Стадницька Юлія

Доцент кафедри клінічної психології УКУ, кандидат наук із соціальних комунікацій

Народилася 12 липня 1981 року, м. Рівне, Україна. Психолог, когнітивно-поведінковий психотерапевт.

2016 – акредитований психотерапевт за напрямком «Когнітивно-поведінкова терапія для дорослих»,

Український інститут когнітивно-поведінкової терапії

2014 – 2015 – Український інститут когнітивно-поведінкової терапії – підвищення кваліфікації за

напрямком “Супервізування та викладання у когнітивно-поведінковій терапії”

2012 – 2014 – Український інститут когнітивно-поведінкової терапії – підвищення кваліфікації за напрямком "Когнітивно-поведінкова терапія"

2009 – кандидат наук із соціальних комунікацій (дисертація на тему: “Роль галицької дитячої періодики 20-30- х рр. ХХ ст. у формуванні української пізнавальної літератури”)

2004 – 2008 – спеціаліст з психології – Інститут підвищення кваліфікації Львівського національного університету ім. І. Франка

1998 – 2003 – спеціаліст з видавничої справи і редагування – Українська академія друкарства, Львів

2003 – 2006 – аспірантура Української академії друкарства. Дисертаційне дослідження на тему: «Роль галицької дитячої періодики 20-30- х рр. ХХ ст. у формуванні української пізнавальної літератури»

2006 – 2008 – викладач кафедри юридичної лінгвістики Львівського державного університету внутрішніх справ. Сфера інтересів: реклама і PR, психологія реклами, психологія комунікації

2010 – дотепер – викладач кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства.

Забезпечення викладання дисциплін для освітніх рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра: «Основи психології», «Соціальна психологія», «Управління персоналом», «Психологія в рекламі та PR», «Інтерактивні методи навчання», «Кризові комунікації», «Психологія мас»

2011 – березень 2015 – психолог Львівської обласної бібліотеки для дітей. Організація та участь у роботі

Навчально-бібліотерапевтичного центру «Ковчег»: робота з дітьми зі школи-інтернату, поведінковий супровід батьків, групова робота з підлітками

березень 2015 – дотепер – психолог Центру психологічного консультування Інституту психічного здоров’я Українського католицького університету: індивідуальна робота з дорослими за методом КПТ та схема-терапія, проведення групової роботи для дорослих за напрямком майндфулнес-орієнтована когнітивно-поведінкова терапія

2016 – дотепер – доцент кафедри клінічної психології УКУ. Сфера інтересів: психолінгвістика, вікова психологія, КПТ-терапія, схема-терапія, терапія АСТ, майндфулнес-орієнтована когнітивно-поведінкова терапія, бібліотерапія

Книги

Думанська О., Стадницька Ю. Як зарадити Марійці : Психотерапевтичні оповідки та коментарі

до них. / О. Думанська, Ю. Стадницька — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. — 144 с. (Серія

«Казка – не казка, а батькам підказка»).

Статті

1. Стадницька Ю. Дитяча публіцистика як об’єкт дослідження // Вісник Сумського державного

університету: зб. наук. праць. Серія : Філологічні науки, 13.12.00.-13.02.08. – Суми, 2006. – Вип. 3

(87). – С. 20-24

2. Стадницька Ю. Особливості становлення галицької періодики для дітей (на матеріалах часописів

20-х рр. ХХ ст.) // Вісник Львівського університету : Серія Журналістика, 09.06.99. – Львів, 2007. –

Вип. 31. – С. 251-257

3. Стадницька Ю. Формування типологічних характеристик галицької дитячої періодики 20-30- х рр.

ХХ ст. // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника, 10.11.99. –

Львів, 2006. – Вип. 14. – С.374-382

4. Стадницька Ю. Просвітянство кінця ХІХ – початку ХХ ст. і становлення дитячої періодики //

Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. (Українська академія друкарства), 14.11.01 /

Українська академія друкарства. – Львів, 2007. – Вип. 46. – С. 112-118

5. Стадницька Ю. Дитина як читач у контексті психолого-педагогічних, книгознавчих і пресознавчих

досліджень 20—30-х рр. ХХ ст. // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку

українського суспільства : збірник наукових праць кафедри видавничої справи і редагування УАД /

Відп. ред. Н. В. Зелінська. — Львів, 2011. — Вип. 4. — С. 106—116

6. Стадницька Ю. Куди тримає курс «Ковчег»: практика бібліотерапії // Острів безпеки у світі

небезпек : на допомогу бібліотерапевту / упоряд. Л.А. Лугова, Ю.В. Стадницька; Львівська обласна

бібліотека для дітей. – Львів, 2012. – С. 10-13

7. Стадницька Ю. Рятівне коло читання // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2014. – №

4. –- С. 36-39

8. Стадницька Ю. Засоби активізації пізнавальних психічних процесів дитини-читача (на прикладі

дитячої публіцистики 20-30- х рр. ХХ ст.)  // Наукові записки Української академії друкарства.

Серія: Соціальні комунікації. – Львів, 2015. – № 2 (51). – С. 119-128.