemiu» //Polska – Ukraina: 1000 lat sąsiedztwa. – Przemyśl, 1998. – T. 4. – S. 311-337 (у співавторстві. з Б. Ґудзяком і С. Гуркіною).
 22. «Греко-католицьке духовенство в подіях 1848-1849 рр.»// Галицька брама 10(46) (жовтень 1998) 6.
 23. «До питання про провідну роль греко-католицького духовенства в національному русі галицьких українців у XIX ст.»// Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові. – Львів, 1999. – Вип. 2 (1995-1997 рр.) – С. 408-417.
 24. «„Українська ідея“ в Галичині 1848-1849 рр.: проблема національної та державної самостійності»// Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові. – Львів, 1999. – Вип. 2 (1995-1997 рр.) – С. 418-433.
 25. «„Українська ідея“ в Галичині в середині XIX століття» // Україна модерна. – Львів, 1999. – Ч. 2-3 за 1997/1998 рр. – С. 59-75.
 26. «Греко-католицька церква і революція 1848-1849 рр. у Галичині»// Rok 1848 Wiosna Ludów w Galicji: zbiór studiów / Pod red. Władysława Wica. Kraków, 1999. – S. 72-91.
 27. «Ukrainische Griechisch-katholische Kirche und Medien»// Informationes Theologiae Europae. Internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie / Herasg. Ulrich Nembach mit Heirich Rusterholz und Paul M. Zulehner. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Wien, 1999. – S. 299-320 (у співавторстві. з А. Юрашем і Я. Глистюком).
 28. «Соціальний статус і матеріальне становище греко-католицького духовенства Галичини в середині XIX століття»// Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. – Львів, 2000. – Ч. 2. – С. 115-148.
 29. «Церква і нація: Проблема релігійної та національної ідентичності галицьких греко-католиків у період „Весни народів“»// Богословія 64 (Львів 2000)132-147.
 30. «Греко-католики, латинники і православні в Україні: проти, поруч чи разом?»  – Львів, 2000. – 14 с. [= Україна християнська 7]; оновлену й доповнену версію цієї ж статті опубліковано в: Богословія 65 (Львів 2001)122-137; англійський переклад: Greek Catholics, Latins and Orthodox in Ukraine: Who’s Who? – Львів, 2000. – 14 с.[= Україна християнська 8]; німецький переклад: Griechisch-Katholiken, Lateiner und Orthodoxe in der Ukraine: gegeneinander, nebeneinander oder miteinander? – Львів, 2000. – 14 с.[= Україна християнська 9], передрук: ContaCOr 1 (2001) 56-68; польський переклад:  Grekokatolicy, łacinnicy i prawosławni w Ukrainie: przeciwko sobie, obok siebie, czy razem? // Варшавські українознавчі записки / Ред. Стефан Козак. – Варшава, 2001. – Т. 11-12. – С. 310-323.
 31. «Греко-католики, латинники і православні в Україні: хто є хто?»// Поступ, № 182 (626), 4 лист. 2000 р., с. 9.
 32. «Kościoły na Ukrainie – razem, obok siebie, czy przeciwko sobie?»// Wiadomości KAI, Nr 13 (470), 29 marca 2001, s.16-21.
 33. «Die katholischen Kirchen und die ökumenischen Beziehungen in der Ukraine»// Ost-West. Europäische Perspektiwen 2 (2001) Heft 2, S. 95-106.
 34. «Католики в сучасній Україні: проблема ідентифікації»// Історія релігій в Україні. Матеріали XI Міжнародної конференції. Львів, 2001.
 35. «Ієрарахія та духовенство Української Греко-Католицької Церкви в підпіллі. 1946-1989»// Католицька Церква в Україні: 2001-й рік. Статистика, аналізи коментарі / Упор. О. Доброєр, Київ, 2001, с. 60-81 (у співавторстві з о. Б Ґудзяком і С. Гуркіною).
 36. «Греко-католицьке чернецтво в релігійному житті України. 1939-1998»// Католицька Церква в Україні: 2001-й рік. Статистика, аналізи коментарі / Упор. О. Доброєр, Київ, 2001, с. 154-168 (у співавторстві з Ярославом Глистюком).
 37. «Orden»// Kirche im Aufbruch: zur pastoralen Enrwicklung in Ost(Mittel)Europa; eine qualitative Studie / András Máté-Tóth und Pavel Mikluščak u. a., Ostfildern 2001, S. 173-189 (у співавторстві з Michael Ulrich).
 38. «Внесок Церков у побудову громадянського суспільства»// Громадянське сеспільство і соціальні перетворення в Україні: Тези наукової конференції / За ред. А. Ф. Карася. Львів 2001, с. 98-99.
 39. «Українське духовенство і національно-політична боротьба в Галичині під час революції 1848-1849 років»// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / За ред. Олени Аркуші та ін., упор. Остап Середа і Олена Аркуша. Львів 2001, с. 159-180.
 40. «Традиційні Церкви в незалежній Україні: проблема ідентичности»// Ї. Незалежний культурологічний часопис 22 (2001) 115-132.
 41. «Греко-католицька церква і українська національна ідентичність у Галичині»// Людина і світ (жовтень 2001) 21-26. Повніша версія ції статті з такою ж назвою опублікована в: Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, ч. 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / відп. ред. Олег Турій. Львів 2003, с. 67-85; нім. переклад: Die Griechisch-Katholische Kirche und die ukrainische nationale Identität in Galizien // Religion und Nation. Die Situation der Kirchen in der Ukraine / Hrsg. von Thomas Bremer. Wiesbaden 2003, S. 25-32.
 42. «Religiöse Situation und zwischenkonfessionelle Verhältnisse in der post-atheistischen Ukraine»// IDM Info für den Donauraum und Mitteleuropa, Sonderheft «Ukraine – 10 Jahre unabhängig: eine Zwischenbilanz» 7 (2002) 44-46.
 43. «Identitätsproblemme der traditionellen christlichen Kirchen in der unabhängigen Ukraine»// Repères œcuméniques – Ökumenische Wegzeichen. Publiés par l’Institut d’études œcumeniques de l’Université de Fribourg: Die Ukraine – Ausgangspunkt der Christianisierung der Rus’ – Ausgangspunkt der christlicher Versönung heute? Vorträge zur ökumenischen Situation in der Ukraine im Rahmen der Studientage «Ukraine – Challenges of a Country in Transformation» 19./20. April 2002 an der Universität Fribourg, 12 (September 2002) 19-38.
 44. «Проблема ідентичності в стосунках між Церквами-сестрами в сучасній Україні»//  “Kościoły siostrzane” w dialogu / Ред. Z. Glaeser. Opole 2002, с. 284-298.
 45. «Das religiöse Leben und die zwischenkonfessionelle Beziehungen»// Die Ukraine in Europa. Aktuelle Lage, Hintergründe und Perspektiven / Ред. J. Besters-Dilger, I. Oswald. Wien – Köln – Weimar 2003, c. 365-415 [=Buchreihe des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa 9].
 46. «Der Glaube und das kirchliche Leben in der Ukraine»// Wostok. Spezial. Westliche Ukraine: Galizien, Bukowina, Transkarpatien. Streifzüge durch Geschichte und Kultur (Berlin 2003)  50-55.
 47. «Dialog kultur i kultura dialogu na wspołczesnej Ukrainie – perspektywa chreścijańska»// Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej / Red. Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukaszewicz. Lublin 2003, S. 101-112.
 48. «Die Union von Brest 1595/96»// ContaCOr 5(2) (2003) 205-231.
 49. «Історичний шлях редемптористів східної вітки на українській землі»// Редемптористи: дев’яносто літ в Україні / упорядн. о. Ярослав Приріз, ЧНІ. Львіві 2003 с. 42-74.
 50. «Nell’interesse della storia e della Chiesa»// La nuova Europa 1 (2004) 15-27.
 51. «Die Union von Brest 1595/96. Entstehung und historische Hintergründe»// Internationales Forschungsgespräch der Stiftung PRO ORIENTE zur Brester Union. Erstes Treffen: 18.-24. Juli 2002 / Hrsg. von Johann Marte. Würzburg 2004, S. 39-70.
 52. «Der Glaube nach dem Atheismus: Das religiöse Leben und die zwischenkonfessionellen Verhältnisse in der unabhängigen Ukraine»// Religionen auf Wanderschaft. Chancen und Probleme der interreligiösen Begegnung im Zeichen globaler Migration. Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD). Jahresakademie 29. Apriel – 2. Mai 2004 / Hrsg. Hermann Weber. Bonn 2004, S. 95-106.
 53. «L’expérience des martyrs pour la génération contemporaine»// Actes du Colloque “Sang des martyrs semence d’Église”. 30 ans de la revue L’Église dans le Monde // L’Église dans le Monde 123(supplément) (2004) 72-78.
 54. «Історичні обставини й тенденції розвитку релігійного життя та міжконфесійних взаємин у сучасній Україні»// Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежности / ред. Міклош Томка й Олег Турій. Львів: Вид-во УКУ 2004, с. 5-45.
 55. «Kontekst religijny “pomarańczowej rewolucji”»// Biuletyn Ukrainoznawczy 10 (Przemyśl 2004) 43-50 (опубліковано в травні 2005 р.).
 56. «Wie Religion ins Spiel kam. Die Kirchen und die “Orangene Revolution” in der Ukraine»// Herder Korrespondenz 59(5) (2005) 261-266.
 57. «Staat und Religion in der Ukraine. Eine Chance für die Kirche und Staat im Grenzraum der Europäischen Union»// Ostkitchliche Studien 54 (2005) 106-114.
 58. «Der “ruthenische Glaube“ und die “treuen Ruthenen“: Die habsburgrerische Politik bezüglich der griechisch-katholischen Kirche»// Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktionen aus der Perspektive Wiens / Hg. Hans-Christian Maner. Münster: LIT, 2005, S. 123-132 [=Meinzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas 1].
 59. «La fede dopo l’ateismo: vita religiosa e relazioni interconfessionali nell’Ukraina indipendente»// Il “fattore religioso” nell’Europa centro-orientale: dimensione storica e aspetti sociali. Atti del 38 convegno (Gorizia, ICM, 25-27 novembre 2004) / A cura di Marco Grusovin. Gorizia 2005. P. 179-197.
 60. «Der Sicht vom Zerfall und von der Einheit der Kirchen in den Dokumenten der ruthenischen Hierarchie und Leienschaft vor und währed des Abschluss der Brester Union»// Internationales Forschungsgespräch der Stiftung PRO ORIENTE zur Brester Union. Zweites Treffen: 2.-8. Juli 2004 / Hrsg. von Johann Marte. Würzburg 2005, S. 26-42.
 61. «Eine Grenzüberschreitung? Zu der Beziehungen zwischen Griechisch- und Römisch-Katholischen in der Ukraine»// Grenzen: Geselschaftliche Konstituzionen und Transfigurationen / Hrsg. Hans Hecker. Essen: Klartext Verlag, 2006, S. 115-127 [=Europäische Schriften der Adalbert-Stiftung-Krefeld 1].
 62. «Кров мучеників – зерно нового життя»// Патріярхат 2(392) (2006) 3.
 63. «Новомученики промовляють до нас із Вірою, Надією, Любов’ю»// Патріярхат 2(392) (2006) 4-7.
 64. «”Канонічна територія”: правда і міфи»// Експрес (2007) 13-14 січня, с. 14.
 65. «Митрополит Андрей (Шептицький) про християнські засади політичного життя»// Митрополит Андрей Шептицький: церковно-релігійна та громадсько-політична діяльність / Гол. ред. М. Хмарський. Одеса – Львів 2007, с. 89-99.
 66. «Die griechisch-katholische Kirche und die ukrainische nationale Identität in Galizien im 19. Jahrhundert»// Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert / Hrsg. Hans-Christian Maner, Norbert Spannenberger. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2007, c. 41-49 [=Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 25].
 67. «Припоминание истории как фактор формирования национальной идентичности галицких украинцев в середине XIX века»// Историческая память и общество в Российской империи и Советском Союзе (конец XIX– начало XX века. Международный коллоквиум. Научные доклады. Санкт-Петербург 2007, с. 256-262.
 68. «Релігійне життя та міжконфесійні взаємини у незалежній Україні». Львів: Інституту Історії Церкви УКУ 2007. – 40 с. [= Україна християнська 11].
 69. «Das religiöse Leben und die zwieschenkonfessionellen Verhältnisse in der unabhängigen Ukraine». Львів: Інституту Історії Церкви УКУ 2007. – 40 с. [= Україна християнська 12].
 70. «Історичні аспекти поняття “канонічної території”»// Релігійна панорама. Інформаційно–аналітичний журнал 11 (2007) 54-60.
 71. «Religiöses Leben und die zwieschenkonfessionelle Verhältnisse in der Ukraine. Geschichte und Gegenwart»// Ostkitchliche Studien 57 (2008) 128-149.
 72. «Історична взаємодія єрархічних структур східної та західної традиції в Україні»// Патріярхат 3 (2008) 14-16.
 73. «Римський Апостольський Престол і проблема ієрархічних структур східної та західної традиції в Україні (історична перспектва)»// Україна і Ватикан. Серія збіників нвукових праць. Вип. 1: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / За ред. А. Колодного та ін. Київ – Івано-Франківськ 2008, с. 324-331.
 74. «Autorität der Tradition und traditionelle Autoritäten: Das Synodalwesen der Kyiver Kirche bei der Vorbereitung und beim Abschluss der Union von Brest»// Autorität und Synodalität: Eine interdisziplinäre und interkonfessionelle Umschau nach ökumenischen Chancen und ekklesiologischen Desideraten / Hg. v. Christoph Böttigheimer und Johannes Hofmann. Frankfurt am Meim 2008. S. 253-272.
 75. «A kijevi egyház önazonosságának alakulása a breszti unió után»// Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Nyíregyháza, 2006. szeptember 29–30. / Szerkesztette Véghseő Tamás. Nyíregyháza 2008. P. 35–41 [= Collectanea Athanasiana. I. Studia. Vol.1].
 76. «Релігійне жіття та міжконфесійні взаємини у незалежній Україні» // Конфесійна ідентичність і діалог як фактор формування суспільної думки в рамках національної культури. Досвід Білорусі, України та Польщі. Люблін 2008, с. 42-64  (опубліковано на початку 2009 р. і не включено до звіту за минулий рік).
 77. «Az új élet magvetése: Ukrajna boldog új martírjanik végekarapata»//  A ReménységPrófétái: Közép– és Kelet–Európai hitvallók, vértanúk a XX. században / ред. Illés Pál Attila. Piliscsaba – Esztergom 2009, с. 107-114.
 78. «Az új élet magvetése: Ukrajna boldog új martírjanik végekarapata»//  A ReménységPrófétái: Közép– és Kelet–Európai hitvallók, vértanúk a XX. században / ред. Illés Pál Attila. Piliscsaba – Esztergom 2009, с. 107-114.
 79. «Між традицією та інтеграцією: проблема ідентичності “традиційних” Церков у сучасній Україні»// Україна на шляху до Європи. Проміжні результати Помаранчевої революції / ред. Юліане Бестерс-Дільґер. Київ 2009, с. 375-378.
 80. «Das religiöse Leben und die zwieschenkonfessionellen Verhältnisse in der Ukraine seit der Wende»// 1989-2009 – 20 Jahre seit der Wende. Salzburg 2009 – в друці.
 81. «Вплив реформ Габсбурґів на еклезіальний статус і суспільне життя галицьких греко-католиків наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. // Альманах Інституту історії релігії. Львів 2009 – в друці.
 1. Ковчег. Збірник статей з церковної історії / Ред. Я. Грицак, Б. Ґудзяк. – Львів, 1993. – Ч.1. – 189 с. (упорядник).
 2. Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління: Матеріали Перших „Берестейських читань“, Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1-6 жовтня 1994 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій – Львів, 1995. – 188 с.
 3. Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті: Матеріали Других „Берестейських читань“, Львів, Дніпропетровськ, Київ, 1-6 лютого 1995 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій – Львів, 1996. – 197 с.
 4. Берестейська унія і українська культура XVII століття: Матеріали Третіх „Берестейських читань“, Львів, Київ, Харків 20-23 червня 1995 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій – Львів, 1996. – 185 с.
 5. Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII століття: Матеріали Четвертих „Берестейських читань“, Львів, Луцьк, Київ 2-6 жовтня 1995 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій – Львів, 1997. – 159 с.
 6. Ґудзяк, Борис. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Перекл. М. Габлевич, під ред. О. Турія. –  Львів, 2000. – 426 с.
 7. Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / Ред. Б. Ґудзяк, І. Скочиляс, О. Турій – Львів, 2000. – Ч. 2. – VIII + 520 c.
 8. Суттнер, Ернст Крістоф. Українське християнство на початку III-го тисячоліття: Історичний досвід та еклезіологічні перспективи / Перекл. з нім. та наук. ред. О. Турія. – Львів, 2001. – 168 c.
 9. Церква мучеників / упорядн. Олег Турій. – Львів: Свічадо 2002. – 56 c. (2-е випр. вид. Львів: Свічадо 2005).
 10. Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / Ред. Б. Ґудзяк, І. Скочиляс, О. Турій – Львів 2001. – Ч. 3.
 11. Головна Руська Рада (1848-1851): протоколи засідань і книга кореспонденції» / за ред. О. Турія, упор. У. Кришталович та І. Сварник. Львів 2002. – xxxii + 268 c.
 12. Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / ред. Б. Ґудзяк, І. Скочиляс, О. Турій, ч. 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / відп. ред. Олег Турій. Львів: Вид-во УКУ 2003. – xiii + 339 c.
 13. Church of the Martyrs. The New Saints of Ukraine / упор. Oleh Turij. L’viv: Svichado 2004. – 54 с.
 14. Philipp Harnoncort. Gott feiern in versönter Verschiedenheit. Aufsätze zur Liturgie, zur Spiritualität und zur Ökumene / упор. Олег Турій. L’viv: Svichado 2004. – 251 c. (2-е вид. Львів: Свічадо – Herder 2006).
 15. Филип Гарнонкур. В мирі Господу помолімся. До богослов’я літургії та християнської єдности / упорядн. Олег Турій. Львів: Свічадо 2004. – 231 с.
 16. Олег Дольницький. Літопис роду Дольницьких. Документи, матеріяли, спогади: генеалогічне дослідження. Львів: Вид-во УКУ 2004. – vi + 658 с. (науковий редактор).
 17. Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії, кн. 1: Документи і матеріяли, 1899-1917 / упор. Юрій Аввакумов і Оксана Гайова  Львів: Вид-во УКУ 2004. – xlix + 923 с. (науковий редактор).
 18. Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежности / ред. Міклош Томка й Олег Турій. Львів: Вид-во УКУ 2004. – 226 с.
 19. Богдан Боцюрків. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / перекл. з англ. Наталії Кочан, за ред. Олега Турія. Львів: Вид-во УКУ 2005. – xx + 168 c.
 20. Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / Ред. Б. Гудзяк, І. Скочиляс, О. Турій, ч. 5. Львів 2007. – VІІІ + 452 c.
 21. Ернст Крістоф Суттнер. Церковні розколи та єдність Церкви / Перекл. з нім. та наук. ред. Олега Турія. Львів: Місіонар 2007. – 156 c.
 22. с. Ореста Боршовська. Духовна спадщина о. Єремії Ломницького, ЧСВВ для Згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії. Львів: Вид-во УКУ 2007. – 140 с. з іл.
 23. Johann Marte, Oleh Turij (Hg.). Die Union von Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: Versuch einer Zwischenbilanz. Materialien des Internationalen Forschungsgesprächs der Stiftung PRO ORIENTE zur Brester Union (Drittes Treffen: Lviv, 21.- 23. August 2006) und des Internationalen wissenschaftlichen Symposiums des Instituts für Kirchengeschichte der Ukrainischen Katholischen Universität «Die Union von Brest: Perspektiven des wissenschaftlichen Konsenses im Kontext des nationalen und konfessionellen Diskurses» (Lviv, 24.- 27. August 2006). Lviv 2008. – 512 S.
 24. о. Борис Ґудзяк. «Начало обичноє». Проповіді. Львів: Вид-во УКУ 2008. – 200 с.

Інтерв’ю

 • Інтерв’ю «Олег Турій: Церква потребує критичного осмислення стану» // Жива вода. Газета Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ, квітень 2001, № 4(74).
 • Інтерв’ю «Українці, греки, католики?»// Експрес (2005) 26-28 серпня.
 • «Заява наукової громадськості Львова з приводу „виявлення винуватців“ розкрадання архівних скарбів»// Львівська газета 142(708) (2005) 11 серпня — автор тексту та ініціатор підписання.
 • Wilhelm Platz. «Glaube, Kirche, Ukraine»// Sudetendeutsche Zeitung (2006) 10.02.
 • Інтерв’ю «Wer wir sind? Wir sind nicht die…»// Mirko Günther. Die Ukraine auf dem Weg nach EUropa. Eindrücke und Betrachtungen aus historischer und gegenwartspolitischer Sicht. Unterwegs zwischen Karpaten und Donbass. Berlin 2006. S. 84-98.
 • Інтерв’ю «Ukraine: Ökumene muss von der Basis her wachsen»// Kathpress-Tagesdienst 81(2006) 4.04.
 • Інтерв’ю «Ukraine: Ökumene an der Basis»// Newsletter von Radio Vatikan (2006) 5.04.
 • Інтерв’ю «Wir kamen nicht vom Mars»// Die Furche 14 (2006) 6.04.
 • Інтерв’ю «Grünes Licht für orangene Koalotion»// Die Presse 17449 (2006) 7.04.
 • Інтерв’ю «Brest sollte man ein bisschen schätzen»// Der Sonntag (2006) 9.04.
 • Петро Дідула. «Український професор в Інсбруку»// Львівська газета 73(880) (2006) 20.04.
 • Andrij Rak CSsR. «Dynamo Theologie: Ukrainische Studenten an der Theologischen Fakultät Innsbruck»// Baustelle Theologie. Fakultätszeitung der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Innsbruck 9 (2006) 1.06.
 • «Wenn der Platz in der Kirche nicht ausreicht»//Nürnberger Zeitung (2007) 31.08.
 • «Die Unierte Kirche in der Ukraine: orthodox und gut katholisch»//Nürnberger Zeitung (2007) 14.09.
 • http://www.die-tagespost.de/2008/index2.php?option=com_content&task=view&id=100052187&pop=1&page=0&Itemid=4