Бабенко Вікторія

Завідувачка кафедри журналістики Українського католицького університету. Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Вікторія Бабенко народилася у Львові. 2004 року закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001-2004 роках – журналіст дирекції документальних програм Львівського обласного державного телебачення. З 2006 року займається науково-педагогічною роботою.

  • Основи телетворчості : Практикум. – Львів : ПАІС, 2007.
  • Жест сучасного політика на телеекрані // Нова філологія. Збірник на­укових праць Запорізького національного університету. – 2005. – № 3 (23). – С. 11-21.
  • «Мімічний паспорт» тележурналіста // Вісник Дніпро­петровського ун-ту. Серія: Літературознавство. Журна­лістика. – Вип. 8. – 2006. – №1. – С. 55-61.
  • Телевізійний текст як об’єкт вивчення // Теле­­- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 105-118.