Завійський Роман

Декан філософсько-богословського факультету
Доктор богослов’я

 

2011 р. Докторат з богослов’я (2005–2010) – Оксфордський Університет, Оксфорд, Великобританія. Факультет Богослов’я

Tема дисертації: “Shaping Modern Russian Orthodox Trinitarian Theology: A Critical Study of Sergii Bulgakov with Reference to Vladimir Lossky and Georgii Florovsky”.

2001 р. Ліценціат з богослов’я (1999–2001) – Лювенський Католицький Університет, Лювен, Бельгія. Факультет Богослов’я

Tема дисертації: “The Notion of Personhood in the Thought of J. D. Zizioulas and its Implications for Trinitarian Theology and Christology”.

2001 р. Маґістр богослов’я (2000–2001) – Лювенський Католицький Університет, Лювен, Бельгія. Факультет Богослов’я

2000 р. Маґістр релігієзнавства (1999–2000) – Лювенський Католицький Університет, Лювен, Бельгія. Факультет Богослов’я

Tема дисертації: “The Notion of  ‘Person’ In the Work of John D. Zizioulas: The Influence of the Greek Fathers”.

1999 р. Бакалавр богослов’я – Львівська Богословська Академія, Львів, Україна  

Tема диплому: «Св. Григорій Богослов: Тріадологія в контексті каппадокійського богослов’я».

Викладання

2002 – Український Католицький Університет, Історичний факультет: «Вступ до богослов’я», «Християнська духовність»

2001 – Львівська Богословська Академія, Філософсько-богословський факультет: «Тріадологія та пневматологія», «Християнська духовність у постмодерній добі»

2001 – Львівська Духовна Семінарія Святого Духа: «Тріадологія та пневматологія», «Християнська духовність у постмодерній добі»

Професійне членство

2001 – Член Українського Наукового Богословського Товариства

Адміністративний досвід

2002 – Координатор ліценціатської програми, Український Католицький Університет, Львів, Україна

2001 – Референт ректора, Львівська Богословська Академія, Львів, Україна

2001 – Член Видавничої ради, Український Католицький Університет, Львів, Україна

2001 – Богословський редактор, Український Католицький Університет, Львів, Україна

1996 -1998 Член редакції часопису «Надія Церкви», Львів-Рудно, Україна

Публікації

Монографії

 1. “The Notion of Personhood in the Thought of J. D. Zizioulas and its Implications for Trinitarian Theology and Christology” (Licentiate Thesis). – Leuven, 2001.
 2. “The Notion of  ‘Person’ In the Work of John D. Zizioulas: The Influence of the Greek Fathers”. (Master’s Thesis). –  Leuven, 2000.

Статті

 1. Завійський Р. «Вплив католицької думки на православну неопатристику Георгія Флоровського та Володимира Лоського» // Філософська думка:Sententiae IV (Київ 2013): 74-83; http://www.theologia.ucu.edu.ua/uk/bogoslovski-praci/295-o-d-n-roman-zavijskyj-vplyv-katolyckoji-dumky-na-pravoslavnu-neopatrystyku-georgija-florovskogo-ta-volodymyra-loskogo
 2. Завійський Р. «Свидетельствовать о Премудрости Божией: отец Сергий Булгаков(1871-1944) / Bearing Witness to Divine Wisdom: Sergii Bulgakov (1871-1944)» // Свидетельство: традиции, формы, имена. Успенські читаня XII (Київ: Дух і Літера, 2013): 428-434; http://www.theologia.ucu.edu.ua/uk/bogoslovski-praci/338-o-d-n-roman-zavijskyj-svidchyty-pro-premudrist-bozhu-otec-sergij-bulgakov-1871-1944
 3. Завійський Р. Богословська спадщина Сергія Булгакова в оцінці сучасної історіографії // Національний університет “Острозька академія”, Наукові записки, серія “Філософія”, випуск 11; Острог, 2012; с. 433-441; http://www.theologia.ucu.edu.ua/uk/bogoslovski-praci/234-o-d-n-roman-zavijskyj-bogoslovska-spadshchyna-sergija-bulgakova-v-ocinci-suchasnoji-istoriografiji
 4. Zaviyskyy R. East and West: the formation of the Trinitarian vocabulary and the neo-Palamite synthesis // “Філософська думка. Sententiae”, Вінниця 2012, с. 50-71; http://www.theologia.ucu.edu.ua/uk/bogoslovski-praci/180-roman-zavijskyj-east-and-west-the-formation-of-the-trinitarian-vocabulary-and-the-neo-palamite-synthesis

Рецензія

Рецензія на книгу Антуан Аржаковський, Отець Сергій Булгаков: нариси про християнського філософа та богослова (1871-1944). Переклад з фран. Ірина Роговська, богосл. ред. Лідія Бутковська. Львів: Видавництво УКУ, 2007. Наукові Записки Українського Католицького Унівеpситету 1 (2009): 271-276.

Переклади і наукова редакція

 1. Наукові записки УКУ / наук ред. Марія Горяча, Віктор Жуковський, Роман Завійський, Олег Кіндій, Олег Гірник, Петрович Михайло. – Львів, 2015. – Число V. – Cерія: «Богослов’я. – Вип. 2. – 556 с.
 2. Роберт Л. Вилкен. У пошуках обличчя Божого: Введення у богослов’я ранньої Церкви / пер. з англ.,Т. Тимо., наук ред. Марія Горяча, Віктор Жуковський, Роман Завійський, Олександр Кащук, Олег Кіндій, Тарас Тимо, Тарас Хомич(Витоки християнства, 1: Дослідження, 1). – Львів: Вид-во УКУ, 2015. – 320 с.
 3. Vittorio Peri, “The Pentarchy: An Ecclesiastical Institution and Its Canonical Theological Theory” in  Ковчег (збірник статей з церковної історії). Український переклад у Koвчег,  Збірник статей з церклвної історії, Науковий журнал Інституту Історії Церкви, том. 3, (Львів: 2001), стор. 55–121.
 4. Petro Galadza, “Reception of the Second Vatican Council by Greek Catholics in Ukraine” in  Ковчег (збірник статей з церковної історії). Український переклад у Koвчег,  Збірник статей з церклвної історії, Науковий журнал Інституту Історії Церкви, том. 3, (Львів: 2001), стор. 377–402.
 5. Церква і спорт на шляху до співпраці. Ред.Р.Завійський. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2002.