Зайцева Тетяна

 Доцент  кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій

Львівський державний університет ім. І. Франка,
історичний факультет, 1985–1990 — cпеціаліст

Науковий ступінь
 Кандидат історичних наук, 1999 (Інститут української археографії та джерелознавства НАН України)
Дисертація: «Магдебурзьке право Центрально-Східної Європи XIII-XVIII ст. в українській та польській історіографії».

2007 – доцент кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету
2006–2007 – доцент кафедри Загальної історії Українського Католицького Університету
2004–2006 – доцент кафедри історії України Українського Католицького Університету
2003–2004 – викладач кафедри історії України Українського Католицького Університету
2001–2003 – науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського
1992–2001 – старший археограф Львівського відділення Інституту української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського
1990–1992 – науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України

Стажування і дослідницькі ґранти
 2012, липень, вересень – стажування в Інституті міждисциплінарних досліджень «Artes liberales» Варшавського університету

2011, червень-серпень — грант Польського Комітету у справах ЮНЕСКО

2008–2009 – дослідницький грант Канадського інституту українських студій (КІУС), проект «Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби»

2005 — дослідницька стипендія Є. і Д. Шклярів (Shklar Fellowship) в Українському дослідному інституті Гарвардського університету, проект Early Modern Urbanization in Borderlands: East Central European TownsBased on German Law.

2004 — грант фонду імені королеви Ядвіґи в Яґеллонському університеті (Краків), проект Municipal self-government in the Ukrainian Lands in the context of European history, 14-16th centuries.

2001–2002 — грант Американської ради наукових товариств (American Council of Learned Societies), проект Magdeburg and Kulm Laws: a Comparative Study on Examples of Kiev, Lviv, Chelmno, and Torun, 14th-17th Centuries.

1998–2000 – Міжнародна школа гуманітарних наук (InternationalSchool for Humanities): лютий-травень 1998 та квітень-травень 2000 — Варшавський університет, травень-червень 1999 – Національний університет «Києво-Могилянська академія»).

1997–1999 – грант Research Support Scheme Інституту відкритого суспільства, проект Municipal self-government in Ukrainian lands, 14th–16th centuries.

1995 — дослідницька дотація від фундації ім. Стефана Баторія при Варшавському університеті

Історія України (Давня Русь)
Історія України (Литовсько-польска доба)
Джерелознавство (загальний курс)
Джерелознавство давньої історії України
Іноземні наративні джерела з історії України литовсько-польської доби
Українська історіографія
Міста Центрально-Східної Європи на німецькому праві
Самоврядування українських міст у XIV-XVI ст.
Науковий семінар

 

 • Нариси з історії магдебурзького права в Україні XIV – поч. XVII ст. Львів, 2002. 255 с.
 • До історії зв’язків галицьких дослідників з ВУАН у 1920-х роках // Український археографічний щорічник. Вип. 10-11. К., 2006. С. 849-852.
 • Іван Крип’якевич – ініціатор співпраці галицьких дослідників із ВУАН // Український історичний журнал. 2010. Вип. 4. С. 128-142.
 • Штрихи до сучасної української історіографії історії міст на магдебурзькому праві в Україні // Історіографічні дослідження в Україні. № 21. 2011. С. 123-165.
 • Домбровський Пшемислав Боніфаційович // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: В-во «Наукова думка», 2004. С. 441.
 • Історія роду – історія народу[Текст]: [ про рід Крип’якевичів] / Тетяна Гошко // Дзвін. 2005. №11. С.30-35.
 • УСЕ: універсальний словник-енциклопедія / 4-е вид., перероблене і доповнене. К.: Тека, 2006 (у складі авторського колективу; авторські статті і переклад з польської).
 • Міське самоврядування і адміністрація // Історія Львова. В 3-х т. Львів, 2006. Т. 1. С. 109-116.
 • До історіографії німецького права в Україні (1920-1940-ві рр.) // Магдебурзькому праву у м. Дубні 500 років. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Луцьк, 2007. С. 54-63.
 • Магдебурзьке право Львова // Наш Львів: Альманах. Число 1. Львів, 2007. С. 40-42.
 • Правовая локация городов Украины XIV-XVI веков: к постановке проблемы // История и сторическая память. Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. А.Гладышева. Вып. 3. Саратов, 2011. С. 9-36.
 • Правовая локация городов Украины XIV-XVI веков: локационн е привилегии // История и сторическая память. Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. А.Гладышева. Вып. 4. Саратов, 2011. С. 9-36.
 • Роздуми навколо одного сюжету (представлення в шкільних підручниках Люблінської унії) // Україна модерна. Вип. 19. К., 2012. С. 121-148.
 • Історія магдебурзького права очима юриста [Рецензія на кн.:] Микола Кобилецький. Магдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина XIX ст.): Історико-правове дослідження. Львів: ПАЇС, 2008 // Український гуманітарний огляд. Вип. 14. К.: Критика, 2009. С. 168-193.
 • Львівська канцелярія початку XVII ст.  через призму просопографії. Рец. на книгу: Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583-1639 рр.). – Львів, 2011 // Краєзнавство. № 3. К., 2012. С. 193-203.
 • Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби. Львів: Український Католицький Університет, 2011 (гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» від 09.08.10 № 1/11 – 7564)
 • Разом на одній землі. Історія України багатокультурна. Навчальний посібник / Під ред. П. Кендзьора. Автори та упорядники: О.Кісь, В.Мисан, С.Антіпова, М.Варшавська, П.Вербицька, Т.Гошко та ін. Львів, 2012.