Климчук Віталій

Доктор психологічних наук, професор кафедри клінічної психології УКУ, виконавчий директор Інституту психічного здоров’я УКУ

Народився 22 вересня 2016 року, м. Житомир, Україна.

2013-2015 – докторантура Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, тема докторської дисертації: «Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі», 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (диплом ДД №005006)

2001-2004 – аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка, тема кандидатської дисертації: «Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності», 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, (диплом ДК №027974 від 09.03.2005);

1996-2001 – фізико-математичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність «Фізика і математика», кваліфікація – вчитель фізики, математики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

2016 – Summer School in Public Health Policy, Economics and Management (Lugano, Switzerland)

2013 – 2016 – навчання когнітивно-поведінковій терапії (Український інститут КПТ).

2015 – програма «Діти і війна: навчання технік зцілення» (фонд «Діти і війна»)

2015 – навчання схема-терапії (Український інститут КПТ).

2012-2013 – Базовий курс танце-рухової терапії (Українська асоціація ТРТ);

2011 – Базовий курс із позитивної психотерапії (Український інститут позитивної психотерапії);

2009-2012 – Психодрама (перший рівень, Асоціація психодрами-Європейський інститут психодрами);

2002 – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. Арендсен Гайн);

2017 – по сьогодні: керівник магістерської програми «Психологія. Психічне здоровя в організаціях» УКУ;

2017 – по сьогодні: член редакційної ради Українського католицького Університету;

2016 – по сьогодні: завідувач кафедри практичної психологїі та психотерапії Житомирського державного університету імені Івана Франка;

2016 – по сьогодні: директор Центру психічного здоровя та травматерапії «Простір надії» УКУ;

2016 – по сьогодні: член міжвідомчої робочої групи з розробки Положення про реабілітацію ветеранів АТО;

2016 – по сьогодні: член сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України;

2016 – по сьогодні: член Експертної ради МОН, голова секції;

2015 – по сьогодні: виконавчий директор Інституту психічного здоров’я Українського католицького університету;

2015 – по сьогодні: професор кафедри психології Українського католицького університету;

2015: провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;

2013-2014: психотерапевт у реабілітаційному центрі для наркозалежних «Центр Здорової молоді»; БФ «Панацея»;

2009 – по сьогодні: психолог-консультант, приватна практика;

2001 – 2016: викладач (асистент, старший викладач, доцент) кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка;

 • 2016 – керівництво проектом «Національний посттравматичний стресовий розлад та посттравматичне зростання: відлуння травми Голодомору в психіці сучасних українців» (HREC, University of Alberta);
 • 2016 – керівнитцво проектом “Розбудова Центру психічного здоров’я та травматерапії «Простір надії»;
 • 2016 – менеджмент та участь у проекті Канадського фонду «Дітям Чорнобиля» “Empowering professionals to deliver effective treatment for consequences of psychological trauma for children who suffered from war in Eastern Ukraine through publication and dissemination of treatment guideline in TF-CBT and training professionals in TF-CBT as main evidence based psychotherapy treatment”;
 • 2016 – участь у проекті Британської Ради в Україні «Exploratory grant» (візит до Лондона з метою налагодження співпраці із Інститутом психіатрії, психології та нейронаук Лондонського Королівського Коледжу;
 • 2016 – керівництво проектом Інституту психічного здоров’я та Міжнародного фонду «Відродження» «Розробка методики соціально-психологічної підтримки адаптації учасників АТО на основі технік доказової психотерапії та впровадження її на основі моделі «навчання тренерів»;
 • 2015-2016 – спів-розробник та спів-ведучий проекту «Майстерня подружніх взаємин»;
 • 2015 – наукова редакція книг «Основи травма-фокусованої психотерапії» та «Підтримка учнів, які зазнали травм»;
 • 2015 – участь у виконанні планової фундаментальної НДР “Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання у сучасному світі” лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
 • 2010-2013 – адаптація психологічних тестів спільно із «ОС Україна» (HCS Integrity Check, Agentic Leadership Questionnaire, Organizational-Emotional Intelligence Questionnaire);
 • 2009 – грант Президента України для молодих вчених “Внутрішня мотивація як чинник особистісного розвитку молоді”;
 • 2007-2008 – Стипендіат Кабінету Міністрів України;
 • 2001-2005 – участь у виконанні наукового проекту Державного фонду фундаментальних досліджень “Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків”.

Книги

1. Горбунова В.В., Карачевський А.Б., Климчук В.О., Нетлюх Г.С., Романчук О.І. Соціально-

психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО: посібник для ведучих груп : навчальний

посібник. – Львів : Інститут психічного здоров’я Українського католицького університету, 2016.

– 91 с.

2. Климчук В.А.  Практическая психология, или Как подобрать ключик к любому человеку. 1000

подсказок на все случаи жизни. – Харьков: «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2016. –

416 с

3. Климчук В.О. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації:

монографія / Віталій Климчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 294 с.

4. Климчук В.О., Горбунова В.В. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія,

методика, програма розвитку. Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 110

с.

5. Климчук В.О. Математичні методи у психології. Навчальний посібник для студентів

психологічних спеціальностей. – К.: Освіта України, 2009. – 288 с.

6. Психологічна деонтологія: етичні кодекси: Хрестоматія/ Укл. В.О. Климчук. – К.: МАУП, 2005.

– 88 с.

7. Климчук В.А. Тренинг внутренней мотивации. – СПб.: Речь, 2005. – 76 с.

Статті

1. Климчук В.О. Експериментальне дослідження явища “мотиваційного зараження” // Соціальна

психологія – 2005. – №3(11). – С. 59-71.

2. Климчук В.О., Мойсієнко Я.В. Життєвий шлях творчої особистості: принципи біографічного

дослідження // Соціальна психологія. – 2007. – №6. – С. 32-44.

3. Климчук В.О. Феномени розвитку внутрішньої мотивації // Соціальна психологія. – 2008. –

№6 (32). – С. 70-77.

4. Климчук В.О. Використання комп’ютерної техніки у наукових дослідженнях з психології //

Соціальна психологія. – 2010. – №2 (40). – С. 160-167.

5. Климчук В.О., Горбунова В.В., Мойсієнко Я.В. Ставлення до смерті та проблема розвитку его-

ідентичності у юнацькому віці // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №5. – С.

13-17.

6. Климчук В.О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс соціального

конструкціонізму // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 63-68. 

7. Климчук В.О. Мотиваційні конфлікти особистості: модель психологічної допомоги //

Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 8. – С. 17-21. 

8. Климчук В.О. Мотиваційнi дискурси сучасності: від метафори «відповідності» до метафори

«становлення» // В.О. Климчук // Психологічні перспективи. – Вип. 23. – 2014. – С. 138-149.

9. Климчук В.О. Посттравматичне зростання та як можна йому сприяти у психотерапії// Наука і

освіти. Психологія. – Випуск №5, 2016. – С. 46-52.

10. Горбунова В.В., Климчук В.О. Фахівці у сфері психічного здоров’я у Великобританії // Збірник

наукових праць : психологія. Вип. 21 – Івано-Франківськ: пп О.М. Голіней, 2016. – С. 128-134.

11. Klymchuk V. Motivational dimensions of life events’ perception: Toward an individual motivational

mapping on self-determination theory basis // Education Science and Psychology. – 2014. – № 2

(28). – P. 78 – 92.

12. Klymchuk V. Shifting the motivational discourse by means of positum-approach and psychodrama //

Indian Journal of Positive Psychology. – 2014. – Vol. 5 (4). – P. 525-527.

13. Климчук В.А. Дискурс социального конструкционизма в современной зарубежной психологии

мотивации // Вопросы психологии. – 2014. – №2. – С. 143-151.

14. Климчук В.А. Методики исследования внутренней мотивации // Вопросы психологи. – 2012. –

№3. – С. 150-157.

15. Климчук В.А. Моделирование жизненного пути с помощью каузометрии, многомерного

шкалирования и кластерного анализа // Вопросы психологии. – 2010. – №3. – С. 113-120.