Тимошенко Марта

Старший викладач кафедри КлаВіС, PhD

Старший викладач каф. КлаВіС, PhD
У 2008 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет ім. Івана Франка та здобула ступінь магістра за спеціальністю класична філологія. Стипендіатка польської програми OBTA – листопад 2006 р. З 2008 по 2013 р. навчалась в аспірантурі в Люблінському католицькому університеті, де у 2013 р. успішно захистила дисертацію за спеціалізацією “Філологія” на тему: “Деметра та Гея – давньогрецькі богині родючості. Порівняльне дослідження” (рік присудження диплому: 2014, рік визнання диплому в УКУ: 2017). З вересня 2014 р. – старший викладач каф. КлаВіС. Наукові зацікавлення: історія стародавньої Греції та Риму, історія причнорном. грецьких колоній, антична література та релігія, антична географія. 

1) Тимошенко М. Роль, функції та питання ототожнення богинь Геї і Деметри в давньогрецькому культі родючості // Питання всесвітньої історії. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції – Дрогобич, 2017. – С. 11-17.

2)  Tymoshenko M. Shaping The Goddess’ Image: The Role of Epithets ih The Homeric Hymn to Gaia // Scripta classica. — Wyda-ctwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – № 13. – S.10-15.

3) Тимошенко М. Кілька уваг до грецької міфологічної метонімії/ Тимошенко М.// Spheres of Culture – Lublin, 2015 – V. IX- C. 29-33. 

4) Tymoszenko М. Rola epitetów w kształtowaniu się sylwetki bogini na podstawie homeryckiego hymnu „In Cererem”// Littera Antiqua. – № 2. –2011.– c. 4-13. – http://litant.eu/artykuly/nr2/LA%20nr%202.PDF

5) Тимошенко М. Роль жертовного ячменю в поемах Гомера // Парадигма Sacrum et Profanum в літературі і культурі / Дрогобич, 2011. – С. 54-60.

6) Tymoszenko М. Demeter i Gaja: aspekty porównawcze dwóch bogiń w ujęciu orfickim // Littera antiqua– № 1. –2010.– c. 122-133 – http://www.litant.eu/artykuly/Tymoshenko.html 

7) Tymoshenko М. Oblicza Demeter u Kallimacha z Cyreny // Roczniki Humanistycznе / Lublin, KUL, 2010-2011. – № 58-59. – С. 39-54.

 

  • латинська мова 
  •  давньогрецька мова
  •  історія античних цивілізацій