Лильо Орест

Кандидат історичних наук, доцент кафедри

 • 2013 – доцент кафедри нової і новітньої історії України Українського Католицького Університету.
 • 2007 – старший викладач кафедри нової і новітньої історії України Українського Католицького Університету.
 • 2007 – кандидат історичних наук зі спеціальності «Історія України». Тема дисертації: «Мистецьке середовище Львова у 1730-1770-х роках: архітектори, скульптори, малярі
 • 2003-2007 – лаборант навчально-методичної лабораторії історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2000-2003 – аспірант кафедри “Давня історія України та спеціальні допоміжні дисципліни” історичного факультету Львівського Національного університету імені Івана Франка.
 • 1999 – Магістерська програма. Львівський державний університет імені Івана Франка.
 • 1993-1998 – спеціаліст, історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • 2015 – учасник проекту «Ukraina Trаvel 3G» для агенції GRAPE UKRAINE. Сторення історичного контенту (мобільний історичний гід по Львову)
 • 2003 – стипендіат фундації королеви Ядвіги, Ягелонський університет (Краків, Польща).
 • 2003 – учасник українсько-німецького проекту з охорони пам’яток архітектури і скульптури (Мюнхен, Німеччина).
 • 2001-2003 – стипендіат австрійської фундації JANINEUM (Австрія, Відень).
 • 2002 – стипендіат фонду «Відродження», спільний польсько-український проект Львів-Краків
 • 2000 – стипендіат Міжнародної школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи при Варшавському університеті.

Найважливіші публікації

Навчальні посібники:

Навчально-методичний практикум «Історія України: козацько-гетьманська доба (друга половина XVII – кінець XVIII ст.)», Львів: Вид-во УКУ, 2015.

 • Методичні рекомендації та завдання зі спецкурсу “Вибрані питання з історії Львова XIII- XVIII ст.” для студентів гуманітарного факультету УКУ, спеціальності «Історія», «історичний туризм». Львів, 2015
 • Методичні рекомендації та завдання з курсу “Давня і нова історія України” (частина 4: остання чверть XVIII ст. -1917 р.) для студентів гуманітарного факультету спеціальності «історія» .Український Католицький Університет. — Львів 2012.
 • Методичні рекомендації та завдання з курсу “Давня і нова історія України” (частина 3: Козацька доба (друга половина XVI -кінець XVIII ст.) Український Католицький Університет. — Львів 2012.
 • Методичні рекомендації та завдання з курсу «Історія України» для студентів гуманітарного факультету за спеціальністю “Соціальна педагогіка”. Український Католицький Університет. — Львів 2010.

Наукові праці:

 • Львівське середовище скульпторів XVIII ст. Військово-науковий вісник. – Випуск 20. – С. 57-71, Львів, 2014
 • Діяльність будівничих Львова першої половини XVIII ст. в контексті європейських зв’язків: особливості формування і розбудови // Мистецький альианах Артес http://artes-almanac.in.ua/ostoron-megapolisu/articles/lylo.html Львів, 2013.
 • «Представники монументального живопису західноєвропейської традиції у Львові XVIII ст.» // Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Львівський філіал. Бюлетень 9. Мистецтво і дослідження. Львів, грудень 2008.
 • Львівське середовище малярів 30—50-х років XVIII ст. // Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Львівський філіал. Бюлетень 8. Мистецтво і дослідження. Львів, грудень 2006. — С. 34-39.
 • Львівське середовище архітекторів 30—70-х років XVIII ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2005. — Вип. 5. — С. 160-179.
 • Цехова книга львівських столярів 1721—1745 рр. як джерело до історії скульптурного середовища міста // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Збірник наукових праць — Львів 2001. — Випуск 4. — С. 83-90.
 • Ушакевич Василь, Фесінґер Себастьян, Филипович Іван // Довідник з історії України. Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка. — Київ,1999. — Т. 3 (Р-Я). — С. 489, 501, 502-503.
 • Посмертний опис майна львівського ґравера і друкаря середини XVIII ст. Івана Филиповича // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. — Львів, 1998. — Т. CCXXXVI. — С. 464-476.
 • Заповіт та посмертний опис майна Ґертруди Барбари Оброцької. // Львів: місто — суспільство — культура. Збірник наукових праць // За ред. М. Мудрого (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск). — Львів, 1999. — Т 3. — С. 179-191.
 • Львівські скульптори XVIII століття на Волині // Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 року. — Луцьк, 1997. — С. 72-77.
 • Опис майна львівського скульптора середини ХVШ століття Мартина Ринського // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1998. — Вип. 33. — С. 218-224.

1998 – доцент, Український державний лісотехнічний університет.

1994 – кандидат історичних наук зі спеціальності «Історія України», Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Тема дисертації «Парламентська діяльність політичних партій Західної України (1922-1939)».

1986 – диплом з відзнакою, історичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка.